logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Tomasz Taff

 

Tomasz Taff

 

Profil zawodowy

Praktyk. Swoje doświadczenie zdobywał w wiodących międzynarodowych Grupach Bankowo- Ubezpieczeniowych. Pełnił rolę negocjatora ds. klientów strategicznych, gdzie organizował dla dużych firm budowlanych ochronę ubezpieczeniową, współpracują z brokerami. Zmieniając stanowiska w ramach rozwoju talentów pełnił dalej różne funkcje, obejmujące wdrażanie programów informatycznych (bankowość elektroniczna), reorganizację struktury kosztowej dużego Banku, czy budowanie programów partnerskich mających na celu zwiększenie przychodów w segmencie MSP i Korpo. 5 lat temu dołączyć do grupy spółek świadczących usługi profesjonalne, gdzie otrzymał zadanie zbudowania funkcji rozwoju biznesu oraz sprzedaży. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Działu Strategicznego Doradztwa, odpowiadając za rozwój biznesu na rynku polskim, czeskim, słowackim w firmach zrzeszonych w ramach 8 największej sieci firm doradczych na świecie Crowe Horwath, w obszaru usług profesjonalnych (prawne- TGC Corporate Lawyers, outsourcing kadrowo-płacowy- Contract Administration, usługi księgowe, podatkowe, doradcze, audytowe- Crowe Advartis). Dodatkowo pełni funkcję International Liaison Partnera, odpowiadając z Klientów otwierających oddziały poza granicami polski i zarządzając relacjami z klientami na polski rynek wchodzącymi. Jego specjalnością jest budowanie strategii sprzedażowych, budowanie strategicznych partnerstw, zarządzanie zmianą niezbędną dla realizacji, pozyskiwanie i utrzymywanie kluczowych Klientów dla organizacji. Absolwent I edycji studiów MBA- SGH, oraz międzynarodowego programu zarządzania talentami KBC Academy.