Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania pracowników. Warto, by przed podjęciem kolejnych decyzji menadżerowie uważnie przyjrzeli się temu, co się wydarzyło w ich zespole, organizacji, otoczeniu i wykorzystali tę wiedzę do projektowania działań w nowej rzeczywistości. Tu nie ma prostych recept, a najważniejsza jest refleksja na temat tego, co było, jest i będzie się działo w firmach.

Podczas webinaru dr Magdalena Łużniak-Piecha, dr Justyna Sarnowska i prof. Katarzyna Januszkiewicz z Zarządzania Uniwersytetu SWPS przedstawią wyniki swoich badań, w których szukały odpowiedzi na pytanie, jak w czasie pandemii zmieniły się zachowania organizacyjne w firmach i jak warto je kształtować w najbliższej przyszłości. 

Spotkanie jest realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny.

16 września 2021 r.
18.00–19.00
online

Wszystkie materiały z tego cyklu znajdziesz w naszej playliście na Spotify:

Interesujesz się zarządzaniem? Dołącz do innych w grupie Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Cykl „Zarządzać, ale jak?”

Co to znaczy skutecznie, efektywnie zarządzać? Jak rozwijać swoją organizację? Kiedy i jak powinniśmy reagować na zmiany? Jakie czynniki wpływają na zachowania zespołu? Czy można przygotować się na kryzys? Jaka strategia pozwoli nam odnieść sukces? Czym ten sukces właściwie  jest? Na te pytania szukamy odpowiedzi w cyklu Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS „Zarządzać, ale jak?”. Z naszymi gośćmi – dydaktykami, naukowcami, a także wieloletnimi praktykami zarządzania – rozmawiamy o wyzwaniach, z jakimi na co dzień mierzą się osoby zarządzające organizacjami i zespołami. W ramach naszego cyklu łączymy naukę z praktyką, starając się znaleźć odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania pojawiające się we współczesnym zarządzaniu.

Goście

Łużniak Piecha

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Doktor psychologii. Pracuje jako coach, szkoleniowiec i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w społecznej psychologii organizacji. Buduje i wdraża systemy wspierające efektywność podejmowania decyzji menedżerskich. Prowadzi szkolenia z zakresu Zarządzania Potencjałem Osobistym, Coachingu, Negocjacji i Zarządzania Zespołami Międzykulturowymi. Pisze podręczniki e-learningowe, regularnie komentuje najnowsze fenomeny i zjawiska społeczne w programach publicystycznych TVN i TVNBiS. Ekspert w europejskim programie badawczym Emopowerment through Liquid Integration of Migrant Youth in Vulnerable Conditions (MIMY). Pracuje badawczo i wdrożeniowo, buduje politykę unijną związaną z wykorzystywaniem potencjału intelektualnego młodych migrantów w Unii Europejskiej.

Justyna Sarnowska

dr Justyna Sarnowska

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, koordynatorka Ośrodka Młodzi w Centrum LAB. Interesuje się szeroko pojętym procesem wchodzenia w dorosłość, inicjacją zawodową, łączeniem edukacji z pracą, losami zawodowymi absolwentów szkół wyższych. Bada, jaką rolę w tych wszystkich procesach odgrywają migracje wewnętrzne i międzynarodowe. W 2018 r. obroniła rozprawę doktorską „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Joanny Matejko organizowanym przez Komitet Badań nad Migracjami PAN i Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami. Aktywna we współpracy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi badaczami studiów nad młodymi i studiów migracyjnych. Brała udział w szkoleniach, stażach i pobytach w takich ośrodkach, jak: Princeton University, University of Vienna, Erasmus University Rotterdam, University of Essex, University College London. W 2014 r. została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych”. 

Prowadząca

januszkiewicz

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS

Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania, kierownik Katedry Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowań organizacyjnych, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych). Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii: „Elastyczność zachowań organizacyjnych. Koncepcja i metodyka badań” oraz „Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia”. Odbyła trzy staże naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Novosibirsk State University, Nowosybirsk) oraz realizowała wyjazdy naukowo-badawcze i wizyty studyjne w ośrodkach zagranicznych (m.in. University of Oxford, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universität Wien). Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową oraz prace na rzecz rozwoju uczelni i dydaktyki.

Termin i kontakt

16 września 2021 r., godz. 18.00–19.00
online

Marta Brzezińska
e-mail: strefazarzadzania@swps.edu.pl

Wydarzenia

16
września
webinar
Magdalena Łużniak-Piecha ● Justyna Sarnowska ● Katarzyna Januszkiewicz
18.00

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać?

Online

Wydarzenia objęte patronatem Strefy Zarządzania

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia