logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jolanta Marianna Sępkowska

mgr

Jolanta Marianna Sępkowska

 

Profil zawodowy

Psycholog w zakresie stosowanej psychologii klinicznej, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach przez około 10 lat pracownik naukowy Instytutu Higieny Psychicznej WAM w Warszawie na stanowisku starszy asystent – psycholog. Od 1992 roku pracuje w lecznictwie odwykowym jako terapeuta uzależnień, a od 2005 roku po uzyskaniu certyfikatu PARPA jako specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz grup psychoedukacyjnych. Prowadziła także liczne warsztaty i treningi zachowań dla osób uzależnionych i ich rodzin. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych oraz superwizjach klinicznych wzbogacając swoje umiejętności w procesie diagnozy klinicznej i prowadzenia psychoterapii. W 2011 roku ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku – „Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne”. Od wielu lat jest kierownikiem Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz konsultantem w zakresie problemów alkoholowych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.