Środowisko pracy staje się coraz bardziej zróżnicowane. Koledzy z pracy wywodzą się z różnych kręgów kulturowych. Umiejętność czerpania z tej różnorodności stwarza nową jakość w rozwoju zawodowym. Pod warunkiem, że chcemy nauczyć się czegoś nowego od kogoś innego, niż my sami – tłumaczy dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog społeczny, wykładowca Uniwesytetu SWPS na kierunku Zarządzanie i Przywództwo.

Praca z osobami wywodzącymi się z różnych kultur, reprezentujących różne systemy wartości staje się częścią naszej zawodowej codzienności. Nie tylko w przypadku pracowników wielkich korporacji. Również małych i średnich przedsiębiorstw, które zdobywają zagranicznych klientów albo współpracowników. Nowoczesne media i technologie powodują, że zdarza nam się w danym tygodniu częściej kontaktować z kolegą z innej półkuli, niż z koleżanką z innego piętra w tym samym biurowcu. Słowem - mamy zróżnicowane, wielokulturowe i niezwykle rozwojowe środowisko pracy. Czasem jednak wynikają z tego pewne trudności. Pomimo doskonałych kompetencji językowych i świetnej jakości połączenia głosowego, trudno się porozumieć.

Umiejętność nawiązania porozumienia to oczywiście nie tylko kwestia znajomości gramatyki. To także kwestia rozumienia norm i oczekiwań, tego, co dla danej strony jest profesjonalne, a co już poza normy profesjonalne wykracza. Konieczna jest tutaj umiejętność zdobywania wiedzy i uczenia się zasad rządzących relacjami, wykazywana przez obie strony. 

Milton Benett z Portland State University, w trakcie swoich 30-letnich badań, stworzył skalę, która opisuje poziom dojrzałości człowieka w zakresie wrażliwości międzykulturowej (Developmental Model of Intercultural Sensitivity - DMIS). Ma ona sześć stopni i pozwala przyjrzeć się temu, na jakim poziomie dojrzałości są menedżerowie i członkowie zespołu, w kontekście z ich gotowości do przyjęcia innego niż własny punktu widzenia, poszukiwania porozumienia pomiędzy różnymi sposobami definiowania określonego zjawiska. Innymi słowy - skala pokazuje nam, na ile jesteśmy dojrzali do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego od kogoś innego niż my sami.

Od zaprzeczania do oświecania

Pierwsze trzy poziomy na skali DMIS to tzw. poziomy etnocentryzmu. Osoby na tych poziomach żywią przekonanie o tym, że ich własne standardy kulturowe, ich normy i przekonania są jedynie słuszne, najlepsze i „prawdziwe” - im głębszy ów etnocentryzm, tym trudniej osobie o takich poglądach nawiązać porozumienie z osobami reprezentującymi odmienne normy i przekonania.

Najgłębszy poziom etnocentryzmu to zaprzeczanie istnieniu różnic kulturowych. Świadczy on o najniższej dojrzałości i wrażliwości kulturowej. Osoby prezentujące taki poziom mają zwyczaj formułować opinie typu: „U nas wszyscy płynnie mówią po angielsku, to jest warunek przyjęcia do pracy i dzięki temu nie ma u nas nieporozumień.” „Ja nigdy nie doświadczam szoku kulturowego” - z reguły ktoś z osób słyszących taką wypowiedź dodaje (głośno lub w myślach): „Z tym, że wszyscy, którzy mają z tobą styczność, doświadczają go wyjątkowo silnie…”

Obrona przed tym, co inne - na tym poziomie przyjmuje się już do wiadomości istnienie różnic międzykulturowych, które oczywiście trzeba oceniać, korygować i oświecać „tych nieświadomych innych”. Osoby prezentujące takie poglądy mają tendencję do upraszczania i polaryzowania dyskusji, sprowadzania wielu kwestii do stereotypów, podziału świata na „normalnych nas” i „innych”. Stereotypizacja dotyczy zarówno cudzych wad, jak i zalet - co nie zmienia faktu, że świat jest spolaryzowany i pełen etykiet: „…on jest Niemcem, więc zaprowadzi nam porządek w dokumentacji…”, „Japończycy - jedzą te surowe ryby, zamiast zjeść coś normalnego - ale pracują fantastycznie, jak roboty…”. Nietrudno się domyślić, że na poziomie kontaktów międzynarodowych taki „komplement” może co najmniej skonfundować partnerów biznesowych…

