logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marta Stefaniak-Łubianka

 

Marta Stefaniak-Łubianka

 

Profil zawodowy

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek filologia słowiańska) oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ze Stowarzyszeniem MONAR związana od 2001 roku – kiedy jako wolontariusz poznawała specyfikę pracy streetworkera, a w 2003 r. rozpoczęła pracę w Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Pile. W latach 2008 – 2013 w biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR w Warszawie pełniła obowiązki specjalisty ds. profilaktyki.
W latach 2010 – 2013 była członkiem Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR.
Od września 2013 r. jest dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, w którego skład wchodzą schroniska dla osób bezdomnych Markot w Rożnowicach i w Poznaniu oraz Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji uzależnień z oddziałami terapii krótko i długoterminowej.