logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Karolina Drożdżal–Kolubczyńska

 

Karolina Drożdżal–Kolubczyńska

 

Profil zawodowy

Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2002r. Od listopada 2003r pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, od 2010r jako zastępca ordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego męskiego. Jest w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła również Kurs Podstawowy Terapii Systemowej WTTS w Poznaniu, studia podyplomowe „Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii” na UAM Poznań oraz studia podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” na UE w Poznaniu.
Jej praca zawodowa przebiegała równolegle w oddziale psychiatrycznym (diagnostyka, leczenie, psychoedukacja pacjentów uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych - ostre zatrucia, zespoły abstynencyjne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychotyczne i późno ujawniające się, zaburzenia zachowania oraz powikłania somatyczne), w poradni leczenia uzależnień (diagnostyka, leczenie farmakologiczne i współpraca w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych), z osobami uzależnionymi w klubach abstynenckich (leczenie, psychoedukacja i wykłady z zakresu uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych).