logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Mark Leonard

 

Mark Leonard

 

Profil zawodowy

Przyczynił się do założenia Oksfordzkiego Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Centre, OMC) i został szefem projektu OMC „Uważność w miejscu pracy”. W swojej dziedzinie jest jednym z pionierów w obszarze przekształcania uważności z podejścia opartego na dowodach – opracowanego dla terapii – w krótkie szkolenia dla miejsc pracy i ogółu społeczeństwa. Jego celem jest pozytywna zmiana zachowania – doprowadzenie do systemowych zmian w organizacjach oraz ogólnie w społeczeństwie; zmiana priorytetów z własnych interesów na jakościowe doświadczenia i lepsze relacje, stworzenie szczęśliwszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa o zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na środowisko naturalne.