hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Młodzieży

„Spotkania z nauką” to cykl całodniowych, otwartych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym, organizowanych w siedzibach Uniwersytetu SWPS: Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Katowicach.

Inicjatywa adresowana jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się nauką i sztuką. Głównym założeniem spotkań jest umożliwienie dostępu do nauki szerokiej publiczności, skorzystanie z kilku form i zakresów tematycznych realizowanych działań.

W ramach „Spotkań z nauką” organizujemy seminaria dla nauczycieli oraz „Dni z nauką”, podczas których nasi eksperci wprowadzają uczestników w problematykę psychologii, prawa, psychokryminalistyki, psychoseksuologii, komunikacji, grafiki oraz innych dyscyplin naukowych.

Zainteresowani mogą wziąć udział w bezpłatnych wykładach, warsztatach, prezentacjach czy wystawach. Mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, a także skorzystania z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

logo mnisw

„Spotkania z nauką” - zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Harmonogram spotkań

Warszawa

Wrocław

Poznań

  • 9 września 2017 r. - Drzwi Otwarte »
  • 22 września 2017 r. - Spotkania z nauką: Seminarium dla nauczycieli »
  • 27 października 2017 r. - Spotkania z nauką: psychologia biznesu
  • 17 listopada 2017 r. - Spotkania z nauką: psychologia kliniczna i zdrowia
  • 7 grudnia 2017 r. - Spotkania z nauką: prawo biznesu
  • 11 stycznia 2018 r. - Spotkania z nauką: psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
  • 8 lutego 2018 r. - Spotkania z nauką: Przygotowania do matury - „Studniówka”
  • 9 marca 2018 r. - Spotkania z nauką: prawo klasyczne
  • 20 kwietnia 2018 r. - Spotkania z nauką: psychologia sądowa
  • 14 czerwca 2018 r. - Spotkania z nauką: psychologia dziecka

Sopot

Katowice

Image not available

Patronat medialny

Slider