Networking nie jest rozdawaniem wizytówek, usilną wymianą kontaktów, „nachalną sprzedażą”, jak wielu by się wydawało. Czym networking powinien być i co nam przynosi? Jak przygotowywać się do spotkań? Jakie formy i techniki nawiązywania kontaktu sprawdzają się najlepiej? Jak przełamywać wewnętrzne bariery związane z poznawaniem nowych osób? Jak później pielęgnować znajomości? Czy networking jest bezinteresowny? Z Katarzyną Wierzbowską, inicjatorką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, dyskutuje o tym dr Adam Kowalik z Uniwersytetu SWPS.

Jak prowadzić działania networkingowe?

Networking, czyli budowanie i podtrzymywanie relacji, to skuteczne narzędzie rozwijania swojego biznesu, budowania środowiska wsparcia wokół siebie i promocji własnej marki. Termin networking zawitał do nas dopiero 10-15 lat temu, ale nie oznacza to, że jest to najnowszy wynalazek współczesnego biznesu i wcześniej nie tworzyliśmy relacji zawodowych. Istniały rozmaite kluby biznesowe, odbywały się konferencje i inne wydarzenia, podczas których osoby z tej samej branży mogły się poznać. Jak ważna może być umiejętność nawiązywania kontaktów biznesowych i skuteczne ich wykorzystywanie pokazuje fakt, że organizowana jest dziś ogromna liczba szkoleń networkingowych.

Podstawową formą nawiązywania kontaktów zawodowych są spotkania „twarzą w twarz”. Kiedy idziemy na wydarzenie, gdzie możemy spotkać ludzi ze swojej branży, warto wiedzieć na jakiego typu spotkanie idziemy, jaki ma ono program, kto tam będzie oraz w jakim celu tam idziemy. Dobrze się wcześniej przygotować, by jak najwięcej z takiego spotkania wynieść. – Warto mieć autoprezentację – w formie krótszej i dłuższej – przećwiczyć ją sobie, by wiedzieć, co o sobie chcę powiedzieć, co będzie zasadne wobec kontekstu biznesowego, w którym się znajduję – mówi Katarzyna Wierzbowska. Spotkania bezsprzecznie mają wielką wartość, ale ludzi z naszego otoczenia biznesowego można poznawać również online. – Istnieje wiele portali społecznościowych, które służą do budowania relacji zawodowych – wskazuje Katarzyna Wierzbowska. Za ich pośrednictwem znane nam osoby możemy prosić o przedstawienie nas innym czy o wystawienie na naszym profilu rekomendacji.

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/networking-jak-i-po-co-prze%C5%82amywa%C4%87-bariery-katarzyna/id1460686479?i=1000442716181
  • https://open.spotify.com/episode/16mEK8iOd7GfQR07lpNPaB
  • https://soundcloud.com/user-509252963/networking-jak-i-po-co-przelamywac-bariery-katarzyna-wierzbowska-i-dr-adam-kowalik
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/df0cb949-291d-4a3d-8677-e6738962c003?_lst&catalog=e9425407-77fe-43bc-ab68-1aaeb3ec6033

 

Gość

258 Katarzyna Wierzbowska

Katarzyna Wierzbowska

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, inicjatorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, Współzałożycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych Black Swan Fund i Funduszu VC Black Swan. Ukończyła cybernetykę ekonomiczną i informatykę oraz program MBA na paryskich uczelniach SciencesPo, College des Ingeniurs, Ecole de Mines de Paris i Ecole de Ponts et Chaussees. W przeszłości zarządzała firmami z zakresu PR i CSR, a karierę zawodową zaczynała w branży reklamowej. Prywatnie szczęśliwa żona, matka trójki dzieci.

Prowadzący

258 Adam Kowalik

dr Adam Kowalik

Doradca, trener, menedżer, analityk. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie konkurencyjnym i rynkowym, symulacjach strategicznych (strategy wargame), zarządzaniu wiedzą. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Swoją wiedzą dzieli się w trakcie praktycznych szkoleń i warsztatów. Prowadzi zajęcia na studiach MBA. Stosuje metody tzw. „active learning”, prowokuje uczestników zajęć do krytycznego myślenia. Tworzy programy rozwojowe dla menedżerów (executive education).

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Telemedycyna, lekarz online, startup”