logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Julia Barlińska

dr

Julia Barlińska

 

Profil zawodowy

Ekspertka w zakresie tworzenia i ewaluacja programów profilaktycznych - w szczególności z obszaru cyberprzemocy i zmiany nawyków żywieniowych dzieci. Kierowniczka licznych projektów i grantów m.in. Horyzont 2020 - EIT Food i NCBiR. Adiunkt z wieloletnim doświadczeniem jako naukowo- badawczym. Absolwentka studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. Dyplomowany trener umiejętności psychospołecznych (INTRA). Wykłada po polsku oraz na studiach angielskich m.in. psychologię społeczną, psychologię jedzenia, szkoli z umiejętności psychologicznych. Współpracuje z licznymi polskimi i zagranicznymi uniwersytetami m.in. UW, Uniwersytetem SWPS, University of Cambridge, University Hohenheim, Technion, University of Reading etc. Autorka artykułów naukowych i książek o tematyce przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i efektywnej zmiany nawyków żywieniowych. Członek kolegiów redakcyjnych oraz recenzent w czasopismach zagranicznych. Prelegentka licznych konferencji i warsztatów adresowanych do dzieci, rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi z całej Polski. Współautorka pierwszego polskiego programu edukacyjnego na temat uważnego jedzenia dla dzieci.