„Jak zarządzać projektem na międzynarodową skalę?” – to pytanie, które coraz częściej dotyczy współczesnych liderów. Kompetencje niezbędne do zarządzania uzupełniamy na kursach i warsztatach. Wielu wynosi z nich specjalistyczną wiedzę, ale tylko nieliczni potrafią ją umiejętnie stosować w praktyce. O tym, jak dołączyć do wąskiego grona najlepszych liderów i zdobyć kompetencje kluczowe w globalnym zarządzaniu opowiada dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholożka społeczna, wykładowczyni na kierunku Zarządzanie i przywództwo Uniwersytetu SWPS.

Lider w multikulturowej sieci

Świat stał się globalną metropolią – bo raczej nie wioską. Cokolwiek mówić o procesie „spłaszczania świata”, tego zjawiska nie da się powstrzymać. Żeby efektywnie działać w takim otoczeniu, musimy płynnie radzić sobie z komunikacją i scenariuszami działania w różnych kontekstach kulturowych – najczęściej w kilku naraz. Wielu międzynarodowych menedżerów czyni zatem intensywne starania, by przygotować się do pracy, zanim podejmą się zarządzania projektami na skalę międzynarodową. Uczestniczą w kursach i szkoleniach o tematyce multikulturowej i międzynarodowej, najczęściej zadając podczas nich jedno pytanie: proszą o listę nakazów i zakazów oraz informacji, które pomogą im skutecznie pokonywać kolejne wyzwania w globalnym zarządzaniu. Niestety lista sprawdza się w charakterze co najwyżej serwetki w czasie najbliższego lotu międzykontynentalnego.

To, że dana osoba zna listę zachowań, działań, scenariuszy nie oznacza niestety, że będzie ona w stanie zastosować je w odpowiedniej sytuacji, we właściwym momencie. Zwłaszcza w sytuacjach stresowych, gdy sprawy wymykają się spod kontroli...

  • https://podcasts.apple.com/pl/podcast/kompetencje-lider%C3%B3w-w-globalnym-zarz%C4%85dzaniu-dr-magdalena/id1460686479?i=1000455408784
  • https://open.spotify.com/episode/2giSl36omqTqDcThUlnp0X
  • https://soundcloud.com/user-509252963/kompetencje-liderow-w-globalnym-zarzadzaniu-dr-magdalena-luzniak-piecha
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/1922057f-7151-401a-95fa-2b25b2f78d5a?_lst

 

Prelegentka

258 stanislaw borawski

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholog społeczny, wykłada na Uniwersytecie SWPS na kierunku zarządzanie i przywództwo, współpracuje z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO) w Londynie oraz Tecnologico Monterrey w Meksyku. Wprowadza i tworzy techniki gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Zajmuje się badaniem i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Za szczególnie interesujące uważa techniki radzenia sobie z patologiami osobowości i zaburzeniami komunikacji w organizacjach.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Zarządzanie – teoria czy praktyka? Czego uczy większość uczelni?”