logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Joanna Piechocka

 

Joanna Piechocka

 

Profil zawodowy

DOROBEK NAUKOWY/PRAKTYCZNY:

  • Psycholog ze specjalizacją Psychologia Organizacji Pracy (Uniwersytet Warszawski).
  • Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na styku edukacji i biznesu.
  • Coach (CCA) i doradca kariery – w swojej pracy łączy coaching kariery z elementami doradztwa zawodowego.
  • Certyfikowany trener (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA) –prowadzi warsztaty dot. rozwoju zawodowego zgodnym z samym sobą, odważnego i uważnego planowania ścieżek zawodowych, a także budowania satysfakcji z wykonywanej pracy. Pracuje też z przyszłymi trenerami i doradcami kariery – wspierając ich w budowaniu warsztatu pracy.
  • Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami na uczelni wyższej o profilu biznesowym – wraz z zespołem tworzy i koordynuje kompleksowe działania dla studentów i absolwentów kierunków realizowanych w języku polskim i angielskim, zarówno w obszarze doradztwa zawodowego, jak i współpracy z biznesem.
  • Swoje zawodowe pasje realizuje także prowadząc Warsztatownię Kariery, gdzie wspiera klientów indywidualnych w zmianie życia zawodowego na lepsze. Wierzy w rozwój zawodowy zgodny z sobą samym i tym, co najlepsze w każdym z nas.
  • W swojej pracy bazuje na nowoczesnych i sprawdzonych metodach pracy rozwojowej z drugim człowiekiem. Certyfikowany użytkownik narzędzi FRIS®, Business Model You® oraz Master Person Analysis, praktyk metody Points of You®, trener programu "Spadochron".