Minimalizacja różnic – ten poziom etnocentryzmu jest być może najmniej widoczny na pierwszy rzut oka, ale właśnie dlatego bardzo szkodliwy. Na wcześniej omawianych poziomach nieufność międzykulturowa wyrażana jest explicite. Osoby na poziomie minimalizacji wydają się natomiast być otwarte i pomocne. Często podejmują świadomie pracę na stanowiskach związanych z kreowaniem polityki międzykulturowej. Wyrażają poglądy typu: „Wszyscy potrzebujemy tego samego”. Pozornie to piękne zdanie, ale często oznacza ono, że „skoro ja czegoś potrzebuję, uważam, że ty też chcesz tego samego”. Jakież jest ich zdumienie, gdy organizują międzynarodowy projekt, do współpracy zapraszają kolegów z innych kręgów kulturowych, a ci „niewdzięcznicy” nie chcą brać udziału we wspólnych przedsięwzięciach na zasadach narzuconych przez organizatorów. Etnocentryczna minimalizacja to nic innego, jak próba „oświecenia” osób z innych kultur i „stworzenia możliwości popracowania w cywilizowany sposób”. Od wyznawców takich przekonań można usłyszeć etnocentrycznie zdumione komplementy: „Gdzie tak dobrze nauczyłeś się mówić po angielsku/po polsku?”, „To fantastycznie, że zdobyłeś wykształcenie i pracę u nas zamiast przystąpić do gangu narkotykowego…” Innymi słowy, pomimo deklarowanych przekonań o równości wszystkich ludzi, jest to raczej postawa, wynikająca z przekonania, że jednak istnieją osoby „równiejsze”. Stąd też częste wypowiedzi typu: „U nas tak się to robi i jest to powszechne” - w domyśle: „powszechne w mojej grupie, kraju, otoczeniu”. Taka postawa może powodować, że otoczenie będzie unikać kontaktów lub współpracy z takim „dobroczyńcą”, co z resztą będzie osobę na poziomie minimalizacji wprawiać w nieustające zdumienie i rozczarowanie, bo przecież „ona się naprawdę stara…”

Dojrzałość międzykulturowa polega na zaakceptowaniu założenia, że mój sposób widzenia spraw, to tylko jedna z wielu możliwych opcji. Tylko wtedy można uczyć się od siebie nawzajem.

Moja perspektywa to tylko jedna z wielu opcji

Proces nabierania dojrzałości międzykulturowej, budowania umiejętności współpracy z osobami różnie definiującymi to, co „normalne” lub „właściwe” to proces przechodzenia od etnocentryzmu do tzw. etnorelatywizmu (termin stworzony przez Miltona Benetta - nie istnieje w żadnym słowniku). Polega on na zaakceptowaniu założenia, że mój sposób widzenia spraw, to tylko jedna z wielu możliwych opcji. Dzięki tej konkluzji możliwa staje się wymiana międzykulturowa i uczenie się od siebie nawzajem. 

Akceptacja różnic to pierwszy poziom etnorelatywizmu - polega na szacunku dla cudzych poglądów i podjęciu próby ich zrozumienia, choć nie koniecznie na utożsamianiu się z nimi: „Czyli dla ciebie właściwe byłoby postępowanie X - możesz mi wytłumaczyć, jak to działa?” Nawet jeśli cudze poglądy lub obyczaje wydają się niezwykle odległe od własnych przyzwyczajeń, zaakceptowanie i zrozumienie różnic pomaga budować zasady efektywnej współpracy. Osoby prezentujące ten poziom dojrzałości międzykulturowej są także świadome własnych nawyków kulturowych - związanych np. z komunikacją czy normami społecznymi. Można od nich usłyszeć stwierdzenia typu: „W Polsce postąpilibyśmy w sposób XYZ, ale sprawdźmy, co na to nasi partnerzy z Meksyku…”, „To, co teraz powiem może być typowe dla naszej kultury…”

