hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Młodzieży

Z pasji do psychologii

Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia psychologiczne, skierowane do uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie uczą się podstaw współczesnej psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań. Uzyskują wiedzę na temat eksperymentów psychologicznych, wybranych zaburzeń psychicznych, emocji i radzenia sobie ze stresem. Ponadto, oprócz wyselekcjonowanych tematów zajęć, uczniowie w naturalny sposób rozwijają umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych.

Praktyczne warsztaty

Warsztaty to znakomita okazja, by zainteresować uczniów szkół średnich psychologią. Zajęcia mają formę warsztatów, dzięki czemu uczniowie mogą w praktyce sprawdzić zdobytą wiedzę teoretyczną oraz opanować umiejętności liczące się na rynku pracy i w życiu codziennym, których wciąż nie obejmuje podstawowy program nauczania. Spotkania odbywają się na wydziale – ul. Techników 9 Katowice. Uczestnictwo w zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców.

Tematyka spotkań

Zajęcia integracyjne

Termin: 21 października 2016 r., godz. 17.30–19.00

Zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie się ze sobą oraz z prowadzącym, nawiązanie relacji i rozpoczęcie współpracy grupowej. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technik zaczerpniętych z teatru improwizowanego, które ułatwiają i przyspieszają tworzenie się grupy. Po zajęciach uczestnicy stają się zwartą i wspierającą grupą, gotową, by zdobywać nową wiedzę i doświadczenia.

Zastosowania psychologii

Termin: 4 listopada 2016 r., godz. 17.30–19.00

Uczestnicy zajęć poznają mnogość zastosowań psychologii. Odkrywają, że psychologia dotyczy niemal każdego aspektu życia człowieka. Prowadzący dokładnie omawia każdą dziedzinę psychologii oraz drogę, jaką należy przejść, aby pracować w danej branży zawodowej. 

Wielkie eksperymenty psychologiczne

Termin: 18 listopada 2016 r., godz. 17.30–19.00

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym jest eksperyment psychologiczny, grupa eksperymentalna i kontrolna oraz poznają największe i najciekawsze eksperymenty, między innymi takie jak: eksperyment więzienny Zimbardo, eksperyment Milgrama, test Marshmallow, czy eksperyment dotyczący konformizmu Solomona Ascha. Zastanowią się, jaka wiedza płynie z przeprowadzonych eksperymentów i jak obecnie jest wykorzystywana.

Zaburzenia psychiczne

Termin: 2 grudnia 2016 r., godz. 17.30–19.00

Zajęcia psychoedukacyjne, których tematem są najczęstsze, najbardziej znane i „najciekawsze” zaburzenia psychiczne oraz możliwe sposoby pomocy chorym, takie jak np.: telefon zaufania, interwencja kryzysowa, psycholog szkolny.

Emocje i stres

Termin: 16 grudnia 2016 r., godz. 17.30–19.00

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się lepiej rozpoznawać emocje swoje i innych, między innymi z pomocą „mapy emocji”. Dowiedzą się, w jaki sposób i dlaczego powstają emocje. Poznają także sposoby radzenia sobie ze stresem i tzw. trudnymi emocjami.

Komunikacja w psychologii

Termin: 13 stycznia 2017 r., godz. 17.30–19.00

Uczestnicy zajęć poznają kanały komunikacji (werbalne i niewerbalne) oraz podstawowe informacje na temat komunikacji indywidualnej i grupowej. W serii ćwiczeń mają okazję sprawdzić swoje umiejętności komunikowania się oraz dowiedzieć się nad czym jeszcze warto popracować. Poznają podstawowe metody komunikacji psychologa z pacjentem, takie jak: parafraza, klaryfikacja, podsumowanie, interpretacja, konfrontacja i ilustracja.

Psychologia internetu i cyberbulling

Termin: 27 stycznia 2017 r., godz. 17.30–19.00

W trakcie spotkania porozmawiamy o związku psychologii z internetem. Zastanowimy się, jak mogą zachowywać się ludzie, kiedy czują się anonimowi w sieci. Odpowiemy na pytanie, czym jest cyberbullying, do czego może prowadzić i jak można mu przeciwdziałać.

Konflikt i jego psychologiczne aspekty

Termin: 17 lutego 2017 r., godz. 17.30–19.00

W grupie zostaje zasiany sztuczny konflikt. Uczestnicy, konfrontując się z nową sytuacją, poznają psychologiczne aspekty konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania, uczą się adekwatnej krytyki i właściwej reakcji na krytykę innych.

Trening kreatywności

Termin: 3 marca 2017 r., godz. 17.30–19.00

Celem zajęć jest pobudzenie i rozwijanie zdolności generowania nowych i wartościowych pomysłów. Specjalne ćwiczenia mają także przybliżyć twórcze sposoby rozwiązywania problemów. Zajęcia stanowią przy tym doskonałą okazję do lepszego poznanie siebie i swojego umysłu.

Gra w „mafię” i podsumowanie zajęć

Termin: 17 marca 2017 r., godz. 17.30–19.00

Uczestnicy zajęć grają w grę psychologiczną stworzoną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Moskiewskiego. Gra rozwija umiejętności obserwacji i analizy zachowań, wyciągania wniosków, przekonywania oraz kontroli mowy ciała i innych sygnałów niewerbalnych. To idealne podsumowanie całego cyklu Koła Psychologicznego – uczestnicy mają okazję wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce.

258 kamil zielinski

Prowadzący

mgr Kamil Zieliński – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS, certyfikowany trener i terapeuta EEG-Biofeedback. Aktualnie w trakcie szkolenia socjoterapeutycznego, rekomendacji trenerskich II stopnia PTP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, prowadząc zajęcia psychologiczne dla uczniów szkół średnich. W Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju współprowadzi zajęcia psychorozwojowe dla dzieci. W prywatnym gabinecie udziela pomocy psychologicznej i prowadzi terapię EEG-Biofeedback. Jego główne zainteresowania zawodowe to psychologia rozwojowa, wychowawcza, zaburzenia spektrum autyzmu oraz styk psychologii z polityką społeczną. 

Miejsce:

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice

 

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Koordynator Projektu
Strefa Młodzieży w Katowicach
tel. 785 202 511
e-mail: strefa.katowice@swps.edu.pl

Drukuj

 

Uczestnictwo w zajęciach za zgodą rodziców