Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Czas trwania

 • 60 godzin dydaktycznych/6 dni

Kontakt

 • tel: 22 517 98 49
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Poznać i zrozumieć proces starzenia się mózgu i choroby neurodegeneracyjne

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Program studium jest wstępem do oferty studiów podyplomowych „Poznać i zrozumieć proces starzenia się mózgu i choroby neurodegeneracyjne” dostępnej wkrótce w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS lub może być realizowany jako osobne szkolenie.

O studium

Dzięki postępowi medycyny oraz poprawie warunków socjo-ekonomicznych obserwujemy wydłużenie się średniej długości życia ludzi. Efektem tego jest częstsze występowanie problemów związanych ze starością. Spośród starzejących się narządów ludzkiego ciała chyba najbardziej problematyczne dla codziennego funkcjonowania jest starzenie się układu nerwowego i wynikające z tego osłabienie funkcji poznawczych takich, jak pamięć, uczenie się a także zdolność do kontrolowania własnego ciała. Podeszły wiek jest również czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na wiele chorób, w tym neuroegeneracyjnych, wśród których najczęściej występującymi są choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Są to jedne z najpoważniejszych schorzeń z jakimi obecnie zmaga się ludzkość. Z tego względu warto zapoznać się z wynikami najnowszych badań w dziedzinie medycyny, biologii i psychologii w ramach studium „Poznać i zrozumieć proces starzenia się mózgu i choroby neuroegeneracyjne”.

Cele studium

 • Zapoznanie uczestników z wynikami najnowszych badań nad starzeniem się i procesami neurodegeneracji,
 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami diagnozy neuropsychologicznej w procesie rozpoznawania i leczenia chorób neurodegeneracyjnych.

Adresaci

 1. Osoby „50+” - Są to osoby zdrowe w wieku, w którym zaczyna się myśleć o pogorszeniu sprawności umysłowej (lekkie pogorszenie zdolności przypominania sobie, trudniejsze zapamiętywanie, niechęć do „nowinek technicznych”). Osoby te, skonfrontowane z pierwszymi objawami starzenia się swojego mózgu, tym bardziej chcą zachować sprawność umysłową w stopniu wystarczającym do dalszego pełnienia swoich obowiązków w pracy zawodowej i wszelkich innych zajęciach wymagających sprawności poznawczej. Osoby te mogą być zainteresowane poznaniem i zrozumieniem zjawiska fizjologicznego starzenia się: tym, jakie procesy umysłowe ulegają pogorszeniu a jakie nie, na czym polega dostosowanie się mózgu do pogorszenia się jego sprawności, jakie działania są korzystne dla zachowania sprawności umysłowej, a jakie nie.
 2. Osoby zaniepokojone możliwością wystąpienia u nich samych lub u ich bliskich chorób neurodegeneracyjnych - Chodzi tu o osoby zagrożone w wyższym stopniu, niż inne osoby wystąpieniem chorób neurodegeneracyjnych (przede wszystkim AD i PD) z racji rodzinnego występowania takich chorób. Osoby te są zainteresowanie możliwością wczesnego wykrywania tych chorób, prewencją, możliwościami terapeutycznymi aktualnymi i w przyszłości. Osoby te powinny poznać stopień ryzyka wystąpienia takich chorób, rzeczywisty przebieg (w sensie rodzaju objawów, ich nasilania się i czasu wystąpienia) choroby, rzeczywiste ryzyko wystąpienia choroby w populacji.
 3. Osoby opiekujące się już chorymi na choroby neurodegeneracyjne, bądź to chorymi z rodziny, bądź sprawujące opiekę zawodowo lub społecznie - Wielkim problemem, szczególnie wobec osób bliskich są emocje związane z obcowaniem z osobą, której umysł ulega postępującej destrukcji. Destrukcja ta powoduje powolne „odczłowieczanie” osoby chorej. Dla opiekunów wszelkie działania zmniejszające ich własne obciążenie emocjonalne mają kluczowe znaczenie. Jednym z celów kursu/warsztatów jest przekazanie opiekunom wiedzy, która pozwoli im na obiektywne – „chłodne” spojrzenie na chorego i na racjonalne, a przede wszystkim optymalne, traktowanie chorego. Może tu być pomocne „wejście w świat chorego”, tzn. zrozumienie sposobu widzenia i odczuwania przez chorego a w szczególności zrozumienie przyczyn jego lęków. Ważne jest też wspomniane już wyżej poznanie i zrozumienie procesu chorobowego. Zrozumienie, iż proces ten przebiega w znany, dobrze opisany sposób odbiera chorobie charakter wyjątkowy, indywidualny, co też może przyczynić się do zmniejszenia ładunku emocjonalnego.
 4. Osoby, które z racji pełnionych funkcji politycznych, administracyjnych i społecznych mają wpływ na organizację życia społecznego - Uczestnikami kursu mogliby być również politycy, urzędnicy, działacze społeczni. Tym osobom zajęcia warsztatowe powinny przynieść zrozumienie faktycznych potrzeb chorych i ich opiekunów. Dzięki temu możliwe będzie lepsze alokowanie środków finansowych, tworzenie przepisów prawa, sensowne powoływanie instytucji i organizacji dedykowanych części populacji dotkniętej problemami chorób otępiennych oraz zarządzanie i kierowanie aktywności społecznej ku właściwym celom.

Program

Program studium obejmuje 60 godzin zajęć realizowanych w formie interaktywnych wykładów, warsztatów oraz seminariów. Program ten jest wstępem do studiów podyplomowych” POZNAĆ I ZROZUMIEĆ PROCES STARZENIA SIĘ MOZGU I CHOROBY NEURODEGENERACYJNE” lub może być realizowany jako osobne szkolenie.
Program realizowany jest w trakcie trzech weekendów (sobota – niedziela), w terminach:

4 marca 2017 roku
09.00-13.00 BIOLOGIA STARZENIA SIĘ (prof. dr hab. Ewa Sikora)
14.00-18.00 DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA W OTĘPIENIACH (dr Ludwika Gawryś)

5 marca 2017 roku
09.00-13.00 MECHANIZMY STARZENIA SIĘ, NEURODEGENERACJI I NAPRAWY UKŁADU NERWOWEGO – WYNIKI BADAŃ PODSTAWOWYCH (dr hab. Grażyna Niewiadomska)
14.00-18.00 DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA W OTĘPIENIACH (dr Ludwika Gawryś)

11 marca 2017 roku
09.00-13.00 PROCESY STARZENIA SIĘ I NEURODEGENERACJI Z PERSPEKTYWY NEUROOBRAZOWANIA (dr hab. Iwona Szatkowska)
14.00-18.00 DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA W OTĘPIENIACH (dr Ludwika Gawryś)

12 marca 2017 roku
09.00-13.00 PSYCHIATRIA WIEKU PODESZŁEGO (lek Agnieszka Borzym)
14.00-18.00 DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA W OTĘPIENIACH (dr Ludwika Gawryś)

18 marca 2017 roku
09.00-13.00 CHOROBA ALZHEIMERA I CHOROBA PARKINSONA – EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA, DIAGNOSTYKA I TERAPIA I (dr Aleksandra Karbowniczek)
14.00-18.00 DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA W OTĘPIENIACH (dr Ludwika Gawryś)

19 marca 2017 roku
09.00-11.30 CHOROBA ALZHEIMERA I CHOROBA PARKINSONA – EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA, DIAGNOSTYKA I TERAPIA II (dr Wiktor Niewiadomski)
11.30-13.00 BIOLOGIA STARZENIA SIĘ (prof. dr hab. Ewa Sikora)
14.00-18.00 DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA W OTĘPIENIACH (dr Ludwika Gawryś)

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach.

Kadra

Kadra nauczająca

Dr hab. prof. nadzw. PAN Grażyna Niewiadomska
Zajmuje się badaniem przyczyn leżących u podłoża fizjologicznego i patologicznego starzenia się ośrodkowego układu nerwowego, bada też możliwości rozróżnienia obu procesów. Długoplanowym celem badawczym jest poznanie mechanizmów stymulujących procesy naprawcze w starzejących się neuronach oraz możliwość odwróceniem niekorzystnych zmian w starzejącym się mózgu. Jej zespół poszukuje powiązań pomiędzy procesami zachodzącymi w komórkach nerwowych, a sprawnością procesów poznawczych w trakcie starzenia się mózgu. Prowadzi także długoterminowe badania mogące przyczynić się do opracowania nowych metod terapeutycznych w leczeniu zespołów otępiennych typu tauopatii (w tym choroby Alzheimera) oraz badania przedkliniczne w poszukiwaniu nowych leków przeciwotępiennych - sprawdza ich działanie w modelach zwierzęcych, a także ocenia ich toksyczności i bezpieczeństwo farmakologiczne.

