hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Pojęcie kapitału społecznego cieszy się w ostatnich czasach ogromną popularnością. Coraz częściej bowiem zauważamy, że tam gdzie tworzą się więzi społeczne wysokiej jakości tam widoczny jest wyraźnie szerszy rozwój. Gdyby kapitału społecznego zabrakło nie dałoby się też osiągać celów. O tym jak można wykorzystać kapitał społeczny do rozwoju kompetencji i współczucia mówić będzie podczas wykładu w Strefie Psyche psycholog i profesor zarządzania w California State University Daniel E. Martin. Spotkanie odbędzie się 16 listopada na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wykład prowadzony będzie w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze  środków MNiSW.

Wykład

Wykorzystanie kapitału społecznego do rozwoju kompetencji i współczucia

Wykład będzie poświęcony zagadnieniom związanym z rozwojem kapitału społecznego. Termin ten oznacza potencjał, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu osób, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści w życiu i pracy zawodowej. Zrozumienie, w jaki sposób kapitał społeczny pomaga budować kapitał ludzki jest kluczowe. Edukacja, zwłaszcza uniwersytecka, jest jednym ze sposobów pozyskania wiedzy, umiejętności i możliwości (kompetencji), które są pomocne w osiągnięciu sukcesu, w budowaniu kariery oraz niezależności zawodowej i życiowej.

Podejście do interwencji, zgodne z ideą kapitału społecznego, zakłada, że ludzie zaangażowani w sieć relacji społecznych, kontaktów interpersonalnych, nabywają ważne kompetencje, pomocne w awansie. Zdobywają je na drodze uczenia się ich od innych. Natomiast samo ustalenie przemożnego wpływu kapitału społecznego na jednostkową edukację i karierę jest ważne ze względu na mobilność społeczną.

Podczas gdy pozytywna rola kapitału społecznego, jest oczywista, czego dowodzą badania, pojawia się pytanie o to, jak wzmacniać swój kapitał społeczny i jak wspierać kapitał społeczny innych ludzi? Kiedy go brak, należy zachęcać do budowania go i należy go podtrzymywać, gdy szczęśliwie udało się nam go zbudować na drodze kontaktów wyniesionych z uczelni, biznesowych lub politycznych. Podczas wykładu omówione zostaną i poddane dyskusji 2 studia przypadków z ćwiczeniami eksperymentalnymi.

Termin i miejsce

16 listopada, godz. 17.30-19.00
Uniwersytet SWPS w Katowicach
ul. Techników 9

Daniel E. Martin

psycholog specjalizujący się w psychologii społecznej i psychologii organizacji oraz profesor zarządzania zatrudniony w California State University, East Bay. Pełni funkcję Dyrektora ds. Badań w działającym tam Centrum Badań nad Współczuciem. Wykładał m.in. w Center for Compassion and Altruism Research and Education (Stanford University) oraz w Center for the Study of Law & Society (University of California w Berkeley).

Pracował dla wielu organizacji prywatnych i publicznych (m.in. U.S. Army Research Institute, U.S. Office of Personel Management) oraz organizacji non-profit, jako specjalista do spraw rekrutacji personelu, selekcji kadr i szkoleń oraz jako doradca do spraw wsparcia organizacyjnego. Jego zainteresowania badawcze obejmują następujące zagadnienia: współczucie, kapitał społeczny, etyczne zachowanie się, rasizm i uprzedzenia, ocenę kapitału ludzkiego, a także rolę religijności, duchowości i poczucia humoru. Publikował swe prace w wielu czasopismach naukowych, między innymi w Journal of Business Ethics, Personnel Review, Human Organization, Ethics and Behavior i w Journal of Applied Psychology.

Jego aktualne badania dotyczą wpływu różnic indywidualnych i posiadanych przekonań na procesy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz podejmowanie decyzji w procesie doboru kadr, a także wpływu indywidualnej ideologii na współczucie i dobrostan. Jego ostatni projekt aplikacyjny dotyczy możliwości zaangażowania niewykorzystanego kapitału społecznego do złagodzenia problemów społecznych i rozwijania potrzebnych ludziom umiejętności.

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl


{ BreezingForms : StrefaPsyche_16112017_Katowice }

Drukuj

 

Z wyliczeń wynika, że spędzamy w pracy przynajmniej jedną trzecią dorosłego życia. Ten najczęściej ośmiogodzinny czas to jednak nie tylko realizowanie zadań, celów i strategii, lecz także budowanie atmosfery i relacji międzyludzkich. Niekiedy rodzące się więzi wykraczają poza granice koleżeńskich sympatii. Tematem przewodnim najbliższej Strefy Psyche w Katowicach będą właśnie szeroko rozumiane relacje w pracy – i te biznesowe, przyjacielskie i te intymne. Podczas wykładu psycholog biznesu Bruno Żółtowski poruszy dość trudną problematykę seksu i biznesu, nawiązując przy tym do popularnej ostatnio akcji #metoo. Natomiast w trakcie zajęć warsztatowych omówi tematykę networkingu.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze środków MNiSW.

