Kółko psychologiczne to cykl spotkań dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas zajęć uczniowie zdobywają podstawowe kompetencje z zakresu psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań w życiu codziennym.

Podczas spotkań główny nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia, które, poparte odpowiednią teorią, rozwiną umiejętności związane z tematyką zajęć. Uczestnicy uzyskają wiedzę z wielu obszarów psychologii, m.in. zaburzeń psychicznych, emocji, temperamentu i osobowości, a także z umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie czasem, trening twórczości, sposoby radzenia sobie ze stresem.

O zajęciach

Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów szkół średnich psychologią i poszerzenie świadomości na temat psychologicznych aspektów życia codziennego. Zajęcia nastawione są na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, które wykorzystają zarówno na rynku pracy, jak i w życiu codziennym.

 • Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
 • Czas trwania każdego spotkania to 90 min.
 • Istnieje możliwość udziału we wszystkich lub w wybranych wykładach.
 • Osoby, które będą obecne na minimum 5 spotkaniach, otrzymają na zakończenie cyklu certyfikat potwierdzający ich członkostwo w kółku.

Zgłoszenia

W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem już teraz otwieramy dwie grupy Wrocławskiego Kółka Psychologicznego. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu we wtorek lub środę w wyznaczonych godzinach.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc dla każdej grupy to 30 osób.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. Obowiązują zapisy indywidualne.

Zajęcia integracyjne

 • 8.10.2019 r. (wtorek), 9.10.2019 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 111

Podczas zajęć uczestnicy poznają się ze sobą oraz z prowadzącym. Razem tworzą kontrakt, którym będą się kierować podczas wszystkich zajęć. Główny cel warsztatu to zbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami w taki sposób, aby stworzyli zgraną grupę gotową do zdobywania wiedzy. Uczestnicy poznają model fazowy rozwoju grupy wg Tuckmana, a następnie wykorzystają go w praktyce podczas pracy w grupie. Po zajęciach uczestnicy nie tylko wiedzą, jakimi cechami charakteryzuje się dobra, spójna i wspierająca się grupa, lecz także sami ją tworzą.

Wprowadzenie do psychologii

 • 5.11.2019 r. (wtorek), 6.11.2019 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, kim jest psycholog XXI wieku i w jakich obszarach zawodowych jest potrzebny. Zostanie omówiona tematyka psychologii jako nauki interdyscyplinarnej i wszechstronnej. Uczestnicy poznają najważniejsze i najciekawsze eksperymenty psychologiczne oraz zasady etyki zawodu psychologa. Po zajęciach każdy uczestnik będzie miał wiedzę na temat różnych obszarów psychologii oraz roli psychologa w podejściu klinicznym i biznesowym.

Temperament, osobowość i różnice indywidualne cz.1

 • 3.12.2019 r. (wtorek), 4.12.2019 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 113

Podczas zajęć uczestnicy poznają typy temperamentu i osobowości. Zostanie omówiona regulacyjna teoria temperamentu autorstwa Jana Strelaua oraz model osobowości wg modelu Wielkiej Piątki autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae'a. Uczestnicy podczas zajęć wykonają swój autoportret psychologiczny.

Temperament, osobowość i różnice indywidualne cz.2

 • 14.01.2020 r. (wtorek), 15.01.2020 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 111

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jakich obszarach życia codziennego jesteśmy podatni na działanie technik wpływu społecznego i jak możemy sobie z tym radzić. Zostaną omówione metody wpływu społecznego wg Roberta Cialdiniego oraz sposoby obrony przed nimi. Po zajęciach każdy uczestnik będzie świadom podstawowych zagadnień dotyczących technik wpływu społecznego oraz metod radzenia sobie z nimi w życiu codziennym.

