logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Milena Rokiczan-Kwapisz

 

Milena Rokiczan-Kwapisz

 

Profil zawodowy

W Santander Bank Polska odpowiada za zbieranie potrzeb informacyjnych w organizacji i koordynację badań UX, opracowywanie koncepcji badawczych, przygotowywanie narzędzi do badań ilościowych i jakościowych, prowadzenie badań ilościowych (przygotowanie i analiza), przekładanie wyników badań na rozwój produktu, a także prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu badań UX. Blisko 5 lat doświadczenia jako badacz UX (doświadczenie m.in. w badaniu potrzeb, testach użyteczności wraz z eyetrackingiem), a następnie lider zespołu w agencji UX.