Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Dariusz  Wróblewski

dr hab.

Dariusz Wróblewski

 

Profil zawodowy

Dr hab. Dariusz Wróblewski uzyskał stopień naukowy dr. hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Zainteresowania zawodowe koncentruje na zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu ciągłością działania oraz zarządzaniu kryzysowym.
W pracy zawodowej zajmował stanowiska naukowe, samodzielne, doradcze i kierownicze, a także pełnił różne nieetatowe funkcje eksperckie w 40 zespołach oraz był członkiem 13 organizacji naukowo-technicznych – krajowych i zagranicznych.
Do ważniejszych publikacji zalicza się:
opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone; CNBOP-PIB; 2018 Józefów;
D. Wróblewski: Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej; CNBOP-PIB; 2016 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją:
D. Wróblewski: Czerwona księga świadectw dopuszczenia. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków; CNBOP-PIB; 2016 Józefów;
opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego; CNBOP-PIB, 2015 Józefów;
opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
CNBOP-PIB; 2015 Józefów;
opracowanie zbiorowe pod redakcją: P. Guzewski, D. Wróblewski (wkład redakcyjny 30%),
D. Małozięć: Czerwona księga pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków;
CNBOP-PIB; 2014 Józefów;
opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP;
CNBOP-PIB; 2014 Józefów.
Ukończył około 40 szkoleń i kursów, a do ważniejszych zalicza: Zarządzanie w stanach zagrożeń (studia podyplomowe) w SGSP (2004 r.), Wyższy Kurs Obronny w AON (2004 r.), Akademia Strategicznego Przywództwa, Program dla wyższej kadry menadżerskiej, ICAN Institute (2009 r.), Management 2006™, Program dla wyższej kadry menadżerskiej, Canadian International Management Institute (2007r.), PRINCE2® Foundation (2014 r.), Auditor Wiodący systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (2020 r.), Information Security Management System (ISMS) Auditor/Lead Auditor Training Course (ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie (2020 r.).