hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Wrocław 10-06-2017

Samodzielny pracownik naukowy (II Wydział Psychologii)

Dziekan II Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko Samodzielnego pracownika naukowego w Katedrze Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji. Termin składania dokumentów upływa 10 czerwca 2017 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Poznań 18-06-2017

Adiunkt w Instytucie Prawa

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Prawa. Termin składania dokumentów upływa 18 czerwca 2017 r. Od kandydatów oczekujemy Stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych, Doświadczenia dydaktycznego oraz...

Czytaj więcej

Poznań 18-06-2017

Starszy Wykładowca lub Wykładowca w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko: Starszy Wykładowca lub Wykładowca w Instytucie Psychologii. Termin składania dokumentów upływa 18 czerwca 2017 r. Miejsce pracy: Poznań.  Od...

Czytaj więcej

Poznań 18-06-2017

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko: Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii. Termin składania dokumentów upływa 18 czerwca 2017 r. Miejsce pracy: Poznań.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia...

Czytaj więcej

Poznań 18-06-2017

Profesor zwyczajny lub Profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko: Profesor zwyczajny lub Profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa. Termin składania dokumentów upływa 18 czerwca 2017 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Poznań 18-06-2017

Adiunkt w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (poziom II –„przedprofesorski”) w Instytucie Psychologii. Termin składania dokumentów upływa 18 czerwca 2017 r. Od kandydatów oczekujemy Stopnia naukowego doktora w zakresie...

Czytaj więcej