logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Adam Anczyk

dr

Adam Anczyk

 

Profil zawodowy

Doktor nauk humanistycznych, religioznawca, psycholog religii, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Psychologii Religii i Duchowości Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Interesuje się psychologią religii i duchowości, interfejsem psycho-kulturowym (psychologia kulturowa, antropologia psychologiczna, komunikacja międzykulturowa), nowymi ruchami religijnymi i kulturowymi (szczególnie współczesnym pogaństwem) oraz kulturą krajów skandynawskich.

Laureat stypendium START Fundacji Nauki Polskiej (2015) i stypendium Transformation.doc Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015).