• https://podcasts.apple.com/us/podcast/trauma-dzieci%C4%99ca-a-rozw%C3%B3j-m%C3%B3zgu-prof-dr-hab-jerzy-vetulani/id1437994794?i=1000455600279
  • https://open.spotify.com/episode/6bHddN6UarlzOmEDKndTIK
  • https://soundcloud.com/swpspl/trauma-dziecieca-a-rozwoj-mozgu-prof-dr-hab-jerzy-vetulani-1
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/44e0e249-010c-464e-8a7a-da33bd5bb81a?_lst

Konsekwencje stosowania różnych form przemocy wobec dzieci – począwszy do życia płodowego (stosowanie używek), przez dzieciństwo, adolescencję, aż do dorosłości – są ogromne. Jakie zniszczenia w umyśle dziecka robi lęk, trauma czy brak akceptacji któregoś z rodziców? Czy te zmiany są odwracalne? Jakim dorosłym jest dziecko-ofiara przemocy i na jakie dolegliwości cierpi? O spustoszeniu, jakie niesie ze sobą przemoc wobec najmłodszych, mówi wybitny neurobiolog prof. Jerzy Vetulani.

 

Prelegent

 

prof. dr hab. Jerzy Vetulani – profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Indian Academy of Neuroscience, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”, autor książek „Mózg: fascynacje, problemy tajemnice” (2010) i „Piękno neurobiologii” (2011) oraz bloga „Piękno neurobiologii” (od 2010).

 

Zapraszamy na spotkanie

Społeczeństwo nie zawsze traktuje przejawy przemocy domowej wystarczająco poważnie. Nie wolno jednak jej ignorować – reakcja świadka może być pierwszym ogniwem, które doprowadzi do przerwania kręgu przemocy. Dlaczego ofiary czują się zupełnie bezbronne? Dlaczego milczą? Skąd tak silne poczucie bezkarności u sprawców? Jakie strategie stosują agresorzy – jakie kobiety, a jakie mężczyźni? Jak rozpoznawać różne formy przemocy psychicznej?

Zapraszamy na spotkanie „Przemoc domowa – dlaczego sprawcy krzywdzą, a ofiary milczą?”, podczas którego wystąpią eksperci w dziedzinie psychologii śledczej, biegli sądowi i kryminalistycy: prof. Danuta Rode, podinsp. dr Bogdan Lach i dr Joanna Stojer-Polańska.

27 listopada
18.00–20.00
Katowice

Zapraszamy na webinar

W czterech ścianach dochodzi często do przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej. Najbliższe otoczenie o niej wie, mimo to często nie reaguje. Z danych statystycznych wynika, że każdego roku bitych i poniżanych przez własnego partnera jest nawet milion kobiet. A tylko 90 tysięcy z nich ma odwagę zgłosić to na policję. Dlaczego nie reagujemy na przemoc? Jak przerwać zaklęty krąg milczenia? Jakie działania powinien podjąć świadek przemocy?

Zapraszamy na spotkanie online „Przemoc domowa może dotknąć każdego – jak reagować?”, podczas którego psycholog Joanna Gutral będzie rozmawiać z psychologiem klinicznym dr Agnieszką Bratkiewicz z Uniwersytetu SWPS.

21 listopada
18.30–19.30
online

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Przemoc domowa – jak reagować?”