Adaptacja to poziom dojrzałości, na którym światopogląd jednostki rozszerza się o umiejętność spojrzenia na problem przez pryzmat zasad charakterystycznych dla innej kultury. Oczywiście, jest to możliwe tylko wtedy, gdy towarzyszy mu świadome nabycie wiedzy i doświadczeń, dotyczących cudzych obyczajów. Osoby na tym poziomie wrażliwości międzykulturowej potrafią przejąć przynajmniej częściowo perspektywę, zrozumieć kody komunikacyjne, charakterystyczne dla innych kultur, co ułatwia im porozumiewanie się i skuteczną argumentację. Innymi słowy - wiedzą jak się zachować, jak dobierać argumenty podczas negocjacji, rozmów biznesowych i nawiązywania relacji z partnerami z innego otoczenia kulturowego. Pamiętajmy, że umiejętność postawienia się na miejscu partnera jest podstawą nawiązania udanych relacji - nie tylko tych międzynarodowych. 

Integracja to najwyższy poziom dojrzałości i wrażliwości międzykulturowej. Sposób myślenia i działania, polegający na „przestawianiu perspektywy” z jednej kultury na drugą, staje się nawykiem. Jest to zatem poziom charakterystyczny dla osób specjalizujących się w działaniu na skalę międzynarodową - menedżerów efektywnie zarządzających złożonymi projektami, dyplomatów działających na szeroką skalę, ale także świadomych podróżników czy publicystów. Dla osiągnięcia tego poziomu konieczne jest oczywiście zarówno poszukiwanie i zdobywanie wiedzy, jak i określony ciąg doświadczeń. Czasem są to doświadczenia płynące ze specyficznych okoliczności życiowych – np. zdobywanie ich czy edukacja w różnych krajach, w otoczeniu szanującym różne tradycje i kultury.

I po co nam to

Przyglądając się skali dojrzałości międzykulturowej, należy pamiętać, że niekoniecznie wszyscy przechodzimy rozwój od poziomu zaprzeczenia (najniższego) do poziomu integracji (najbardziej zaawansowanego). Po pierwsze, niektórzy mają szczęście od wczesnego dzieciństwa nabyć przyzwyczajenia i wartości związane np. z akceptacją (pierwszy poziom etnorelatywizmu) - bo taki system wartości wpoiła w nich rodzina, szkoła, otoczenie. Po drugie - należy mieć świadomość, że ci, którzy prezentują któryś z poziomów etnocentryzmu doświadczają największych trudności dotyczących przechodzenia na wyższe poziomy rozwojowe. Po co mieliby to robić? Przecież te wszystkie „dziwactwa” należy raczej piętnować, deprecjonować lub ośmieszać, zamiast świadomie poznawać, a w dodatku przyjmować cudzą perspektywę…

Świat widziany z poziomu etnocentryzmu może się wydawać wygodnym miejscem - wiadomo, kto ma rację, czyja wiedza, technologia, procedury są lepsze - a kogo należy „nauczyć” zasad „prawidłowej” pracy. Ten prosty porządek świata rozpada się jednak przy pierwszych trudnościach, powstałych w wyniku różnicy zdań i niemożliwości przeforsowania własnej opinii, zwłaszcza w konfrontacji z „etnocentrycznymi niewdzięcznikami” po drugiej stronie, którzy nie chcą natychmiast przyjąć naszej perspektywy. Podsumowując własne badania Benett stwierdził: „Nie traktuj swoich współpracowników tak, jak ty chciałbyś być traktowany. Traktuj ich tak, jak ONI chcieliby być traktowani.”

Artykuł był publikowany w listopadowym wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 4/17”.
Czasopismo dostępne na stronie »

 

Autor

piecha luzniak

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholog społeczny, wykłada na Uniwersytecie SWPS na kierunku zarządzanie i przywództwo, współpracuje z uniwersytetami w Londynie i Monterrey. Wprowadza i tworzy techniki gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Zajmuje się badaniem i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Za szczególnie interesujące uważa techniki radzenia sobie z patologiami osobowości i zaburzeniami komunikacji w organizacjach.

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Design)

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, zmieniła się? Czy należy ją rozumieć jako atmosferę w miejscu…

Jak znaleźć pierwszą pracę mimo braku doświadczenia?

„Jak znajdę pracę, skoro nie mam doświadczenia zawodowego?”, „W moim CV pełno pustych miejsc. Taki oszczędny życiorys raczej nie zainteresuje rekruterów”, „Co mam robić w życiu?” – to wątpliwości, które dręczą wielu absolwentów wchodzących na rynek pracy. Czas je rozwiać. Konstancja Zyzik, ekspertka z Pracuj.pl,…

Kultura organizacyjna jak powietrze – bez niej firma nie przetrwa?

