logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Weronika Trzmielewska

 

Weronika Trzmielewska

 

Profil zawodowy

Doktorantka 4 roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (ISD) Uniwersytetu SWPS pod opieką Profesora Bogdana Wojciszke. Członek samorządu ISD. Stypendystka programu „Wspieramy młodych uzdolnionych” Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (2016-2017). Uczestniczka programów grantowych oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Stypendystka programu wyjazdowego Uniwersytetu SWPS finansującego współpracę międzynarodową. Z holenderskim zespołem w Radboud University bada obszar naśladownictwa innowacyjną metodą Virtual Reality.
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, kulturowych i społecznych ram zachowań i psychologii naśladownictwa. W pracy naukowej koncentruje się na psychologii społecznej, w szczególności powiązaniu naśladownictwa z poznaniem społecznym.