• https://podcasts.apple.com/sg/podcast/sygna%C5%82y-nadu%C5%BCycia-seksualnego-wobec-dzieci-i-trauma/id1437994794?i=1000423535314
  • https://open.spotify.com/episode/53kd9cCdtfct57ejE4yntY
  • https://soundcloud.com/swpspl/sygnaly-naduzycia-seksualnego-wobec-dzieci-i-trauma-w-doroslosci-dr-karolina-zalewska-lunkiewicz
  • https://lite.lstn.link/audiobook/192aeef7-061c-4643-b2b1-23bad813543d?shareSource=details&catalog=e9425407-77fe-43bc-ab68-1aaeb3ec6033

Konsekwencje traum związanych z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie kładą się cieniem na późniejszych relacjach społecznych i intymnych, samoocenie, a czasem prowadzą do poważnych zaburzeń. W jaki sposób sobie z nimi poradzić w dorosłości? Jak pomóc rodzinie, w której doszło do nadużycia? Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej? Na te niełatwe pytania odpowiada psycholożka i psychoterapeutka z Uniwersytetu SWPSdr Karolina Zalewska-Łunkiewicz.

Życie w cieniu traumy

Problem jest poważny, o czym świadczą chociażby statystyki – jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jedno na pięcioro dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie. Tymczasem według badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji w 2014 r., tylko połowa rodziców rozmawia z dziećmi o zagrożeniach związanych z przemocą seksualną.

Każdy z nas w różnym stopniu radzi sobie z przykrymi wydarzeniami w życiu. Zdolność przetrwania kryzysowych sytuacji zależy od zdolności resiliencji, czyli mechanizmu powrotu do naturalnej równowagi. U osób, które doświadczyły silnych traum w okresie dzieciństwa, zwłaszcza związanych ze sferą seksualną, resiliencja może zostać poważnie zaburzona.

 

Prelegentka

258 zalewska lunkiewicz

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz – psycholożka, terapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym, socjoterapeutka. Interesuje się aspektami rozwoju osobistego w tym dotyczącymi ról płciowych, adaptacji i funkcjonowania społecznego osób doświadczających zaburzeń psychicznych oraz przeżywających sytuacje kryzysowe. Prowadzi m.in. badania dorosłych i młodych dorosłych doświadczających hospitalizacji psychiatrycznej w kontekście radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi i podejmowaniem ról płciowych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu umiejętności klinicznych, diagnozy psychologicznej oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego.

 

Zapraszamy na spotkanie

Społeczeństwo nie zawsze traktuje przejawy przemocy domowej wystarczająco poważnie. Nie wolno jednak jej ignorować – reakcja świadka może być pierwszym ogniwem, które doprowadzi do przerwania kręgu przemocy. Dlaczego ofiary czują się zupełnie bezbronne? Dlaczego milczą? Skąd tak silne poczucie bezkarności u sprawców? Jakie strategie stosują agresorzy – jakie kobiety, a jakie mężczyźni? Jak rozpoznawać różne formy przemocy psychicznej?

Zapraszamy na spotkanie „Przemoc domowa – dlaczego sprawcy krzywdzą, a ofiary milczą?”, podczas którego wystąpią eksperci w dziedzinie psychologii śledczej, biegli sądowi i kryminalistycy: prof. Danuta Rode, podinsp. dr Bogdan Lach i dr Joanna Stojer-Polańska.

27 listopada
18.00–20.00
Katowice

Zapraszamy na webinar

W czterech ścianach dochodzi często do przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej. Najbliższe otoczenie o niej wie, mimo to często nie reaguje. Z danych statystycznych wynika, że każdego roku bitych i poniżanych przez własnego partnera jest nawet milion kobiet. A tylko 90 tysięcy z nich ma odwagę zgłosić to na policję. Dlaczego nie reagujemy na przemoc? Jak przerwać zaklęty krąg milczenia? Jakie działania powinien podjąć świadek przemocy?

Zapraszamy na spotkanie online „Przemoc domowa może dotknąć każdego – jak reagować?”, podczas którego psycholog Joanna Gutral będzie rozmawiać z psychologiem klinicznym dr Agnieszką Bratkiewicz z Uniwersytetu SWPS.

21 listopada
18.30–19.30
online

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Przemoc domowa – jak reagować?”