Prof. Niewiadomska posiada dorobek publikacyjny w zakresie mechanizmów starzenia się układu nerwowego, będący wynikiem prowadzonych badań podstawowych w tym obszarze nauki. Ma też doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, dotyczących mechanizmów starzenia się, neurodegeneracji i naprawy układu nerwowego (granty MNiSW, NCN, NCBiR, współpraca z TauRx Therapeutics Ltd./WisTa Laboratories Ltd.).
Profesor prowadzi wykłady dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i słuchaczy studium doktoranckiego Instytutu Nenckiego. Bierze udział w Festiwalu Nauki i Tygodniach Mózgu oraz w wystąpieniach radiowych, telewizyjnych, pisze artykuły prasowe mające na celu popularyzację wiedzy na temat starzenia się mózgu.

PUBLIKACJE:

Melis V, Zabke C, Stamer K, Magbagbeolu M, Schwab K, Marschall P, Veh RW, Bachmann S, Deiana S, Moreau PH, Davidson K, Harrington KA, Rickard JE, Horsley D, Garman R, Mazurkiewicz M, Niewiadomska G, Wischik CM, Harrington CR, Riedel G, Theuring F. Different pathways of molecular pathophysiology underlie cognitive and motor tauopathy phenotypes in transgenic models for Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration. Cell Mol Life Sci. 2015 Jun;72(11):2199-222.
Koss DJ, Robinson L, Mietelska-Porowska A, Gasiorowska A, Sepčić K, Turk T, Jaspars M, Niewiadomska G, Scott RH, Platt B, Riedel G. Polymeric alkylpyridinium salts permit intracellular delivery of human Tau in rat hippocampal neurons: requirement of Tau phosphorylation for functional deficits. Cell Mol Life Sci. 2015 Dec;72(23):4613-32.
Mietelska-Porowska A, Wasik U, Goras M, Filipek A, Niewiadomska G. Tau protein modifications and interactions: their role in function and dysfunction. Int J Mol Sci. 2014 Mar 18;15(3):4671-713.
Wasik, U., G. Schneider, A. Mietelska-Porowska, M. Mazurkiewicz, H. Fabczak, S. Weis, C. Zabke , C.R. Harrington, A. Filipek, G. Niewiadomska. CacyBP/SIP in Alzheimer disease pathology: neuronal localization and possible function. Neurobiology of Aging,34(5): 1380-1388, 2013.
Kiryk A, Pluta R, Figiel I, Mikosz M, Ulamek M, Niewiadomska G, Jablonski M, Kaczmarek L, Transient brain ischemia due to cardiac arrest causes irreversible long-lasting cognitive injury, Behavioural Brain Research 219 (1): 1-7, 2011.
Niewiadomska, G, Mietelska-Porowska, A., Mazurkiewicz, M. The cholinergic system, nerve growth factor and the cytoskeleton. Behavioural Brain Research 221(2): 515-526, 2011.
Niewiadomska, G., Baksalerska-Pazera, M., Riedel, G. The septo-hippocampal system, learning and recovery of function. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 33: 791-805, 2009.
Niewiadomska, Grazyna; Baksalerska-Pazera, Marta; Riedel, Gernot. Cytoskeletal transport in the aging brain: Focus on the cholinergic system. REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES, 17: 581-618, 2006.
Niewiadomska, G.; Baksalerska-Pazera, M.; Gasiorowska, A.; et al. Nerve growth factor differentially affects spatial and recognition memory in aged rats. NEUROCHEMICAL RESEARCH, 31: 1481-1490, 2006.
Niewiadomska, G.; Baksalerska-Pazera, M.; Lenarcik, I.; et al. Compartmental protein expression of Tau, GSK-3 beta and TrkA in cholinergic neurons of aged rats. JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 113: 1733-1746, 2006.
Niewiadomska, G; Baksalerska-Pazera, M; Riedel, G. Altered cellular distribution of phospho-tau proteins coincides with impaired retrograde axonal transport in neurons of aged rats ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, 1048: 287-295, 2005.
Niewiadomska, G; Baksalerska-Pazera, M. Age-dependent changes in axonal transport and cellular distribution of Tau 1 in the rat basal forebrain neurons NEUROREPORT, 14: 1701-1706, 2003.
Niewiadomska, G; Komorowski, S; Baksalerska-Pazera, M. Amelioration of cholinergic neurons dysfunction in aged rats depends on the continuous supply of NGF. NEUROBIOLOGY OF AGING, 23: 601-613, 2002.
DOROBEK DYDAKTYCZNY
Wykłady dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i słuchaczy studium doktoranckiego Instytutu Nenckiego.
Udział w Festiwalu Nauki i Tygodniach Mózgu oraz wystąpienia radiowe, telewizyjne i artykuły prasowe mające na celu popularyzację wiedzy na temat starzenia się mózgu.
Np.:
2016 – Wykład pt.: „MENTEM INEXTINC TAM FACERE” – POZNAĆ I ZROZUMIEĆ PROCES STARZENIA SIĘ MÓZGU. 8. Tydzień Mózgu w Poznaniu, 14-18 marca 2016, SESJA: DEPRESJA I CHOROBY OTĘPIENNE, Środa – 16 marca 2016, g. 17.00.
2015 – Wykład pt.: Aging and age related pathology (Alzheimer’s and Parkinson’s disease), Seminars of PhD Studies in Nencki Institute, Warsaw, 2-nd December 2015
2015 – Wykład pt.: Communication within the neuron, Seminars of PhD Studies in Nencki Institute, Warsaw, 2-nd December 2015
2015 - Wykład pt.: The aging brain: protection from age-dependent dysfunction, Seminars for Contemporary Problems of Neurobiology and of Neurodegenerative Diseases Therapy, 24-th November 2015
2014 - Wykład pt.: Mózg może starzeć się dobrze lub źle, Wykłady monograficzne, Studium doktorskie Instytutu Nenckiego, 14 maja 2014
2014 - Wykład pt.: WARSZTATY Z NEUROANATOMII - SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE, Studium doktorskie Instytutu Nenckiego, 1-28 marca 2014
2014 - Wykład pt.: WARSZTATY Z NEUROANATOMII - KORA MÓZGU, Studium doktorskie Instytutu Nenckiego, 1-28 marca 2014
2014 - Wykład pt.: Reversal of brain dysfunction induced by aging, Seminarium Zakładu Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 1 października 2014, Warszawa
2013 - Wykład pt.: The aging brain: protection from age-dependent dysfunction, Basic Neuroscience Course for Neurophd Students 2012/2013, Nencki Institute, Warsaw, Jun 12th 2013

