logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Per Holth

prof.

Per Holth

 

Profil zawodowy

Profesor Per Holth ukończył studia psychologiczne w 1983 r. W 2000 r. uzyskał tytuł profesora m.in. dzięki rozprawie na temat ogólności ekwiwalencji bodźca. Jego praca kliniczna związana była z osobami z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi. Jego działalność badawcza obejmuje badania podstawowe, ekwiwalencję bodźców i wspólną uwagę, a także praktykę i zarządzanie dużymi projektami badawczymi. Per Holth od 1982 r. Prowadzi zajęcia z analizy zachowania i zasad uczenia się na Uniwersytecie w Oslo oraz w Akershus University College (OAUC). Od 2006 profesor zwyczajny w OAUC. Prowadzi zajęcia z wszystkich programów edukacji behawioralnej i analitycznej w OAUC. Autor recenzji wielu publikacji naukowych, zasiadał w kilku radach redakcyjnych. Od 15 lat jest członkiem redakcji European Journal of Behaviour Analysis. Był współkoordynatorem programu w obszarze TPC ABAI. Jest obecnie współkoordynatorem programu dla obszaru rozwoju, a także zasiada w radzie dyrektorów Fundacji B. F. Skinnera. Jego obecne zainteresowania badawcze przesunęły się w kierunku podstawowej pracy eksperymentalnej ze zwierzętami i ludźmi.