Wartości są w zarządzaniu dziś coraz ważniejszym zagadnieniem. Jak pokazują badania, młodzi, którzy wchodzą dziś na rynek pracy, w wyborze pracodawcy kierują się nie tyle zyskiem czy prestiżem firmy, co jej wartościami, z którymi mogliby się utożsamić. Każdy z nas posiada inny system wartości, wychował się w środowisku rządzącymi się odmiennymi regułami, co wpływa na firmę i społeczność dużo bardziej, niż moglibyśmy przypuszczać.

Pracujemy w sieci, tworzymy społeczności za pośrednictwem internetu. Jakimi wartościami kierują się ludzie tworzący wirtualne społeczności? Czy wyznawane przez danych użytkowników wartości są zależne od różnic międzykulturowych? Dlaczego występowanie obok siebie sprzecznych wartości (zjawisko tzw. dualizmu wartości) jest dla społeczności dobre? Na te i inne pytania odpowiada dr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska.

Wikipedia a wartości jej użytkowników

„Encyklopedia, którą każdy może edytować” – to motto przyświecające Wikipedii, największej internetowej encyklopedii. Serwis działa na zasadzie tzw. otwartej treści, co oznacza, że hasła może pisać i zmieniać każdy z nas. Próba stworzenia i rozpowszechnienia „wielojęzycznej wolnej encyklopedii o najwyższym możliwym poziomie, dla każdej osoby na Ziemi, w jej własnym języku”, jak określił Wikipedię jej współzałożyciel, Jimmy Wales, nie od razu się powiodła. Wszystko przez niską jakość merytoryczną publikacji autrostwa członków społeczności.

Wikipedia w swej działalności kieruje się typem wartości, jakim jest uniwersalizm – każdy, niezależnie od statusu i poziomu umiejętości, może tworzyć jej zawartość. Niesie to więc duże ryzyko. Jak udało się Wikipedii wyjść z impasu i w efekcie prezentować lepsze, ambitniejsze hasła, co przełożyło się później na jej popularność? Założyciele serwisu zaplanowali go jako przestrzeń innowacyjną, otwartą, opierającą się schematom, co wpisuje się w typ wartości uniwersalistycznych. Jak się okazało, by tworzyć wartościową merytorycznie zawartość, potrzeba też wartości leżących na przeciwległym biegunie, jak tradycja, bezpieczeństwo czy przystosowanie. Kiedy doszli do głosu użytkownicy wyznający bardziej tradycyjne wartości, uruchomił się tzw. mechanizm stopujący. Zmieniły się reguły postępowania społeczności, nastąpiło zrównoważenie wartości, a część bardziej tradycyjnej społeczności została zaktywizowana. Zadziałało to dla serwisu zbawiennie.

 

Prelegentka

258 Magda Roszczynska

dr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (Uniwersytet Warszawski) oraz ekonomii (Universitet Paris 1 Pantheon-Sorbonne). Adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. Badaczka projektów krajowych (NCN) i międzynarodowych (Komisja Europejska) z dziedziny nauk społecznych i nowych technologii. Współpracuje z uczelniami z Paryża, Londynu i Barcelony. Specjalizuje się w badaniu układów złożonych, a szczególnie tych współtworzonych przez ludzi (np. z zakresu energetyki, inwestowania na giełdzie papierów wartościowych czy transferu technologii). Prowadzi badania w obrębie ekonomii behawioralnej, psychologii podejmowania decyzji oraz e-partycypacji.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Uberyzacja usług, startup na studiach”