Kultura organizacyjna w firmie jest jak powietrze. Na co dzień nikt się nie zastanawia, czym i jak oddycha, ale gdy tlenu zaczyna brakować, robi się niebezpiecznie. Czym jest kultura organizacyjna? Co ją wspiera, a co niszczy? Czy kulturę organizacyjną można zaprojektować? Co się dzieje, gdy organizacja…

Telemedycyna, lekarz online, startup – Paweł Sieczkiewicz (Telemedi.co) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, zostaliśmy skazani na wizyty u lekarza w formie konsultacji telefonicznej. Była to dla nas wielka nowość, a także wyzwanie. Podobnie dla lekarzy i placówek medycznych. Wielu mogło się przekonać, że to bardzo przydatne i wygodne rozwiązanie. Jak się okazuje, są…

Zarządzanie – teoria czy praktyka? Czego uczy większość uczelni? – prof. Monika Kostera

Przeładowane szczegółową wiedzą naukową wykłady. Ćwiczenia, na których nie dowiesz się, jak można jej użyć w praktyce. Po takich studiach z Zarządzania dość trudno wystartować z własną działalnością biznesową czy w świat zawodowy w ogóle. Niestety, to symptomatyczne dla tego kształcenia, że teoria nie zawsze…

Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie – Bart Jurkowski (I’mpro Impro)

Kierowanie organizacją nie jest łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie, który specjaliści określają jako VUCA – charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Rozwiązaniem nie jest kontrolowanie tego „chaosu”, ale rozwijanie płynnych i skutecznych sposobów interakcji z nim – umiejętności skutecznego improwizowania. Po warsztaty…

System wczesnego ostrzegania – jaką rolę pełni w firmie – dr Adam Kowalik

Jeśli wrzucimy żabę do garnka z wrzątkiem – żaba wyskoczy, jeśli jednak włożymy ją do garnka z zimną wodą i zaczniemy gotować, żaba nie zareaguje. Firma, która nie śledzi i nie ocenia zmian w otoczeniu, nie korzysta z systemu wczesnego ostrzegania, jest właśnie jak ta metaforyczna…

Improwizacja w biznesie – sposób na skuteczne działanie w świecie VUCA? – Bart Jurkowski (I'mpro…

O koncepcji VUCA specjaliści mówią już od dłuższego czasu. Zgodnie z nią żyjemy w świecie charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. To sprawia, że coraz trudniej przewidywać i tworzyć długofalowe plany. Dlatego zyskuje na wartości umiejętność improwizowania, czyli elastyczne reagowanie na zmienną i…

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać swoim użytkownikom możliwość oferowania i uzyskania wzajemnej pomocy w tym trudnym dla wielu osób okresie.…

Improwizacja w biznesie jako narzędzie do radzenia sobie we współczesnym niepewnym świecie – Bart Jurkowski…

Zewsząd trafiają do nas informacje próbujące przewidzieć możliwe skutki epidemii i powszechnej kwarantanny. Część z nich opisuje negatywne scenariusze, ale istnieją również takie, które podkreślają jej możliwe pozytywne konsekwencje. Mówi o nich w wywiadzie na łamach magazynu „Deezen” Li Edelkroot, właścicielka firmy Trade Union, zajmującą…

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordia Design)

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy jedynie, że mimo niepewności wokół nas nadal musimy projektować. Jak projektować, gdy nie ma pieniędzy,…

Service design. O projektowaniu doświadczeń w czasach kryzysu – Katarzyna Briks, Agnieszka Mróz

Wszyscy w tym jesteśmy, w globalnym eksperymencie o nazwie Covid-19. Nie wiemy, jak będzie wyglądać tzw. nowa normalność. Wiemy jedno – trzeba projektować usługi, które będą odpowiedzią na obecny kryzys. Ale jak projektować z mocno okrojonym składem zespołu i niższym budżetem, w dodatku pod presją czasu?…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”) i prof. Włodzimierz…

Blockchain, czyli system oparty na technologii rozproszonego rejestru (DLT), to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej, która może umożliwić głębokie zmiany w modelach biznesowych i strukturach społecznych. Pozwala przeprowadzać transakcje online szybko i bezpiecznie, z pominięciem pośredników (np. banku) i kontroli administracji publicznej, a…

Koronawirus a przemysł kreatywny. Dobre praktyki i drogi pomocy – Emilia Cholewicka, Stanisław Trzciński

W czasie pandemii koronawirusa nie możemy pójść na koncert, a muzycy dla nas zagrać. Nie możemy wybrać się do teatru, a aktorzy wystąpić przed swoją publicznością. Wielu artystów przeżywa dziś trudny czas, bo zostają pozbawieni zarobku, a szczególnie ci, którzy nie są etatowo związani z…

Praca zdalna, produktywność, startup – Michał Śliwiński (Nozbe) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pracują tylko zdalnie, od poniedziałku do czwartku, bo piątki przeznaczone są na przegląd tygodnia i rozwój osobisty albo na cieszenie się dłuższym weekendem. Pracownicy startupu Nozbe i jego szef Michał Śliwiński wiedzą, jak wspomagać produktywność. Na co dzień tworzą narzędzia do jej zwiększania. Są to…

Koronawirus: jak zarządzać ludźmi w sytuacji kryzysu i zmiany? – Bruno Żółtowski

Z powodu epidemii koronawirusa gospodarka doświadcza kryzysu, wiele firm mierzy się z trudnościami – finansowymi, organizacyjnymi czy w zespołach pracowniczych. Warto więc dostosować sposób zarządzania zespołem – a także samym sobą – do kryzysowej sytuacji związanej z epidemią. Jaką postawę i styl zarządzania przyjąć? Jak…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”)

– Kryzys związany z pandemią koronawirusa pokazuje, że przeniesienie dokumentacji z offline do online z pomocą publicznego blockchaina, może być dobrym pomysłem. Teraz większość firm stoi, bo nie jest możliwe na przykład procesowanie umów – mówi Jacek Kubiak, redaktor naczelny „I Love Crypto”. Czy przyszłość…

Interes firmy czy dobro pracowników? Co jest ważniejsze w czasie kryzysu?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, także przedsiębiorcy. Zamknięcie wielu sklepów czy lokali usługowych, konieczność przestrzegania nowych, rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i permanentny niepokój o zdrowie i życie bliskich to codzienność. O tym, czy da się sprawnie prowadzić firmę i jednocześnie…

Rap a internet. Jak raperzy zmieniają zasady rynku muzycznego – Karol „Solar” Poziemski (SBM Label)

Internetowa rewolucja ogarnęła też branżę muzyczną. Ulubionej muzyki słuchamy dziś w specjalnych serwisach, kupujemy płyty w formie elektronicznej. Właściwie każdy może tworzyć muzykę za pomocą dostępnych w sieci narzędzi, promować ją i zarabiać na niej online. Czy internet to jedynie dodatkowy kanał promocji muzyki i…

Koronawirus a efektywna praca z domu – okiem psychologa biznesu – Sławomir Prusakowski

Z szefem i współpracownikami widujemy się tylko przez oko kamerki internetowej. Praca w trybie home office – pod jednym dachem z bliskimi, dziećmi albo zupełnie samemu – przysparza nam wielu problemów. Może niekorzystnie wpływać na relacje z przełożonymi czy współpracownikami. Trudno zorganizować sobie stanowisko pracy,…

Coworking, praca zdalna, startup – Piotr Boulangé (WeWork) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Dobry pomysł to podstawa, by nasz startup osiągnął sukces. Otwierając własną małą firmę, musimy się jednak zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Do tego powinniśmy pamiętać, że startup to specyficzny twór, który w swoje DNA ma wpisane ciągłe poddawanie się zmianom. Czym się charakteryzuje dobry pomysł na…

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Chcę być wreszcie na swoim, boję się jednak zrezygnować z etatowej pracy. Mam pomysł, ale nie wiem, jak zacząć go realizować – to wątpliwości, które często towarzyszą osobom marzącym o własnym biznesie. Zamiast się im poddawać, warto poznać niezbędną wiedzę o zakładaniu firmy, o skutecznych…

Crowdfunding – jak pozyskać pieniądze na swoją pasję lub biznes – Tomek Chołast (zrzutka.pl)

Rozwój crowdfundingu w naszym kraju nie słabnie – internetowe zbiórki cieszą się ogromną popularnością. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze zbiórką o charakterze charytatywnym, biznesowym, społecznym, naukowym, kulturalnym czy z indywidualną zrzutką, która pozwoli zrealizować czyjeś marzenia. Możliwość takiego finansowania planów jest jednym…

Nadzór nad finansami Europy a pandemia

Pandemia COVID-19 bez wątpienia wpłynie na rynki finansowe w Europie. Jak zareagowały europejskie agencje powołane do sprawowania nadzoru nad systemem finansowym Unii – tłumaczy dr Katarzyna Wojtkiewicz, prawnik i ekonomista z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na kryzys w 2008 r. europejska administracja publiczna wzbogaciła się…

Koronawirus: praca zdalna – jak robić to dobrze i skutecznie? – Iwo Szapar (Remote-how)

Epidemia koronawirusa sprawiła, że praca zdalna stała się rzeczywistością każdego pracownika, menedżera, szefa firmy. Nowy system pracy oparty na łączności elektronicznej, a nie bezpośrednim kontakcie w biurze, nie jest łatwy i budzi wiele obaw pracodawców. Co jest potrzebne, by skutecznie pracować zdalnie? Jakie błędy najczęściej…

Czego potrzebują pracownicy w czasach pandemii?

Wydarzenia ostatnich dni pokazały nam, że nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, a świat wokół nas potrafi być nieprzewidywalny. Codzienna rutyna wychodzenia do pracy, zajmowania się przyziemnymi obowiązkami została zachwiana. I tak jak „Nikt nie spodziewał się Hiszpańskiej Inkwizycji!”, tak nikt nie spodziewał się, że…

Doradztwo i audyty – na czym polegają, komu są potrzebne, jak się zmieniają?

Biznes stawia czoła wielu wyzwaniom. Konieczna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i dostrzegania źródeł problemów, jakie tworzą we współczesnym świecie niepewność warunków biznesowych oraz zakłócenia działalności firm. Kluczową rolę odegrają doradcy i audytorzy – do niedawna postrzegani jako instytucja narzucona wymogami ustawowymi, a teraz…

Technologia rozproszonych rejestrów (DLT) – jak blockchain zmienia biznes? – prof. Włodzimierz Szpringer

Transakcje finansowe realizowane bez pośrednictwa banków. Powszechna e-dokumentacja medyczna, która umożliwia wgląd do historii leczenia pacjenta niezależnie od ośrodka zdrowia. Handel, administracja publiczna, edukacja. Rośnie lista branż, w jakich ma zastosowanie technologia rozproszonych rejestrów. DLT pozwala przeprowadzać transakcje w sposób bezpieczny, szybki i przejrzysty. Jak…

Automatyzacja płatności, bankowość, startup – Tomasz Plata (Autenti) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Startup – mały, ale własny. To dobry pomysł na biznes, ale czego nam potrzeba i co zrobić zanim zacznie się w niego inwestować? Co może być najtrudniejsze w budowaniu startupu i co świadczy o tym, że nasz pomysł może nie wypalić? Jak przekształcić swój biznes z garażowej…

Biznes kontra branża kreatywna. Jak znaleźć wspólny język? – Tomasz Graszewicz (Up, Job’n’Joy)

Wszyscy oczekują dziś oryginalnych, nieszablonowych i efektywnych rozwiązań w biznesie. Jak pogodzić dwa odmienne światy biznesu i twórców? W jaki sposób skutecznie komunikować się z kreatywnymi? Jak udoskonalać proces pracy nad kreatywnymi rozwiązaniami? O procesie kreatywnym rozmawiają Tomasz Graszewicz, dyrektor kreatywny i strategiczny agencji reklamowej…

Firma-Idea: emergencja i rozwój – prof. Jerzy Hausner

Zarządzanie emergencją to nowy trend w biznesie polegający na wykorzystaniu procesów oddolnych, spontanicznie zachodzących w każdej firmie. Przez emergencję możemy rozumieć nieoczekiwane pojawienie się na poziomie systemu właściwości, których nie da się przewidzieć. Dlaczego zarządzanie to nie tylko nauka ścisła, opisująca świat w kategoriach zysków…