Dr hab. Iwona Szatkowska
Zajmuje się badaniami funkcjonalnej organizacji procesów poznawczych u ludzi z zastosowaniem metod neuroobrazowania, prowadzi też badania behawioralne z udziałem pacjentów. Część jej publikacji odnosi się do problemów związanych ze starzeniem poznawczym oraz z chorobami neurodegeneracyjnymi. Wyniki badań dotyczących mózgowego podłoża zaburzeń poznawczych w chorobach neurozwyrodnieniowych prezentowała na międzynarodowych konferencjach.

PUBLIKACJE:

Gawrys L, Falkiewicz M, Pilacinski A, Riegel M, Piatkowska-Janko E, Bogorodzki P, Wolak T, Andrysiak R, Krolicki L, Kulinski R, Koziorowski D, Janik P, Rymarczyk K, Grabowska A, Kaczmarek L, Szatkowska I. (2014) The Neural Correlates of Specific Executive Dysfunctions in Parkinson’s Disease. Acta Neurobilogiae experimentalis 74(4):465-78.

Makowska I, Kłoszewska I. A. Grabowska, Szatkowska I, Rymarczyk K. (2011) Olfactory deficits in normal aging and Alzheimer’s disease in the Polish elderly population. Archives of Clinical Neuropsychology, 26(3):270-279.

Gawrys L, Szatkowska I, Jamrozik Z, Janik P, Friedman A, Kaczmarek L. (2008) Nonverbal deficits in explicit and implicit memory of Parkinson's disease patients. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 68: 58-72.

Prof. Dr hab. Ewa Sikora
Posiada bogaty dorobek publikacyjny w zakresie mechanizmów starzenia się, będący odzwierciedleniem prowadzonych badań podstawowych w tym zakresie.
Profesor bierze udział w wieloośrodkowych krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących szeroko pojętej problematyki zdrowego/pomyślnego starzenia się (PolStu, Genetic of Healthy Ageing-GEHA, MarkAge, ACUME II).
Profesor wykłada dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, słuchaczy studium doktoranckiego Instytutu Nenckiego oraz Szkoły Medycyny Molekularnej.
Bierze udział w Festiwalu Nauki w Warszawie oraz w licznych wystąpieniach radiowych i telewizyjnych mających na celu popularyzacje wiedzy na temat starzenia się.

Dr n. med Aleksandra Karbowniczek

2008 - ukończenie studiów na kierunku lekarskim - I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2013 - uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych praca doktorska pt.: „Występowanie włośniczkowej i niewłośniczkowej angiopatii amyloidowej i blaszek amyloidowych u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera“

2009-2013 - prowadzenie wykładów dotyczących tematyki chorób neurodegeneracyjnych w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2009-2015 - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

2015 - złożenie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie tytułu specjalisty neurologa

2014-2016 - koordynowanie medyczne projektu badawczego dotyczącego treningu wibracyjnego pacjentów z rozpoznaniem choroby Parkinsona, realizowanego w Zakładzie Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN

2014-obecnie - zaangażowanie w działalność stowarzyszeń pacjentów - Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”, Mazowieckie Stowarzyszenie Chorych z Chorobą Parkinsona oraz Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - poprzez organizowanie spotkań z pacjentami, wykładów tematycznych i doraźną pomoc chorym

2015-obecnie - zaangażowanie w projekty badań klinicznych dla pacjentów z rozpoznaniem chorób neurozwyrodnieniowych - innowacyjne formy terapii

2007-2016 - uczestnictwo w projektach naukowych i kongresach medycznych polskich i zagranicznych

Dr n. med. Wiktor Niewiadomski
Wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, posiada ponad 35 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z fizjologii człowieka.
Prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach prywatnych oraz kursy w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego.
Doktor bierze czynny udział w projekcie badawczym dotyczącym zastosowania treningu wibracyjnego u pacjentów z rozpoznaniem choroby Parkinsona realizowanym w Zakładzie Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN; w szczególności udział w konstruowaniu urządzenia do treningu wibracyjnego i w badaniach czynności układu autonomicznego.

Prace oryginalne:
Niewiadomski W., Gąsiorowska A., Krauss B, Mróz A., Cybulski G. Suppression of heart rate variability after supramaximal exertion. Clin Physiol Func Imaging, 2007, 27: 309-319.
Niewiadomski W., Pilis W., Laskowska D, Gąsiorowska A., Cybulski G., Strasz A. Effects of a brief Valsalva manoeuvre on hemodynamic response to strength exercises. Clin Physiol Funct Imaging; 32, 145–157, 2012.
Niewiadomski W., Pilis A., Strasz A., Laskowska D., Gąsiorowska A., Pilis K, Cybulski G. In aged men central vessel transmural pressure is reduced by brief Valsalva manoeuvere during strength exercise. Clin Physiol Funct Imaging; 34, 191-198, 2014.
Niewiadomski W., Strasz, A., Mróz A., Laskowska D., Langfort J., Gąsiorowska A.Effect of type of static exercise and whole body vibration frequency on oxygen consumption and respiratory activity in young and middle-aged women. Arch Budo; 11, 259-264, 2015.
Prace poglądowe
Niewiadomski W. Gąsiorowska A. Cybulski G. Strength training in the elderly: benefits, dangers, doubts. Medicina Sportiva 2003, 7 (EE4): E123-E133.
Niewiadomski W., Cardinale M., Gąsiorowska A., Cybulski G., Krauss B., Strasz A. Could Vibration Training Be an Alternative to Resistance Training in Reversing Sarcopenia? Journal of Human Kinetics; 14, 3-20, 2005.
Niewiadomski W., Pilis A., Kwiatkowska D., Gąsiorowska A., Cybulski G., Strasz A., Chrzanowski J., Langfort J. Hemodynamic Effects of Strength Exercises. Journal of Human Kinetics; 18, 45-62, 2007.
Niewiadomski W., Laskowska D., Gąsiorowska A., Cybulski G., Strasz A., Langfort J. Determination and Prediction of One Repetition Maximum (1RM):Safety Considera-tions. Journal of Human Kinetics; 19,109-120,2008.
Rozdział w podręczniku
Niewiadomski W., Gąsiorowska A. "Czynność komórek mięśniowych" w "Wykładach z fizjologii człowieka", pod red. M. Tafil-Klawe i J.J.Klawe.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010 str. 79-132

