logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Julia Barlińska

dr

Julia Barlińska

 

Profil zawodowy

Kierowniczka grantu w międzynarodowym projekcie "EIT Food School Network: Integracja rozwiązań w celu poprawy nawyków żywieniowych i zmniejszenia marnotrawstwa żywności w przedszkolach i szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”.
Ukończyła studia magisterskie z psychologii na UW w r. 2005. Doktorat obroniła z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim (2013). W 2018 ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. Jest dyplomowanym trenerem umiejętności psychospołecznych (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, INTRA, 2004).
Główne zainteresowania badawcze dotyczą tworzenia i oceny programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży (szczególnie w obszarze zmiany nawyków żywieniowych oraz bezpieczeństwa dzieci w Internecie).
Obecnie pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wykłada m.in. psychologię jedzenia, podstawowe umiejętności psychologiczne, psychologię społeczną oraz fakultet o społecznym i antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni po polsku oraz na studiach angielskich (WISP). W latach 2015-2018 pełniła funkcję koordynatora Festiwalu Nauki. W latach 2005-2013 w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) pełniła funkcję Koordynatora do spraw projektów edukacyjnych programu komisji europejskiej Saferinternet tworząc programy profilaktyczne.
Jest współautorką pierwszego na gruncie polskim, zintegrowanego projektu przeciwdziałania cyberprzemocy łączący aspekty: psychologiczny (UW), pedagogiczny (IMP) i technologiczny (PW) z aplikacyjnym wdrożeniem przez 2 partnerów z sektora NGO finansowanego przez NCBIR.
Od 2019 będzie pełnić z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego funkcję kierownika grantu w międzynarodowym projekcie "EIT Food School Network: Integracja rozwiązań w celu poprawy nawyków żywieniowych i zmniejszenia marnotrawstwa żywności w przedszkolach i szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”.
Autorka artykułów naukowych i książek o tematyce przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci. Członek kolegiów redakcyjnych: „Social Psychological Bulletin” i „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” oraz recenzent w czasopismach zagranicznych z listy JCR. Prelegentka licznych konferencji i warsztatów adresowanych do dzieci, rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi z całej Polski.