Zarządzaj nowocześnie i skutecznie sobą i innymi – Hubert Anyżewski

Zarządzanie zespołami nie jest łatwe, a jeszcze trudniejsze jest zarządzanie samym sobą. Jakie są najistotniejsze aspekty nowoczesnego kierowania zespołami i własną drogą zawodową? Czy tempo i kierunek zmian wyznaczają dziś przemiany technologiczne? Czym tak naprawdę powinno być wdrażanie innowacji i jak transformować swój biznes? O tym,…

(Roz)Mówca, czyli kto? Rzecz o wystąpieniach i skutecznej komunikacji – Katarzyna Kowalska (TVN)

Jedni robią to tak, jakby urodzili się na scenie, a innym myśl o publicznym wystąpieniu spędza sen z powiek. Aby zacząć swobodnie i skutecznie przemawiać, często wystarczy poradzić się specjalisty i włożyć trochę wysiłku w trening. Nie od dziś wiemy, że odpowiednie komunikowanie się ułatwia…

Jak w procesie rekrutacji budować relacje i dlaczego są one tak ważne? – Katarzyna Sołtysiak…

Gdzie znaleźć dobrych pracowników i jak do nich dotrzeć? To pytanie nurtuje niejednego menedżera. Rekrutacja kojarzy się nam przede wszystkim z napisaniem ogłoszenia o pracę, jego dystrybucją, wyborem CV ze stosu aplikacji i w końcu z rozmowami kwalifikacyjnymi. Z perspektywy specjalistów HR wygląda to jednak…

Marketing rekrutacyjny – jak efektywniej szukać pracowników?

Marketing rekrutacyjny to działania promujące ofertę rekrutacyjną – czyli obietnicę, jaką pracodawca składa kandydatom. Niestety, aż 61 proc. pracowników deklaruje, że warunki pracy nie są zgodne z tymi obiecanymi w ofercie pracy czy podczas rozmowy rekrutacyjnej. Czy szkodzimy firmie, używając sloganów bez pokrycia? Jak budować…

Obszary zmienności i decyzje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – prof. Piotr Banaszyk

Polecamy wystąpienie prof. Piotra Banaszyka „Obszary zmienności i decyzje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Wykład odbył się w ramach konferencji „Firma-idea: zarządzanie i emergencja” w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2018. Wydarzenie zgromadziło wybitne osobowości ze świata nauki, w tym autorytety związane z Uniwersytetem…

Poznawcze aspekty podejmowania decyzji biznesowych – prof. Andrzej Falkowski

Podejmowanie decyzji to proces. Odpowiada za niego wiele mechanizmów, które osoba decydująca niekoniecznie sobie uświadamia. Jeśli decyzje mają charakter biznesowy, to ich następstwa mogą być kosztowne lub dawać zysk, więc świadomość decydowania zaczyna mieć wymierną cenę. Jak w podejmowaniu decyzji może nam pomóc psychologia poznawcza?…

Czym jest emergencja w organizacji i jak można nią zarządzać – prof. Andrzej Nowak

Zarządzanie tradycyjnie kojarzy się z kontrolą procesów zachodzących w organizacji – procesów odgórnych i oddolnych, czyli od zarządu do pracownika. W firmach istnieją jednak także inne rodzaje procesów, które trudno przewidzieć i które są dla firmy kłopotem, np. kryzysy czy problemy w zarządzaniu innowacjami. Ten…

Nowy model zarządzania i przywództwa – kierunki zmian – dr Małgorzata Bonikowska

Specjaliści od zarządzania są zgodni: nadchodzi koniec ery szefów i rządzenia oraz związanych z nimi folwarcznych stosunków zarówno w firmach, jak i na szczeblu politycznym. Rządzenie powinno zostać zastąpione przez przywództwo, a menedżera reagującego wyłącznie na doraźne problemy zastąpi lider mający wizję i potrafiący do…

Czy warto zmieniać pracę na początku nowego roku? – Katarzyna Sołtysiak (IKEA Group)

Projekt „nowy/a ja” zaczyna się w Nowy Rok od robienia postanowień: zdrowiej się odżywiać, oszczędzać pieniądze, więcej czasu poświęcać bliskim i wreszcie zmienić tę nielubianą pracę. Od deklaracji do realizacji droga jest długa i niebezpieczna. Czasem raptownie się urywa – na wysłaniu kilku CV. Czy…

