strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Co daje status prawny studenta?

Już od średniowiecza studenci mieli szczególny status prawny. Uczelnie wyższe narzucają żakom dane obowiązki, ale dają też określone prawa i przywileje. Uczenie się, doskonalenie naukowo-zawodowe i zdobywanie tytułów naukowych, to nie wszystkie zalety kształcenia wyższego. Z tytułu statusu studenta polskie prawo przewiduje wiele benefitów. Nadawane są one z dniem immatrykulacji i trwają do czasu ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęty jest każdy do osiemnastego roku życia i zdobywający podstawowe i średnie wykształcenie. Kiedy podejmujemy studia, możemy skorzystać ze świadczenia zdrowotnego jednego z członków rodziny – ale tylko do ukończenia przez nas dwudziestu sześciu lat. Jeśli po osiągnięciu tego wieku kontynuujemy studia, należy powiadomić o tym uczelnię, wtedy zgłosi nas ona do przedłużenia naszego ubezpieczenia. Jeżeli w międzyczasie nie podjęliśmy pracy na umowę o pracę (pracodawca z jej tytułu opłaca to ubezpieczenie) lub umowę zlecenie (z dodatkowym zapisem o podjęciu ubezpieczenia), możemy zachować nasze świadczenie.

Przywileje w zatrudnieniu

Student pracujący na umowie o pracę obowiązkowo podlega wszystkim rodzajom ubezpieczeń (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu). Sytuacja ma się inaczej w przypadku pracy na umowę zlecenie. Do czasu złożenia egzaminu dyplomowego – lub do czasu rezygnacji ze studiów czy ukończenia dwudziestego szóstego roku życia – student zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Dzięki temu przywilejowi może liczyć na wyższą wypłatę niż jego koledzy z pracy niestudenci.

Stypendia zwolnione z podatku

Jeśli jesteś pilnym studentem i twoje wysokie noty przyczyniły się do przyznania ci stypendium naukowego, stypendium ministerskiego lub – na studiach III stopnia – doktoranckiego, nie musisz od nich odprowadzać podatku. Podobnie rzecz się ma ze stypendiami socjalnymi i innymi wypłacanymi z budżetu państwa. Jeśli stypendium było twoim jedynym przychodem w ciągu roku, nie musisz też składać zeznania PIT.

Praktyki studenckie częściowo zwolnione z podatku

Dochody w związku z podejmowaniem praktyk studenckich wpisanych w plan naszej nauki, za które pracodawca jest skłonny nam zapłacić, mogą być zwolnione z podatku. Nie musimy go opłacać, jeśli uzyskamy przychód do 2280 zł. Jeśli zaś zarobimy więcej, nadwyżkę należy ująć w zeznaniu podatkowym.

Ulga internetowa

Składając PIT, przez dwa następujące po sobie lata student może skorzystać z tzw. ulgi internetowej. Limit kwoty do odliczenia, to aż 760 zł za każdy rok – i nie ma znaczenia, czy korzysta się z internetu stacjonarnego, mobilnego czy w telefonie komórkowym. W ramach limitu można więc sumować wydatki na internet z poszczególnych urządzeń.

Zniżki na komunikację miejską, przejazdy PKP, PKS i inne

Studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50 proc. ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Obrona pracy dyplomowej na studiach I stopnia w semestrze letnim nie oznacza końca tego przywileju, gdyż trwa ona do 31 października. Wiele miast i gmin dobrowolnie wprowadza ulgi na przejazdy nie tylko dla studentów, lecz także doktorantów.

Zniżki studenckie dotyczą również przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. W PKP i większości innych kolejowych spółek przewozowych studenci posiadają 51 proc. zniżkę i obejmuje ona studentów do ukończenia dwudziestego szóstego roku życia oraz doktorantów do trzydziestego piątego roku życia. Tyczy się to biletów jednorazowych, bo na bilet miesięczny zniżka wynosi 49 proc. Studenci podróżujący autobusem PKS mogą liczyć na 49 proc. upustu.

Niższe ceny biletów do instytucji kulturalnych i inne ulgi handlowe

Teatry, muzea, filharmonie, instytucje państwowe czy prywatne, przyciągają studiującego adepta życia kulturalnego sporymi zniżkami. Na przykład Muzeum Narodowe oferuje studentom aż 60 proc. zniżkę, Teatr Polski w Warszawie sprzedaje specjalny bilet studencki za jedynie 20 zł, Tr Warszawa obniża cenę biletów dla żaków o ponad 40 proc. Kina i teatry szykują też często specjalne premiery studenckie i wydarzenia tworzone specjalnie dla studentów.

Wiele firm technologicznych oferuje studiującym tańszy zakup swoich produktów i usług – na przykład Apple lub Spotyfy. W aquaparkach, parkach rozrywki, ośrodkach sportowych czy księgarniach studenci także mogą liczyć na wiele rabatów. Specjalne bonusy oferują studentom również instytucje finansowe. W licznych bankach można na preferencyjnych warunkach założyć konto studenckie lub wziąć przeznaczony na naukę kredyt.

• Czas studiów liczy się do stażu pracy

Przy wyliczaniu urlopu wypoczynkowego pracownika oraz emerytury ważny jest staż pracy. Kształcenie wyższe staje się więc bardzo korzystne: studia liczą się aż za osiem lat pracy. Już nawet trzyletnie studia I stopnia pozwalają na ich doliczenie. Oznacza to, że po dwóch latach pracy na umowę o pracę dysponuje się pełnym, dwudziestosześciodniowym urlopem. Jeśli osoba studiująca jednocześnie pracuje, czas nauki i pracy niestety nie sumuje się. Pracownik ma jednak prawo wyboru korzystniejszej dla siebie opcji.

Najnowsze artykuły

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo