Polecamy wystąpienie prof. Piotra Banaszyka „Obszary zmienności i decyzje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Wykład odbył się w ramach konferencji „Firma-idea: zarządzanie i emergencja” w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2018. Wydarzenie zgromadziło wybitne osobowości ze świata nauki, w tym autorytety związane z Uniwersytetem SWPS, m.in.: prof. Andrzeja Nowaka, prof. Jerzego Hausnera i prof. Andrzeja Bliklego.

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/obszary-zmienno%C5%9Bci-i-decyzje-w-zarz%C4%85dzaniu-przedsi%C4%99biorstwem/id1460686479?i=1000463137419
  • https://open.spotify.com/episode/3V5Vx43fbMNpzUuobZFCyy
  • https://soundcloud.com/user-509252963/obszary-zmiennosci-i-decyzje-w-zarzadzaniu-przedsiebiorstwem-prof-dr-hab-piotr-banaszyk
  • https://lectonapp.com/pl/podcast/e7fcb9cf-d60a-42a5-9dac-820d88ce3db5?_lst

 

Prelegent

258 Piotr Banaszyk

prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i pełni funkcję kierownika Katedry Logistyki Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Zakres zainteresowań naukowych koncentruje się na problematyce zarządzania zorganizowanymi zespołami ludzkimi. Pracę rozpoczął w Zakładzie Teorii Organizacji i Zarządzania zajmując się ewolucją podejść metodologicznych w naukowej myśli o zarządzaniu, co stanowiło przedmiot rozprawy doktorskiej. Później był współtwórcą Katedry Zarządzania Strategicznego i prowadził badania w dziedzinie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, a w szczególności kształtowania celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz procesu zmienności strategii przedsiębiorstw. Obecnie skupia się na problematyce zarządzania sieciami i łańcuchami dostaw. Jest autorem ok. 150 publikacji, w tym 10 książkowych. Poza aktywnością profesjonalną zajmuje się działalnością charytatywną, jest członkiem zarządu Rotary Club Poznań oraz prezydentem pracowniczego klubu piłki siatkowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ponadto jest animatorem corocznych konkursów w dziedzinie plakatu ekonomicznego we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować?”