hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Warszawa 24-07-2017

Specjalista ds. wymian międzynarodowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. wymian międzynarodowych. Termin nadsyłania dokumentów mija 24 lipca 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie dokumentów dotyczących realizacji programu Erasmus Plus oraz innych programów wymian...

Czytaj więcej

Poznań 31-07-2017

Inżynier Wsparcia IT (helpdesk)

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Inżynier Wsparcia IT (helpdesk). Termin nadsyłania dokumentów mija 31 lipca 2017 r. Miejsce pracy: Poznań. Opis stanowiska Pracownik – Inżynier Wsparcia , wspiera pracę informatyczne. Wchodzi w skład rozproszonego...

Czytaj więcej

Warszawa 01-08-2017

Projektant/Programista .NET C#

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Projektant Programista .NET C#. Termin nadsyłania dokumentów mija 1 sierpnia 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Tworzenie i rozwój aplikacji desktopowych i webowych; Programowanie według przygotowanych założeń projektowych; Wytwarzanie...

Czytaj więcej

Wrocław 04-08-2017

Referent ds. planowania

Wrocławska filii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko referenta ds. planowania. Termin składania dokumentów upływa 4 sierpnia 2017 r. Miejsce pracy: Wrocław. Zakres odpowiedzialności Opracowywanie harmonogramów zajęć na podstawie programów i obciążeń pracowników etatowych...

Czytaj więcej

Poznań 30-08-2017

Specjalista ds. rekrutacji

School of Form Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. rekrutacji. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 sierpnia 2017 r. Miejsce pracy: Poznań. Zakres odpowiedzialności Rekrutacja i obsługa kandydatów na studia z kraju i...

Czytaj więcej

Wrocław 31-08-2017

Profesor w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017...

Czytaj więcej

Wrocław 31-08-2017

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017...

Czytaj więcej

Warszawa 30-09-2017

Starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Klinicznej

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Psychologii Klinicznej na kierunku Psychology in English. Termin składania dokumentów upływa 30 września 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Do...

Czytaj więcej