logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Renata Marciniak-Antoszek

 

Renata Marciniak-Antoszek

 

Profil zawodowy

Absolwentka studiów w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Pielęgniarskie we Wrocławiu, ponadto studia podyplomowe z socjoterapii. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Posiada Certyfikat Superwizora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbyła szkolenia specjalistyczne - 2005r. szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS, 2006r. Certyfikat – Szkolenie pracowników Poradni Metadonowej (Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), 2006r. szkolenie dla trenerów – Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), 2006r. szkolenie na temat HIV/AIDS (Klinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu) oraz 2012r Wstęp do dialogu motywującego. Podstawowe metody i założenia pracy (32g), organizowane przez Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii.