hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Smutek, chandra, żal, cierpienie są nieodłącznymi elementami naszego życia – podobnie jak radość czy złość. Nie zawsze jednak potrafimy sobie z nimi poradzić i często je zagłuszamy. A przecież życie w emocjonalnym znieczuleniu wcale nie jest dobre. Co zrobić, gdy smutek utrzymuje się zbyt długo? Jak go odróżnić od depresji? Jak nauczyć się przeżywać porażki? Czy na pewno szczęście jest podstawowym celem i sensem życia? To tylko nieliczne z pytań, na które odpowiedzi poszukamy razem z dr Ewą Woydyłło-Osiatyńską podczas wykładu w Strefie Psyche już 24 maja. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Między smutkiem a depresją

Depresja staje się masowym problemem wcale nie dlatego, że u współczesnych ludzi wystąpił nieznany wcześniej defekt w mózgu czy zmiany w genach. Są dwa powody, dla których ta diagnoza coraz częściej skazuje na leczenie farmakologiczne. Pierwszy to odkrycie leków antydepresyjnych regulujących procesy neurofizjologiczne w mózgu.

Drugim powodem jest popularne przekonanie mówiące o tym, że szczęście stanowi podstawowy cel i sens życia. W tym ujęciu szczęście ma być pasmem sukcesów i powodzenia, źródłem nieustającej radości, dawać nieograniczone możliwości. Nie ma miejsca na zwykłe, choć nierzadko bolesne zdarzenia, takie jak: porażki, rozstania, choroby, cierpienia, niepowodzenia, smutki lub śmierć. Wielu ludzi nie chce przeżywać trudnych emocji, które im towarzyszą. Lepiej się znieczulić, a leki znakomicie się do tego nadają. Wizyta u lekarza często sprowadza się do wypisania recepty. Nie padają nawet tak proste pytania, jak: „Co przykrego zdarzyło się ostatnio? Jak pan/pani zamierza sobie poradzić w tej sytuacji? Czy może pan/pani liczyć na wsparcie bliskich osób?”. Bez zainteresowania i wsparcia najbliższego otoczenia można na dobre ugrzęznąć w smutku. A to już często prosta droga do depresji, którą można nazwać sytuacyjną, a ze względu na częstotliwość występowania – masową.

Termin i miejsce

24 maja 2017 r., godz. 17.00–18.30, aula 45

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Prowadząca

258 ewa osiatynska woydyllo

 

Ewa Woydyłło-Osiatyńska – doktor psychologii i terapeuta uzależnień. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie w Poznaniu oraz podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Antioch University w Los Angeles, doktorat z psychologii zyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autorka wielu książek, m.in.: „Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień”, „Zaproszenie do życia”, „Podnieś głowę: Buty szczęścia”, „Sekrety kobiet”, „My – rodzice dorosłych dzieci”, „W zgodzie ze sobą”, „Rak duszy”, „O alkoholizmie”, „Poprawka z matury”. Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującym na filozofii Anonimowych Alkoholików. Otrzymała wiele odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzależnień: Medal św. Jerzego przyznany przez „Tygodnik Powszechny”, odznaczenie Ministra Sprawiedliwości za pracę z uzależnionymi w więzieniach oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP.

Zgłoszenia

Kontakt

Iga Lewicka
Koordynator Strefy Psyche we Wrocławiu
tel. 785 202 527 
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wybranych spotkaniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_24052017_Wroclaw }

Drukuj

Według policyjnych statystyk co roku 10% kobiet w Polsce zostaje ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu. Jeden na sześciu mężczyzn doświadcza przemocy seksualnej. W opinii społecznej natomiast funkcjonuje zarówno wiele stereotypów, jak i mitów dotyczących przestępstw seksualnych. Są one nie tylko krzywdzące dla ofiar, ale też wpływają dość często na przebieg samego śledztwa i utrudniają ściganie sprawców przestępstw. 

O psychologicznym portrecie przestępstwa zgwałcenia z uwzględnieniem elementów prawdziwych i fałszywych mówić będzie podczas wykładu 15 maja Dariusz Piotrowicz. Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego »

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład

Przestępstwo zgwałcenia – mity i rzeczywistość w praktyce śledczej

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom z pogranicza psychologii, seksuologii i prawa. Prowadzący nakreśli psychologiczny portret przestępstwa zgwałcenia, następnie jego portret społeczny, omawiając elementy prawdziwe i fałszywe. Znikoma liczba osób doświadczyła zgwałcenia, tak więc przed osobą, która ataku nie doświadczyła, a chciałaby opisać zgwałcenie, stoi zadanie zrekonstruowania w wyobraźni hipotetycznej sytuacji ataku.  Nieuchronnie wykorzystujemy do tego informacje z otoczenia tworząc substytuty realnego zdarzenia. Choć nie istnieje przestępstwo modelowe, to każde posiada utrwaloną reprezentację społeczną. Można określić ją mianem mitu. Szczególnie przestępstwa brutalne, o charakterze medialnym, dotyczące wartości najwyższych, powodują powstawanie interpretacji działania sprawcy i ofiary jak też istoty przestępczego zachowania (przyczyn, przebiegu). Na mitach opierać się będzie również funkcjonariusz policji, prokurator lub sędzia, nie mający większego doświadczenia w pracy z ofiarami i sprawcami. W ocenie autora wykładu osoby przeprowadzające przesłuchanie, powinny uwzględniać dezinformacyjne znaczenie mitów na temat przestępstwa zgwałcenia. Opieranie się na mitach skutkuje przyjmowaniem błędnych założeń dotyczących aktu zgwałcenia, ofiary i sprawcy, co wpływa na tworzenie wersji kryminalistycznych i wtórnie komplikuje możliwości identyfikacji i ścigania sprawców zgwałceń. Utrudnia również weryfikacje zeznań kłamliwych.

Termin i miejsce
15 maja, godz. 17.30-19.00
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 b

Prowadzący

258 dariusz piotrowicz1

Dariusz Piotrowicz – psycholog, wykładowca zagadnień psychologii stresu, komunikacji, interwencji kryzysowej i psychologii śledczej, twórca i kierownik studiów podyplomowych „Psychologia śledcza w praktyce procesowej i operacyjnej” realizowanych przez Uniwersytet SWPS, trener w obszarze komunikowania się wsytuacjach zagrożenia (negocjacje kryzysowe), profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw, komunikowania się w procesie karnym oraz analizy wypowiedzi. Biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Zgłoszenia

Kontakt

Iga Lewicka
Koordynator Strefy Psyche we Wrocławiu
tel. 785-202-527 
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wybranych spotkaniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_15052017_Wroclaw }

Drukuj

Najbliższe wydarzenia

Przemoc seksualna – prawdy i mity

15-05-2017 Wrocław

Według policyjnych statystyk co roku 10% kobiet w Polsce zostaje ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu. Jeden na sześciu mężczyzn doświadcza przemocy seksualnej. W opinii społecz...

Weź udział

Bolesne emocje a depresja

24-05-2017 Wrocław

Smutek, chandra, żal, cierpienie są nieodłącznymi elementami naszego życia – podobnie jak radość czy złość. Nie zawsze jednak potrafimy sobie z nimi poradzić i często je zagłusza...

Weź udział

Pewność siebie a sport pozytywny

24-05-2017 Warszawa

Pewność siebie decyduje o wygranej – w każdej dziedzinie życia, nie tylko w sporcie. A co wpływa na jej poziom? Psychologowie odpowiadają zgodnym chórem: pozytywne nastawienie do...

Weź udział

Siła psychiki w walce z rakiem

25-05-2017 Katowice

Podstawowym zadaniem psychoonkologii jest wsparcie pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin oraz dbałość o poprawę jakości ich życia. Diagnoza nowotworowa jest zawsze trudnym...

Weź udział

Jak być dobrym liderem? – o pewności siebie i świadomych decyzjach

26-05-2017 Sopot

Kim jest kapitan-prezes i jak medale mistrzów mogą inspirować liderów w biznesie? Kiedy i kto przejmuje inicjatywę w zespole? W jaki sposób inspirować innych do działania i spraw...

Weź udział

O wiedzy i biznesie w XXI wieku

29-05-2017 Katowice

Czym jest wiedza w kontekście biznesu na początku XXI wieku? Jakie są sposoby definiowania kapitału intelektualnego? Ile obecnie mamy rynków pracy? W jakim społeczeństwie chcemy ...

Weź udział

Osobowość rodziców a postawy kryminalne dzieci w dorosłym życiu

31-05-2017 Katowice

W jaki sposób rodzice wpływają na rozwój dziecka i późniejsze stadia kreowania się jego osobowości? Co tak naprawdę determinuje osobowość malucha i wpływa na decyzje podejmowane ...

Weź udział

Strefa Psyche Ekstra w Częstochowie

31-05-2017 Katowice

Czym jest uzależnienie? Dlaczego tracimy kontrolę nad wykonywaniem niektórych czynności? Jaki rodzaj terapii powinny podjąć osoby uzależnienie? Na czym polega praca biegłego sądo...

Weź udział

Trauma wczesnodziecięca - zagrożenia i konsekwencje

02-06-2017 Warszawa

Jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z normalną reakcją na nienormalną sytuację? Jak dzieci i dorośli radzą sobie ze skutkami traumy? Kiedy możemy mówić o zaburzeniach po traumi...

Weź udział