logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Barbara Żynda

 

Barbara Żynda

 

Profil zawodowy

Jest członkiem i sekretarzem Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Ukończyła międzynarodowe szkolenie integracji sensorycznej prowadzone przez austriacką organizację GSIÖ w Warszawie oraz roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w poradni Poza Schematami w Warszawie. Jest w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach oraz Centrum Terapeutycznym Sens w Gliwicach, której jest współzałożycielem.