strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Ochrona wizerunku w internecie, czyli Facebook, Instagram, YouTube a prawo autorskie

W jaki sposób chronić swój wizerunek w internecie? Czy na Facebooku możemy publikować zdjęcia przyjaciół? W jakich przypadkach posty prywatne stają się postami publicznymi? Między innymi na te pytania podczas wykładu odpowie dr Aleksandra Bagieńska-Masiota, prawnik z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

27 lutego 2020 r.
17.00–18.30
Poznań

Kara za zdjęcie z imprezy

O zgodę na rozpowszechnienie wizerunku musi się starać nie tylko artysta malarz, który wystawia w galerii portret swojego modela, ale także imprezowicz, który umieszcza na Facebooku zdjęcia z wizerunkami znajomych. W sytuacji jednak, gdy rzeczony imprezowicz wysyła do znajomego e-mailem te same zdjęcia, do rozpowszechnienia nie dochodzi, nie ma więc konieczności uzyskania zgody osób, których wizerunki utrwalono.

W dobie internetu coraz częściej dochodzi do łamania przepisów prawa związanych z rozpowszechnianiem wizerunku. Aktywni internauci publikują, modyfikują i powielają wizerunki nie tylko znanych osób, których zdjęcia znaleźli w sieci, lecz także zdjęcia swoje lub swoich najbliższych. Takie bezrefleksyjne działania mogą skutkować sankcjami o charakterze cywilnoprawnym. W procesie o ochronę prawa do wizerunku osoba rozpowszechniająca go (pozwany) ma obowiązek wykazać, że jego działanie nie było bezprawne. Na niej też spoczywa ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykracza poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel.

258 pawel kowalski

Aleksandra Bagieńska-Masiota – prawnik, politolog. Specjalizuje się w tematyce prawa prasowego, autorskiego, a także politycznego. W poznańskiej filli naszej uczelni prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i prasowego oraz z ochrony własności intelektualnej. Naukowo interesuje się problematyką ochrony prawnoautorskiej oraz wolnością słowa w kontekście ochrony dóbr osobistych. Zajmuje się również sposobem funkcjonowania mediów współcześnie i w ujęciu historycznym.

Jest autorką pierwszej na rynku wydawniczym próby opisania instytucji komisji śledczych z punktu widzenia praktyki ich postępowania pt. „Sejmowa Komisja śledcza w systemie politycznym RP” (2010). Napisała również podręcznik „Ochrona praw autorskich. Zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów” (2015) i jest współautorką rozdziałów w publikacjach „Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji” (2015) oraz „Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych” (2015).

Kontakt

Anna Szulczewska
e-mail: wydarzenia.poznan@swps.edu.pl
tel. 785 643 688

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo