hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Warszawa 25-01-2018

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 25 stycznia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Od kandydatów oczekujemy Stopnia naukowego doktora...

Czytaj więcej

Warszawa 25-01-2018

Profesor w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w Katedrze Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 25 stycznia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia naukowego doktora...

Czytaj więcej

Katowice 31-01-2018

Asytent w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w projekcie pt. „Analiza jakościowa zjawisk związanych z opętaniem”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2017/25/B/HS6/01025. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz. Zadania i obowiązki...

Czytaj więcej

Poznań 01-02-2018

Adiunkt w projekcie badawczym (post doc)

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post doc) w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania...

Czytaj więcej

Warszawa 31-03-2018

Doktorant-Stypendysta w projekcie badawczym OPUS

Warszawski Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej”...

Czytaj więcej

Warszawa 31-03-2018

Doktorant-Stypendysta w projekcie badawczym OPUS

Warszawski Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej”...

Czytaj więcej

Warszawa 31-03-2018

Magistrant-stypendysta w projekcie badawczym OPUS

Warszawski Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Magistrant-stypendysta w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej”. Kierownikiem...

Czytaj więcej