Wykład

O związkach seksu z biznesem

Wykład dotyczyć będzie szeroko rozumianych związków biznesu z seksem. Prowadzący poruszy kwestie par prowadzących wspólnie biznes, zakochania w koleżance lub koledze z pracy, a także spraw luźno związanych z erotyzacją miejsca pracy: flirtowania z klientem, używania uroku osobistego w negocjacjach biznesowych czy granicy między elegancją a nadmiernym podkreślaniem atrakcyjności fizycznej w miejscu pracy. W ostatnich tygodniach opinią publiczną wstrząsnęły wyznania kobiet, których granice zostały naruszone przez kolegów z pracy. Także o tym niełatwym temacie związanym z akcją #metoo uczestnicy porozmawiają z prowadzącym podczas wykładu.

Termin i miejsce

22 listopada, godz. 17.30-19.00, aula
Uniwersytet SWPS w Katowicach
ul. Techników 9

Warsztat

Networking XXI wieku

Zapraszamy na warsztaty poświęcone tematyce networkingu. Po co nam networking? W jaki sposób skutecznie go realizować? Jak nawiązywać relacje biznesowe i sprzedawać usługi dzięki wykorzystaniu sieci kontaktów? Co robią źle ci, którzy twierdzą, że networking „nie działa"? Podczas warsztatów uczestnicy otrzymają szereg prostych i praktycznych wskazówek możliwych do wprowadzenia od zaraz. Prowadzący zachęca do zabrania ze sobą własnych wizytówek.

Termin i miejsce

22 listopada, godz. 19.20-20.50, sala 204
Uniwersytet SWPS w Katowicach
ul. Techników 9

258 bruno zoltowski

Bruno Żółtowski

psycholog biznesu, trener, coach. Pracuje głównie z managerami, zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Uczy nowych kompetencji, wspiera w podejmowaniu decyzji, pomaga wprowadzać zmiany. Pracuje dla międzynarodowych korporacji, prowadząc sesje coachingowe dla dyrektorów, managerów i specjalistów, a także jako asesor w procesach ACDC. Wykorzystuje doświadczenia zawodowe zdobyte w pracy psychologa, trenera biznesu, wykładowcy i przedsiębiorcy, co pomaga mu syntetyzować wiedzę i skuteczniej rozumieć problemy Klientów. Przeprowadził 12000 godzin szkoleń oraz ponad 2000 godzin sesji coachingowych. Współtworzył ogólnopolską firmę edukacyjną, która z kilkuosobowej grupy rozwinęła się w ponad stuosobową organizację. Szkolił trenerów i superwizował ich pracę, był odpowiedzialny za proces doboru, przygotowanie i monitoring zespołu trenerskiego.

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl


{ BreezingForms : StrefaPsyche_22112017_Katowice }

Drukuj

 

Najbliższe wydarzenia

Dlaczego kapitał społeczny jest ważny

16-11-2017 Katowice

Pojęcie kapitału społecznego cieszy się w ostatnich czasach ogromną popularnością. Coraz częściej bowiem zauważamy, że tam gdzie tworzą się więzi społeczne wysokiej jakości tam w...

Weź udział

Relacje w pracy – czy tylko biznesowe?

22-11-2017 Katowice

Z wyliczeń wynika, że spędzamy w pracy przynajmniej jedną trzecią dorosłego życia. Ten najczęściej ośmiogodzinny czas to jednak nie tylko realizowanie zadań, celów i strategii, l...

Weź udział

Koniec prywatności

23-11-2017 Warszawa

„Every move you make… every step you take, I’ll be watching you” [Każdy Twój ruch...każdy Twój krok będę obserwował] – śpiewał zespół The Police w 1983 r. W 2017 r. te słowa są b...

Weź udział

O pracy w pozytywnym wymiarze

25-11-2017 Gdańsk

Z definicji – praca kojarzy nam się z obowiązkiem, a obowiązki rzadko kiedy – z definicji – są człowiekowi miłe. Wystarczą jednak dobre nastawienie, pozytywne myślenie i umiejętn...

Weź udział

Granice miłości czy miłość bez granic

30-11-2017 Warszawa

Recepta na szczęśliwy związek zawiera 8 składników: intymność, szczerość, szacunek, współpraca, kompromis, zaangażowanie, wsparcie i szczypta humoru. Do listy można jeszcze dodać...

Weź udział
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider