hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Czym jest uzależnienie? Dlaczego tracimy kontrolę nad wykonywaniem niektórych czynności? Jaki rodzaj terapii powinny podjąć osoby uzależnienie? Na czym polega praca biegłego sądowego i jakie powinien posiadać kompetencje? Czy ekspertyzy biegłych sądowych są zawsze wiarygodne? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas Strefy Psyche Ekstra w Częstochowie. Już 31 maja o psychologicznym opiniodawstwie sądowym opowie dr Bogdan Lach – profiler policyjny i biegły sądowy. Z kolei tematykę psychoterapii uzależnień poruszy podczas wykładu Małgorzata Kowalcze – psycholog kliniczny i psychoterapeta.

Aby wziąć udział w wydarzeniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład I

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe

W obecnej dekadzie obserwuje się gwałtowny wzrost zapotrzebowania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości na działania wspomagające biegłych sądowych psychologów. Kim jest biegły sądowy psycholog? Jak można zostać biegłym sądowym? Na czym polega jego praca? Jakie musi spełniać wymagania? Jak wygląda jego warsztat pracy?

To tylko nieliczne z pytań, na które będzie można uzyskać odpowiedź w trakcie wykładu. Ponadto zostaną szczegółowo omówione niektóre obszary praktycznej sądowej działalności psychologów.

Termin i miejsce

31 maja 2017 r. (środa), godz. 17.00–18.30

Hotel Sonex, ul. Krakowska 45, Częstochowa

258 bogdan lach

dr Bogdan Lach

Adiunkt Uniwersytetu SWPS w Katowicach, emerytowany podinspektor Policji. Psycholog biegły z zakresu psychologii profilowania, specjalista w dziedzinie przestępczości brutalnej, porfiler policyjny. Stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych w sprawach zabójstw, zgwałceń, pedofilii oraz podpaleń. Uczestniczył min. w takich sprawach jak: sprawa Wampira z Sosnowca Piotra S., seryjnego zabójcy prostytutek Mariusza H., wielokrotnego zabójcy z Katowic Leszka R., seryjnego gwałciciela działającego na terenie Katowic – Tomasza K. oraz w końcowej fazie prowadzonego postępowania w sprawie zabójstwa Krzysztof Olewnika. Kierownik merytoryczny podyplomowego studium dla biegłych sądowych psychologów przy Uniwersytecie SWPS.  Biegły sądowy opiniujący w sprawach cywilnych (ubezwłasnowolnienia, o zapłatę zadośćuczynienie) oraz karnych. Wydał ponad 4000 opinii psychologicznych z różnych zakresów, w tym ponad 200 w sprawach cywilnych o zapłatę. Od 1999 roku konsultant ds. negocjacji policyjnych. Od lat współpracuje z mediami ogólnopolskimi jako ekspert i komentator wydarzeń kryminalnych. Przez media nazwany „ojcem profilowania psychologicznego w Polsce”.

Wykład II

Zintegrowana psychoterapia uzależnień

Wokół psychoterapii osób uzależnionych zawsze pojawiało się wiele pytań i kontrowersji. Podstawowe dylematy w obszarze uzależnień to m.in.: psychoterapia indywidualna czy grupowa, abstynencja czy redukcja szkód jako cel terapeutyczny, psychoterapia behawioralno-poznawcza czy integracyjna, psychoterapia czy farmakoterapia, psychoterapia konfrontująca czy motywująca. W trakcie wykładu prowadząca ustosunkuje się do tych dylematów. Zwróci przy tym uwagę na liczne problemy osób uzależnionych, które wymagają indywidualnego podejścia w pracy terapeutycznej. Opowie także o znaczeniu psychoterapii integracyjnej prowadzonej na podstawie różnych paradygmatów teoretycznych, dostosowanych do możliwości i problemów pacjenta.


Termin i miejsce

31 maja 2017 r. (środa), godz. 18.45–20.15

Hotel Sonex, ul. Krakowska 45, Częstochowa

258 malgorzata kowalcze

Małgorzata Kowalcze

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu; specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; terapeuta uzależnień i superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; terapeuta psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy; członek Komisji Etyki przy KBdsPN. 

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_31052017_Czestochowa }

Drukuj

W jaki sposób rodzice wpływają na rozwój dziecka i późniejsze stadia kreowania się jego osobowości? Co tak naprawdę determinuje osobowość malucha i wpływa na decyzje podejmowane w dorosłości? Czy charakter i zachowanie rodziców może być źródłem postaw kryminalnych u dzieci w ich dorosłym życiu? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładu dr. Krzysztofa Kiełkiewicza, który odbędzie się 31 maja w ramach Strefy Psyche.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Macierzyństwo/ojcostwo a rozwój dziecka – perspektywa psychokryminalistyczna

Wykład dotyczy rozwoju psychoemocjonalnego człowieka (dziecka) w kontekście rodziny, mianowicie, wpływu macierzyństwa i ojcostwa na rozwój dziecka oraz późniejsze stadia kreowania się osobowości.

Charakter matki i jej obecność oraz charakter ojca i jego obecność w zderzeniu z potrzebami małego człowieka kreują środowisko rozwoju, które determinuje osobowość dziecka. Dynamika tego doświadczenia zostaje zaaplikowana do dorosłego życia i ma ogromny wpływ na postawy i decyzje życiowe.

Osobowość, charakter, temperament, usposobienie, mentalność są kierowane przez głęboko osadzone mechanizmy psychiczne. Dezintegracja psychiczna jest źródłem dysfunkcyjnego myślenia i postaw godzących w potrzeby osobowości, koegzystencję społeczną i postawy kryminalne. Punktem kulminacyjnym wykładu jest postawa kryminalna; jej rozwój jako dysfunkcji i powrót do integracji osobowości. Dr Kiełkiewicz przedstawi sposoby i zasady reintegracji osobowości w celu powrotu do prawidłowego funkcjonowania w życiu dorosłym.

Termin i miejsce

31 maja, godz. 17.30–19.00, aula

Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9

Prelegent

dr Krzysztof Kiełkiewicz 

Wykładowca psychoterapii oraz metodologii naukowej pracujący w PCI College w Dublinie. Prowadzi także praktykę psychoterapeutyczną w Carewell Medical Centre, Mullingar oraz Influmed Family Clinics (Dublin). Studia psychoterapii ukończył w IICP College, Dublin a studia doktoranckie na Uniwersytecie Huddersfield w Wielkiej Brytanii.

Angażuje się na polu praktyki psychoterapeutycznej, a także badań naukowych, gdzie jest autorem recenzowanych publikacji z obszaru psychologii i recenzentem „Mental Health Review Journal” oraz „Journal of Forensic Psychiatry and Psychology”.

Specjalizuje się w leczeniu stanów lękowych, depresji, agresji. Jest autorem wykładów nt. zdrowia psychicznego, zaburzeń stanów emocjonalnych oraz życia rodzinnego. W kręgu jego zainteresowań są również zagadnienia antropologii, kultury współczesnej i kryminalistyki, które łączy z problematyką zdrowia psychicznego i rozwoju osobowości.

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_31052017_Katowice } 

Drukuj

Czym jest wiedza w kontekście biznesu na początku XXI wieku? Jakie są sposoby definiowania kapitału intelektualnego? Ile obecnie mamy rynków pracy? W jakim społeczeństwie chcemy żyć? Jaki model ekonomiczny powinniśmy przyjąć, aby w możliwie najbardziej sprawiedliwy sposób ułożyć relacje społeczne? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładu prof. Meira Russa „Człowiek zrównoważony”. Spotkanie organizowane w ramach Strefy Psyche Extra odbędzie się 29 maja na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wykład będzie tłumaczony na język polski.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW. 

Człowiek zrównoważony

W czasie wykładu zostanie przedstawiona nowa koncepcja człowieka – człowieka zrównoważonego (homo sustainabiliticus). Jej powstanie jest jednym ze skutków transformacji obecnie zachodzącej w społeczeństwach.

Aktualnie pojęcie prawa wydaje się bazować na dwóch wizjach człowieka: człowieka polityki i człowieka ekonomicznego (homo politicus i homo economicus). Przyspieszony rozwój technologiczny i rozwój nauki oraz potrzeba dbałości o środowisko uzasadniają potrzebę przyjęcia dwóch dodatkowych koncepcji: homo technologicus (człowieka zdominowanego przez technologie) i homo sustainabilitcus (człowieka zrównoważonego).

Druga z koncepcji, zaproponowana przez profesora Meira Russa, odwołuje się do problematyki związanej z ekonomią, środowiskiem i sprawami społecznymi.

Termin i miejsce

29 maja 2017 r., godz. 17.30–19.00, aula

Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9

Prelegent

258 meir russ

Prof. Meir Russ – profesor zarządzania na Uniwersytecie w Wisconsin-Green Bay (USA). Doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Ohio. Wykłada również w Szkole Zarządzania KEDGE-Bordeaux (Francja), na Uniwersytecie w Pizie (Włochy), na Uniwersytecie Nord w Bodø (Norwegia) i Uniwersytecie Roma Tre w Rzymie. Jego zainteresowania badawcze obejmują nowe zjawiska i procesy związane z rozwojem gospodarczym opartym na wiedzy i metodami oceny kapitału ludzkiego. Jest autorem wielu publikacji, m.in. „Zarządzanie wiedzą. Strategie rozwoju biznesu” oraz wydanego niedawno „Podręcznika do zarządzania wiedzą” (Wiley). Prof. Russ jest cenionym konsultantem w sprawach globalnego zarządzania strategicznego i zarządzania wiedzą w wielu międzynarodowych firmach. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma International Journal of Management and Business (IJMB) oraz redaktor naczelny Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM).

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_29052017_Katowice }

Drukuj

Podstawowym zadaniem psychoonkologii jest wsparcie pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin oraz dbałość o poprawę jakości ich życia. Diagnoza nowotworowa jest zawsze trudnym i kryzysowym momentem zarówno dla chorych, jak i bliskich. W jaki sposób poradzić sobie z taką sytuacją? Kiedy należy szukać pomocy psychoonkologa? Jak bliscy mogą skutecznie wspierać chorego? Na te i inne pytania odpowiadać będzie Natalia Wojtasik podczas wykładu w ramach Strefy Psyche, który odbędzie się 25 maja na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Psychoonkologia – wprowadzenie do zagadnienia

Uczestnicy wykładu zaznajomią się ze specyfiką pracy psychoonkologia. Prowadząca odpowie na kilka kluczowych kwestii: kto i kiedy powinien poszukać specjalistycznej pomocy i na co należy szczególnie zwracać uwagę, kiedy mamy w swoim otoczeniu osobę, która usłyszała diagnozę onkologiczną.

Diagnoza choroby onkologicznej jest momentem kryzysowym, u każdej osoby uruchamia inną konfigurację emocji i zachowań, niemniej profesjonalne i empatyczne wsparcie jest nieocenioną pomocą w przetrwaniu tego kryzysu. Wykład ma formę otwartą, zachęcamy do aktywnego udziału i zadawania pytań.

Termin i miejsce

25 maja 2017 r. (czwartek), godz. 18.00–19.30, sala 204

Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9

Prelegent

mgr Natalia Wojtasik 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005-2011 pracowała jako psycholog w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SPSK1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jednocześnie konsultując pacjentów z pozostałych oddziałów klinicznych. Od 2006 roku do chwili obecnej współpracuje z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci, od ubiegłego roku zajmuje się osobami osieroconymi w działającej przy ZHDD Poradni Psychologicznej „Po stracie sobie poradzę”.

Od wielu lat pełni rolę konsultanta zewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. W 2012 roku zdała egzamin specjalizacyjny z psychologii klinicznej uzyskując tytuł psychologa klinicznego. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej CTPB w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. W 2014 roku uzyskała certyfikat psychoonkologa. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty dotyczące diagnozy i pracy terapeutycznej z pacjentem chorującym somatycznie m.in. onkologicznie oraz neuropsychologii.

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_25052017_Katowice }

Drukuj

 

Najbliższe wydarzenia

Przemoc seksualna – prawdy i mity

15-05-2017 Wrocław

Według policyjnych statystyk co roku 10% kobiet w Polsce zostaje ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu. Jeden na sześciu mężczyzn doświadcza przemocy seksualnej. W opinii społecz...

Weź udział

Bolesne emocje a depresja

24-05-2017 Wrocław

Smutek, chandra, żal, cierpienie są nieodłącznymi elementami naszego życia – podobnie jak radość czy złość. Nie zawsze jednak potrafimy sobie z nimi poradzić i często je zagłusza...

Weź udział

Pewność siebie a sport pozytywny

24-05-2017 Warszawa

Pewność siebie decyduje o wygranej – w każdej dziedzinie życia, nie tylko w sporcie. A co wpływa na jej poziom? Psychologowie odpowiadają zgodnym chórem: pozytywne nastawienie do...

Weź udział

Siła psychiki w walce z rakiem

25-05-2017 Katowice

Podstawowym zadaniem psychoonkologii jest wsparcie pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin oraz dbałość o poprawę jakości ich życia. Diagnoza nowotworowa jest zawsze trudnym...

Weź udział

Jak być dobrym liderem? – o pewności siebie i świadomych decyzjach

26-05-2017 Sopot

Kim jest kapitan-prezes i jak medale mistrzów mogą inspirować liderów w biznesie? Kiedy i kto przejmuje inicjatywę w zespole? W jaki sposób inspirować innych do działania i spraw...

Weź udział

O wiedzy i biznesie w XXI wieku

29-05-2017 Katowice

Czym jest wiedza w kontekście biznesu na początku XXI wieku? Jakie są sposoby definiowania kapitału intelektualnego? Ile obecnie mamy rynków pracy? W jakim społeczeństwie chcemy ...

Weź udział

Osobowość rodziców a postawy kryminalne dzieci w dorosłym życiu

31-05-2017 Katowice

W jaki sposób rodzice wpływają na rozwój dziecka i późniejsze stadia kreowania się jego osobowości? Co tak naprawdę determinuje osobowość malucha i wpływa na decyzje podejmowane ...

Weź udział

Strefa Psyche Ekstra w Częstochowie

31-05-2017 Katowice

Czym jest uzależnienie? Dlaczego tracimy kontrolę nad wykonywaniem niektórych czynności? Jaki rodzaj terapii powinny podjąć osoby uzależnienie? Na czym polega praca biegłego sądo...

Weź udział

Trauma wczesnodziecięca - zagrożenia i konsekwencje

02-06-2017 Warszawa

Jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z normalną reakcją na nienormalną sytuację? Jak dzieci i dorośli radzą sobie ze skutkami traumy? Kiedy możemy mówić o zaburzeniach po traumi...

Weź udział