Psychologia społeczna

 • 4.02.2020 r. (wtorek), 5.02.2020 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 111

Podczas zajęć uczestnicy poznają mechanikę najważniejszych i „najciekawszych” efektów psychologicznych. Zostanie omówiona tematyka m.in. uproszczonego wnioskowania, heurystyk zachowania, podstawowego błędu atrybucji, próżniactwa społecznego, konformizmu, facylitacji społecznej, stereotypów, efektu świeżości, pierwszeństwa, efektu halo, zjawiska samej ekspozycji. Po zajęciach uczestnicy znają najciekawsze efekty psychologiczne i widzą ich funkcjonowanie w życiu codziennym.

Techniki wpływu społecznego

 • 3.03.2020 r. (wtorek), 4.03.2020 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 118

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jakich obszarach życia codziennego jesteśmy podatni na działanie technik wpływu społecznego i jak możemy sobie z nimi radzić. Zostaną omówione metody wpływu społecznego według Roberta Cialdiniego oraz sposoby obrony przed nimi. Po zajęciach każdy uczestnik będzie świadom podstawowych zagadnień dotyczących właśnie tych technik oraz metod radzenia sobie z nimi w życiu codziennym.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • 7.04.2020 r. (wtorek), 8.04.2020 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 118 WYDARZENIE ODWOŁANE

Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przyswoją informacje na temat mowy ciała i poprawnej autoprezentacji, a przy wykonywaniu ćwiczeń utrwalą w praktyce zdobyte wcześniej wiadomości.

Krytyczne myślenie

 • 5.05.2020 r. (wtorek), 6.05.2020 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 123 WYDARZENIE ODWOŁANE

Na zajęciach uczestnicy poznają podstawy krytycznego myślenia oraz dowiedzą się, jaką rolę w naszym życiu codziennym ono odgrywa. Podczas analizy studium przypadku przećwiczą w praktyce odróżnianie faktów od interpretacji i poznają sposoby obrony przed manipulacją.

Motywacja i zarządzanie sobą w czasie

 • 2.06.2020 r. (wtorek), 3.06.2020 r. (środa), godz. 16.30-18.00, sala 116 WYDARZENIE ODWOŁANE

Uczestnicy przećwiczą techniki organizacji czasu i wzbudzania motywacji. Wspólnie wypracują mechanizmy, które pomogą im lepiej się motywować i zarządzać czasem. Wpłynie to bezpośrednio na efektywność działań, jakie wykonują na co dzień, dzięki czemu będą szybciej osiągali zamierzone cele. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił w praktyczny sposób wykorzystać metody automotywacji i zarządzania czasem.

Piotr Grzelak

258 piotr grzelak

Psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Od 5 lat pracuje na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi szkolenia i warsztaty, dotyczące m.in.: autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywacji, zarządzania czasem i stresem. Posiada akredytacje International Coach Federation (ICF), która uprawnia do prowadzenia profesjonalnych działań coachingowych. Prywatnie nie boi się wyzwań, lubi stres, a w życiu stara się łączyć trzeźwy umysł z pozytywnym nastawieniem.

Miejsce

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław

Kontakt

Anna Murzyn-Romańczuk

tel. 71 750 72 51 | tel. kom. +48 785 202 527
e-mail: strefa.wroclaw@swps.edu.pl

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

22
września
Cykl tematyczny
webinar dla młodzieży
Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja a etyka – czy da się je pogodzić

Webinar

10
września
Cykl tematyczny
webinar
Sztuczna inteligencja

Psychologia poznawcza i neuronauka a sztuczna inteligencja

Webinar

27
sierpnia
webinar dla młodzieży
Cykl tematyczny
Sztuczna inteligencja

Zrozumieć sztuczną inteligencję: humaniści vs umysły ścisłe

Webinar

12
sierpnia
webinar
Cykl tematyczny
Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja i psychologia – co je łączy?

Webinar

29
lipca
webinar
Cykl tematyczny
Samotność

Samotność w związku. Razem czy jednak osobno? – webinar

Webinar

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia