hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Jak zmotywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Czy możliwe jest porozumienie z drugim człowiekiem w obliczu intensywnie narastającego konfliktu? Czy zdajemy sobie sprawę z własnych zasobów i potrafimy je w pełni wykorzystać? Jak diagnozować mocne strony u innych? Czym jest interwencja kryzysowa i w jaki sposób wspierać klienta w kryzysie? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładów i warsztatów z ekspertami z Uniwersytetu SWPS w ramach Strefy Psyche Ekstra. Już 24 czerwca o konstruktywnym dialogu opowie Mariola Król. Marzena Gmiterek poruszy problematykę diagnozowania mocnych stron. O podstawach w interwencji kryzysowej w pracy psychologa mówić będzie dr Natalia Liszewska. Cezary Radomski omówi metody motywacji błyskawicznej.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Mediacja jako konstruktywny dialog

Mediacja to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog. Jej celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań, bez konieczności walki w sądzie. To proces, w którym strony dochodzą do porozumienia w obecności mediatora – osoby neutralnej, bezstronnej, niezaangażowanej w konflikt. Mediator ma ułatwić osiągnięcie porozumienia poprzez negocjacje z obiema stronami konfliktu. Wykorzystuje do tego konkretne techniki komunikacyjne, które po pierwsze wygaszają konflikt, a po drugie służą nawiązaniu współpracy.

W różnych typach mediacji są potrzebne różne role, kwalifikacje i zasoby mediatora, bo to właśnie działania podjęte przez niego mogą przesądzić o tym, czy konflikt będzie zarzewiem destrukcyjnych działań, czy też stanie się katalizatorem przemiany. Mediator uświadamia stronom, że każdy problem może być rozwiązany przez konstruktywny dialog. A to sprzyja budowie społeczeństwa otwartego, dojrzałego i odpowiedzialnego za pojawiające się konflikty czy to interpersonalne, czy też w organizacjach.

Celem wykładu jest zrozumienie istoty procesu mediacji. Wykład skierowany jest do psychologów, pedagogów, socjologów, menedżerów, pracowników HR, prawników, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach, zainteresowanych zawodem przyszłości i umiejętnością prowadzenia konstruktywnego dialogu w biznesie i organizacjach.

Mariola Król – członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, trenerka mediacji i negocjacji, akredytowany coach w trakcie PCC ICF, dyrektor ds. rozwoju Akademii Bliżej. Koordynatorka Centrum Psychoedukacji i Coachingu w Ośrodku Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia. Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych w organizacjach, instytucjach publicznych, służbach specjalnych, uczelniach wyższych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca 2017 r. (sobota), godz. 10.30–12.00, sala 120 (aula)

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat I

Mocne strony i luki kompetencyjne – jak je diagnozować? (brak miejsc)

Diagnoza stopnia dopasowania pracownika do stanowiska pracy jest jednym z największych wyzwań HR. To jednoczenie potrzeba zgłaszana przez pracodawców, którzy poszukują rozwiązań zwiększających efektywność pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby w wystandaryzowanych warunkach zebrać informacje o wiedzy, umiejętnościach i postawach pracowników.

Uczestnicy warsztatu nabędą umiejętność wyboru narzędzi przydatnych do diagnozy w celu rekrutacji, selekcji, tworzenia zespołu, rozwoju oraz zmian organizacyjnych. Zapoznają się z zasadami rozpoznawania mocnych stron, luk kompetencyjnych oraz przerostów kompetencji. Spróbują stworzyć profil kompetencyjny. Przyjrzą się regułom sporządzania raportów z badań, w których prezentowane są kierunki rozwoju i doskonalenia pracowników.

Marzena Gmiterek – absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczona koordynatorka naukowych projektów poświęconych problematyce relacji interpersonalnych. W swojej aktywności badawczej zaangażowana w analizę intrapsychicznych uwarunkowań samooceny. Zainteresowana rozwojem zespołów bazującym na ich potencjale. Uczestniczka licznych wystąpień konferencyjnych. Autorka programów szkoleniowo-dydaktycznych opierających się na nowoczesnej wiedzy i technikach pracy z grupą. Z pasją doskonali warsztat pracy z grupą. Pracuje jako specjalistka Assessment i Development Center. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku praktyczna diagnoza psychologiczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.10.30–12.00, sala 123

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat II

Jak wspierać klienta w kryzysie? Podstawy interwencji kryzysowej w pracy psychologa

Warsztat obejmuje wiedzę na temat pomocy psychologicznej wykorzystywanej w interwencji kryzysowej. Poza wstępem teoretycznym dotyczącym psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej podczas zajęć warsztatowych zostaną zaprezentowane podstawowe metody pracy z osobami doświadczającymi kryzysu: utraty i żałoby, kryzys związany z doświadczaniem przemocy, kryzys w obliczu choroby, kryzys suicydalny. Warsztat ma na celu: wprowadzenie w tematykę interwencji kryzysowej jako jednej z form pomocy psychologicznej, poznanie i ćwiczenie strategii interwencyjnych wykorzystywanych podczas pracy z osobami doświadczającymi kryzysu. Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, która stanowi wartość zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego, jak i innych osób, które rzadziej lub częściej stykają się z sytuacją kryzysu w swojej pracy.

 

dr Natalia Liszewska – doktor nauk społecznych, magister psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i magister socjologii (specjalność służby socjalne). Pracuje naukowo na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej. Certyfikowany psychoterapeuta w paradygmacie poznawczo-behawioralnym. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku kryzys i interwencje kryzysowe na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.10.30-12.00, sala 104

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat III

Metoda motywacji błyskawicznej (brak miejsc)

Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Na to pytanie odpowiedział zespół badaczy na czele z Michaelem Pantalonem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Yale, trenerem motywacji, terapeutą i konsultantem. Jego metoda została przetestowana w ponad 100 badaniach, na kilku tysiącach osób. Okazała się skuteczna w każdej z testowanych sytuacji zawodowych i prywatnych. Zapraszamy na warsztat, aby wypróbować ją na sobie.

Cezary Radomski – trener, doradca i mediator, kierownik projektów rozwoju kadr. Psycholog społeczny, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska i Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i różnych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach: wywierania wpływu społecznego, motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej i zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, branży medycznej, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.12.00–13.30, sala 45

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Kontakt

Patrycja Sobczak

tel. 71 750 72 50/ 664 030 410
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_24062017_Wroclaw }

Drukuj

Kompromis, akceptacja, szacunek, zaufanie, miłość, przyjaźń, nie poddawanie się rutynie, uczciwość, wzajemne wsparcie oraz udane życie seksualne. Czy to recepta na szczęśliwy lub idealny związek? Czy można pokochać wady partnera? Co zrobić z niewypowiedzianym żalem i narastającą pretensją? Gdzie przebiega granica akceptacji określonych zachowań seksualnych? Co jest normą seksualną, a co wykroczeniem? Kiedy relacja w związku staje się toksyczna i niebezpieczna? Na te i wiele innych pytań odpowiadać będą podczas wykładu i warsztatów 29 czerwca – dr Katarzyna Waszyńska i dr Robert Kowalczyk. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze środków MNiSW.

Wykład

Seks i przemoc

Celem wykładu jest omówienie wzajemnych zależności pomiędzy tymi zjawiskami,  a także ukazanie jak obie „siły” w niektórych sytuacjach przeplatają się ze sobą. Dynamika tych dwóch aspektów będzie ukazana zarówno z perspektywy jednostki jak i związku. Podczas wykładu zastanowimy się nad tym co jest normą seksualną, a co wykroczeniem. Rozwiejemy także kilka mitów dotyczących seksu i przemocy.

Termin i miejsce

29 czerwca 2017 r., godz. 17.00-18.30, aula 45
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 B

Warsztat I

Seks i psychopatia

Co podkręca psychopatę? W jakie relacje  wchodzą psychopaci? Jakimi kochankami są psychopaci? Jakie są przyczyny specyficznego postrzegania seksu przez psychopatów?

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas najbliższego warsztatu udzieli dr Robert Kowalczyk - seksuolog kliniczny i psycholog.

Termin i miejsce

29 czerwca, godz. 18.45-20.15, sala 126
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 B

Warsztat II

Od zakochania… do żyli (nie)długo i (nie)szczęśliwie

Dlaczego czasem tak trudno nam się zwyczajnie dogadać? W jaki sposób dbać o związek, by był trwały, stabilny i dawał poczucie bezpieczeństwa?Celem warsztatu jest przyjrzenie się relacji w różnych okresach trwania związku, a także poznanie zasobów i trudności, które ułatwiają bądź utrudniają bycie ze sobą. Podyskutujemy o procesie naszego własnego dojrzewania w związku. Zwrócimy uwagę na fakt, że partnerzy często na różne sprawy patrzą inaczej.

Warsztat poprowadzi psycholog i seksuolog kliniczny dr Katarzyna Wszyńska.

Termin i miejsce

29 czerwca, godz. 18.45-20.15, sala 125
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 B

Uwaga – brak miejsc na warsztat

Prowadzący

Znalezione obrazy dla zapytania katarzyna waszyńska swps

dr Robert Kowalczyk

Psycholog, seksuolog kliniczny (specjalizacja 2007), biegły sądowy, wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku seksuologia praktyczna. Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpracuje (wykładowca) z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor i współautor ponad 60. publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczy w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny seksuologii, psychologii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS.

Znalezione obrazy dla zapytania katarzyna waszyńska swps

dr Katarzyna Waszyńska

Psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

Kontakt

Iga Lewicka

tel. 71 750 72 51 | tel. kom. 785 202 527
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_29062017_Wroclaw }

Drukuj

Tematyka związana z seksualnością zawsze budzi wiele emocji. I choć wydaje się, że coraz częściej przestaje być tematem tabu, nie zawsze posiadamy pełną i rzetelną wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego człowieka. Od kiedy zatem człowiek jest istotą seksualną? W jaki sposób seksualność kształtuje nasze życie? Dlaczego dla jednych seks jest bardzo ważny w życiu, a u innych odgrywa mniejszą rolę? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładu w Strefie Psyche, który wygłosi 1 lipca na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Jak seksualność kształtuje nasze życie? Jak nasze życie kształtuje seksualność?

Seksualność jest immanentną cechą każdego człowieka i jednocześnie główną siłą napędową dla wielu, jeżeli nie większości z podejmowanych przez nas działań. Na poszczególnych etapach życia podlega rozmaitym oddziaływaniom biologicznym, psychologicznym i społecznym. Kształtuje nas i jest kształtowana przez nasze życie.

Termin i miejsce

1 lipca 2017 r., godz. 15.00–16.30, aula
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

michal lew starowicz

O autorze

dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz - lekarz, specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, pierwszy w Polsce specjalista medycyny seksualnej (FECSM) afiliowany przez European Union of Medical Specialists. W praktyce klinicznej zajmuje się problemami zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadą holistycznego podejścia do terapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i partnerską (małżeńską). Zaangażowany w prace badawcze z zakresu patofizjologii zaburzeń seksualnych, dysfunkcji seksualnych w chorobach przewlekłych (niewydolności nerek, stwardnieniu rozsianym) oraz seksuologii sądowej. Swoje prace prezentował na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych (m.in. Praga, Glasgow, Lisbona, Rzym, Kopenhaga, Madryt, Montreal, Seul, Lyon, Mediolan, Chicago, Bangkok, Sao Paulo). Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds Badań Naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest także współtwórcą i wykładowcą w Szkole Terapii Seksualnej (www.lew-starowicz.pl/szkola-terapii). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu seksuologii i psychiatrii, współautor kilku książek z zakresu seksuologii.

Kontakt

Iga Lewicka

tel. 71 750 72 51 | tel. kom. 785 202 527
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Drukuj

 

Najbliższe wydarzenia

Bity, atomy, creative coding

19-06-2017 Warszawa

Jak zmieni się nasz sposób interakcji z przedmiotami codziennego użytku? Co daje połączenie mocy obliczeniowej z cielesnością, kontekstem społecznym i środowiskiem? Czym jest i j...

Weź udział

O rozwoju w różnych obszarach

24-06-2017 Wrocław

Jak zmotywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Czy możliwe jest porozumienie z drugim człowiekiem w obliczu intensywnie narastającego konfliktu? Czy zdajemy sobie sp...

Weź udział

Granice miłości czy miłość bez granic

29-06-2017 Wrocław

Kompromis, akceptacja, szacunek, zaufanie, miłość, przyjaźń, nie poddawanie się rutynie, uczciwość, wzajemne wsparcie oraz udane życie seksualne. Czy to recepta na szczęśliwy lub...

Weź udział

Przesłuchania świadków

29-06-2017 Sopot

Statystyki dowodzą, że w ponad jednej trzeciej spraw rozbieżności pomiędzy zeznaniami były istotne i rzutowały na wynik sprawy. W jaki sposób zatem postrzegamy i kodujemy różne i...

Weź udział

Jak seksualność kształtuje nasze życie?

01-07-2017 Wrocław

Tematyka związana z seksualnością zawsze budzi wiele emocji. I choć wydaje się, że coraz częściej przestaje być tematem tabu, nie zawsze posiadamy pełną i rzetelną wiedzę dotyczą...

Weź udział