Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia skierowane do zainteresowanych psychologią uczniów szkół średnich. Podczas spotkań można nauczyć się podstaw współczesnej psychologii, poznać szeroki zakres jej zastosowań oraz uzyskują wiedzę na temat eksperymentów psychologicznych, wybranych zaburzeń psychicznych, emocji i radzenia sobie ze stresem. Dzięki warsztatowej formie zajęć, uczestnicy mogą sprawdzić nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Głównym celem spotkań jest zainteresowanie uczniów psychologią i wyposażenie ich w umiejętności liczące się zarówno na rynku pracy, jaki i w codziennym życiu.

Zgłoszenia

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Obowiązują zapisy indywidualne.

Osoby, które będą obecne na minimum 3 spotkaniach, otrzymają na koniec certyfikat potwierdzający ich członkostwo w kółku.

Zastosowania psychologii. Zajęcia integracyjne 

  • Termin: 9 października 2019 r., godz. 17.00-18.30

Podczas zajęć integracyjnych uczestnicy będą mieli szanę zapoznać się i nawiązać relacje, co będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy grupowej. Użycie technik zaczerpniętych z teatru improwizowanego ułatwią proces tworzenia się grupy.

Podczas zajęć uczestnicy poznają wielość zastosowań psychologii i odkryją, że psychologia dotyczy niemal każdego aspektu życia człowieka. Prowadzący dokładnie omówi każdą dziedzinę psychologii oraz drogę, jaką należy pokonać, aby podjąć pracę jako psycholog danej specjalizacji.

Wielkie eksperymenty psychologiczne

  • Termin: 6 listopada 2019 r., godz. 17.00-18.30

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym jest eksperyment psychologiczny, grupa eksperymentalna i kontrolna oraz poznają największe i najciekawsze eksperymenty, takie jak: eksperyment więzienny Philipa Zimbarda, eksperyment Milgrama, test Marshmallow, eksperyment dotyczący konformizmu Solomona Ascha. Zastanowimy się również, jakie wnioski można wyciągnąć z tych badań i jak ta wiedza jest dziś wykorzystywana.

Funkcjonowanie psychospołeczne człowieka

  • Termin: 11 grudnia 2019 r., godz. 17.00-18.30

Podczas zajęć porozmawiamy o funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Zastanowimy się nad głównymi efektami psychologicznymi, jakie wpływają na ludzkie zachowanie. Skąd się one wzięły i jak są wykorzystywane?

Zaburzenia psychiczne, cz. I

  • Termin: 8 stycznia 2020 r., godz. 17.00-18.30

Będą to zajęcia psychoedukacyjne na temat najczęstszych, najbardziej znanych i „najciekawszych” zaburzeń psychicznych, Poznamy możliwe sposoby pomocy psychologicznej, jak telefon zaufania, interwencja kryzysowa czy konsultacja z psychologiem szkolnym.

Zaburzenia psychiczne, cz. II

  • Termin: 5 lutego 2020 r., godz. 17.00-18.30

Ciąg dalszy zajęć na temat najczęstszych, najbardziej znanych i „najciekawszych” zaburzeń psychicznych oraz możliwych sposobach pomocy. Dodatkowo uczestnicy przedstawią własne prezentacje.

Emocje i stres

  • Termin: 4 marca 2020 r., godz. 17.00-18.30

Podczas zajęć uczestnicy poznają, jak lepiej rozpoznawać swoje emocje i innych ludzi (między innymi z pomocą tzw. „mapy emocji”). Dowiedzą się, jak i w jakim celu emocje powstają oraz jakie są sposoby zarządzania stresem i emocjami.

Wywieranie wpływu na ludzi

  • Termin: 8 kwietnia 2020 r., godz. 17.00-18.30

Porozmawiamy o 6 regułach wywierania wpływu według Roberta Cialdiniego. Każdą regułę omówimy posiłkując się przykładami z życia wziętymi. Wspólnie zastanowimy się, kto lub co wywiera na nas największy wpływ i jak możemy bronić się przed manipulacją. Zajęcia zostaną zakończone dyskusją na temat etycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej.

Trening krytycznego myślenia

  • Termin: 6 maja 2020 r., godz. 17.00-18.30 WYDARZENIE ODWOŁANE

Krytyczne myślenie jest jedną z najczęściej poszukiwanych umiejętności miękkich na współczesnym rynku pracy. Pozwala  ono działać sprawniej i mądrzej, rozpoznawać sprawdzoną wiedzę i odróżniać ją od wiedzy potocznej lub fake newsów. Podczas zajęć nauczymy się kilku technik krytycznego myślenia, które sprawdzimy w praktyce.

Kreatywność. Zakończenie zajęć

  • Termin: 10 czerwca 2020 r., godz. 17.00-18.30 WYDARZENIE ODWOŁANE

W pierwszej części zajęć uczestnicy przejdą mini-kurs kreatywności. Zajęcia będą miały na celu rozwinięcie zdolności generowania nowych, wartościowych pomysłów oraz sposobów rozwiązywania problemów. To wszystko będzie stanowić doskonałą okazję do poznania siebie i swojego umysłu. W drugiej części zajęć podsumujemy cykl, uwzględniając najważniejsze informacje z każdych zajęć, a następnie rozdane zostaną dyplomy uczestnictwa w kółku.

Kamil Zieliński

258 kamil zielinski

Psycholog, trener biznesu, nauczyciel akademicki i przedsiębiorca. Posiada doświadczenie oświatowe, edukacyjne i biznesowe. Należy do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pełni funkcję eksperta do spraw psychologii społecznej i komunikacji w Centrum Analiz Miejskich IRRP oraz recenzenta naukowego portalu Mała Psychologia. Jest wiceprezesem Fundacji Future Hero. Interesuje się zagadnieniami związanymi z umiejętnościami psychologicznymi, stresem, wywieraniem wpływu i perswazją oraz myśleniem krytycznym i psychologią oszustwa.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram spotkań

Powyższe wydarzenie adresowane jest do subskrybentów naszego newslettera.

Wysłanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji uczestnictwa w wydarzeniu (więcej szczegółów dot. przetwarzania danych osobowych)

Miejsce

Uniwersytet SWPS w Katowicach, sala 204
ul. Techników 9
40-326 Katowice

Kontakt

Monika Bazan 
tel. 785 202 511
e-mail: strefa.katowice@swps.edu.pl

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia