logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Alicja Czerederecka

dr

Alicja Czerederecka

 

Profil zawodowy

Psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Korespondent Archiwum Rorschachowskiego, przewodnicząca Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, wieloletnia biegła z rekomendacją PTP w zakresie procesu cywilnego, nieletnich i rodziny, dorosłych sprawców przestępstw, sprawców wypadków w pracy lub wypadków drogowych oraz zeznań świadków. Główne obszary jej zainteresowań i prac badawczych to problematyka ostrego konfliktu rodzicielskiego, opiniowanie w sprawach rodzinnych, problemy etyczne i metodologiczne, standardy pracy biegłego oraz wykorzystanie testu Rorschacha i technik projekcyjnych w badaniach sądowych. Autorka około 60 artykułów poświęconych psychologii sądowej i książek: Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (red.). z 2018 r. oraz Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych, i opiekuńczych (red.). z 2016 r. (obie wydane w Wyd. IES, Kraków), Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dzieckiem z 2010 r., Wyd. LexisNexis Warszawa, Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera, Wyd. IES, Kraków 2006. Prowadzi zajęcia dla studentów i praktyków z zakresu psychologii sądowej.