Jak cię słyszą, tak cię widzą. Dlaczego warto trenować głos i jak to robić? –…

Chcemy mówić tak, by nas słuchano, ale często to się nie udaje. I nie chodzi tylko o merytoryczną stronę wypowiedzi, ale też sposób mówienia. Zdania wyrzucamy z siebie pospiesznie, bez dbałości o dykcję i intonację. – Mile się słucha, gdy rozmówca mówi wyraźnie, nie spieszy…

Otwarte i zamknięte umysły. Klucz do problemów naszych czasów – Jacek Santorski

Dlaczego ludzie leczą się u znachorów, a nie u lekarzy, niektórzy szefowie i prezesi uważają się za bogów, a politycy nie potrafią ze sobą współpracować w obliczu zagrożeń i narastających problemów? Jak to się ma do wiedzy przydatnej w biznesie? Psychologia przychodzi nam z pomocą…

Kupuj rozsądnie. Gorączka świątecznych promocji a podejmowanie decyzji – prof. Andrzej Falkowski

Święta, święta! W sklepach trwa kolorowy festiwal świątecznych promocji. Ale my nie bierzemy w nim udziału, bo jak przystało na rozsądnych ludzi, podejmujemy tylko racjonalne decyzje zakupowe. Promocje? Skądże, nie nabieramy się. To rzeczywistość idealna, w tej realnej kierowani emocjami kupujemy dużo i niepotrzebnie. Jak…

Siła różnic – Olgierd Świda i Michał Kaźmierski

Żyjemy w świecie coraz poważniejszych wyzwań i nowych możliwości wynikających z różnorodności ludzi, ich perspektyw i wartości. Jak skutecznie poruszać się w tym świecie? Różnorodne zespoły to szansa na ciekawsze, lepiej dostosowane do potrzeb klientów i lepiej zaplanowane projekty. Na czym ma jednak polegać ta…

Działania przywódcze kluczem do sukcesu

Dlaczego niektóre inicjatywy, akcje i projekty możemy uznać za działania przywódcze (ang. Acts of Leadership), a inne nie? Dlaczego niektórzy menedżerowie zespołu nie są odbierani i akceptowani przez podwładnych jako autentyczni liderzy? Co to znaczy, że działania przywódcze mogą być kluczem do rozwoju lidera i…

Dlaczego się nie rozumiemy? O popełnianiu błędów poznawczych w pracy

Ciche dni, utarczki słowne, kłótnie, dąsy i nieporozumienia zdarzają się nie tylko w związkach. W pracy też. Komunikacja w zespole kuleje, atmosfera staje się napięta, a miłe dotychczas obowiązki stają się nieznośnym jarzmem. Co poszło nie tak? Czy za kryzys komunikacyjny mogą odpowiadać błędy poznawcze?…

Psychologia cen – jak wpływać na decyzje zakupowe klientów?

– Pricing to największa dźwignia zysku w firmie – mówi Grzegorz Furtak. Pricing można zdefiniować jako naukę i sztukę ustalania optymalnych cen i ich skutecznej komunikacji. Co o wpływie cyfr na metce na decyzje zakupowe mówi psychologia? Jak sprzedawcy podnoszą ceny produktów, żeby nie spadł…

Siła ducha lidera – Jacek Santorski

– Lider zdobywa serca i umysły ludzi nie dlatego, że ich uwodzi, a potem zwodzi, ale dlatego, że ich pozyskuje do sensownego projektu, który służy światu i ludziom – mówi Jacek Santorski. Dlatego warto traktować przywództwo nie jako zespół cech jednostek, lecz jako zespół relacji…

Pieniądze a relacje międzyludzkie – prof. Agata Gąsiorowska

Zgodnie z teorią Margaret Clark, całe spektrum relacji międzyludzkich można podzielić na relacje oparte na wspólnocie oraz na wymianie. Te dwa rodzaje funkcjonowania społecznego opierają się na odmiennych normach, zasadach i mechanizmach. W przypadku relacji opartych na wymianie, podstawowym standardem funkcjonowania jest mierzenie wartości za…

Komunikacja w organizacji oparta na empatii

Osoby pracujące we współczesnych organizacjach stoją przed wieloma wyzwaniami. Firmy oczekują nie tylko wykonania określonych zadań, lecz także umiejętności współpracy – aby tworzyć efektywne, otwarte na innowacje i zdolne do rozwiązywania złożonych problemów zespoły. Komunikacja oparta na empatii może w tym pomóc. Jakie są najpopularniejsze…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)”