Lek. Agnieszka Borzym
Od 1998 roku pracuje jako lekarz w Oddziale Psychogeriatrii w II Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, od 2006 kieruje oddziałem.
Prowadziła wykłady dla lekarzy w ramach kursów doskonalących w ramach specjalizacji z psychiatrii; wykłady dla psychologów w ramach kursów doskonalących w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej; szkolenia dla pracowników Centrum Alzheimera i Domów Pomocy Społecznej dotyczące przebiegu i metod terapii w otępieniu; wykłady i warsztaty w zakresie psychogeriatrii prowadzone dla studentów Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

DOROBEK NAUKOWY

T.Parnowski, A.Borzym. ”Leki przeciwpsychotyczne II generacji w zaburzeniach psychicznych wieku podeszłego.” Terapia 2005; 13(11):46-54.

A. Borzym „Depresja jako czynnik ryzyka występowania upadków i zespół poupadkowy u osób w podeszłym wieku.” MEDI Forum Opieki Długoterminowej; 12; 2008.

A.Borzym „Upadki osób w podeszłym wieku- przyczyny, konsekwencje i zapobieganie.” Psychogeriatria Polska 2009;6(2): 81-88.

A.Borzym „Zasady farmakoterapii w wieku podeszłym”. Postępy Nauk Medycznych 2011;8:671-675.

A.Borzym„Terapia zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera.” Terapia 2012; 8:671-675.

A.Borzym „Eros i otępienie-trudny związek.” Medycyna po Dyplomie-zeszyt edukacyjny. Geriatria. Część II 2014; 13-17.

Dr Ludwika Gawryś
Od 2010 roku pracuje jako psycholog w Oddziale Psychogeriatrii w II Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmuje się diagnozą funkcji poznawczych.
Doktor prowadzi wykłady dla psychologów w ramach kursów doskonalących dla specjalizacji z psychologii klinicznej: „Wczesne wykrywanie zaburzeń poznawczych.”; „Zaburzenia poznawcze związane z wiekiem.” „Diagnoza neuropsychologiczna w diagnostyce otępienia". Prowadzi także szkolenia dla pracowników Centrum Alzheimera i Domów Pomocy Społecznej dotyczące przebiegu i metod terapii w otępieniu oraz wykłady i warsztaty w zakresie neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej dla studentów 4 roku Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

DOROBEK NAUKOWY

Gawryś L., Falkiewicz M., Pilacinski A., Riegel M., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Andrysiak R., Krolicki L., Kulinski R., Koziorowski D., Janik P., Rymarczyk K., Grabowska A., Kaczmarek L., Szatkowska I. The neural correlates of specific executive dysfunctions in Parkinson's disease. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2014;74(4):465-78.

Laskowska I., Koczorowski A., Koziorowski D., Gawryś L. (2014) Diagnostic value of neuropsychological tests in mild cognitive impairment comorbid with Parkinson’s disease. Psychiatria Polska 48(2): 331-343.

Gawryś L. (2014) Jak dobrze przekazać złe wieści? Przekazywanie diagnozy otępienia pacjentowi i jego opiekunom. Medycyna po dyplomie. Zeszyt Edukacyjny 4 (56): 52-58.

Gawryś L., Parnowski T. (2013) Wczesne rozpoznawanie zaburzeń funkcji poznawczych. Kiedy zaczynać leczenie? Terapia 1(283): 43-50.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata:

 • 1 900,00 zł (przy płatności w I racie)
 • 2 000,00 zł (przy płatności w II ratach)
 • 2 100,00 zł (przy płatności w IV ratach)

 Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Kontakt:

Marzena Wiercińska
kierownik ds. Kluczowych Klientów
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS
tel. 22 517 99 55
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, pok. 109
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
03-815 Warszawa

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulaminy

Termin szkolenia

Informacja o nowym terminie szkolenia pojawi się wkrótce.

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym