hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Warszawa 31-08-2017

Pracownik obsługi technicznej

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik obsługi technicznej. Termin nadsyłania dokumentów mija 24 września 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności pomoc techniczna w zakresie przygotowania zajęć dydaktycznych w budynku uczelni oraz poza...

Czytaj więcej

Warszawa 14-09-2017

Projektant/Programista .NET C#

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Projektant Programista .NET C#. Termin nadsyłania dokumentów mija 14 września 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Tworzenie i rozwój aplikacji desktopowych i webowych; Programowanie według przygotowanych założeń projektowych; Wytwarzanie...

Czytaj więcej

Wrocław 17-09-2017

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń. Termin nadsyłania dokumentów mija 17 września 2017 r. Miejsce pracy: Wrocław. Zakres odpowiedzialności Wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i obsługą...

Czytaj więcej

Poznań 20-09-2017

Doradca zawodowy

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Doradca zawodowy. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 września 2017 r. Miejsce pracy: Poznań. Zakres odpowiedzialności Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego mającego na celu wsparcie w wyborze drogi rozwoju zawodowego...

Czytaj więcej

Wrocław 24-09-2017

Asystent Osoby z Niepełnosprawnością

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością dla studenta pierwszego roku Psychologii (2 etaty). Termin nadsyłania dokumentów mija 24 września 2017 r. Miejsce pracy: Wrocław. Zakres...

Czytaj więcej

Katowice 27-09-2017

Bibliotekarz

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Bibliotekarza. Ogłoszenie skierowane jest do absolwentów lub studentów 4-5 roku bibliotekoznawstwa. Termin nadsyłania dokumentów mija 27 września 2017 r. Miejsce pracy: Katowice. Zakres odpowiedzialności Obsługa bieżąca użytkowników...

Czytaj więcej

Warszawa 30-09-2017

Specjalista ds. programów międzynarodowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. programów międzynarodowych. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 września 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie i obsługa dokumentacji formalnej i merytorycznej programów międzynarodowych; Działalność w...

Czytaj więcej

Warszawa 30-09-2017

Specjalista ds. projektów w biurze ds. badań naukowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. projektów. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 września 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania...

Czytaj więcej

Warszawa 30-09-2017

Starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Klinicznej

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Psychologii Klinicznej na kierunku Psychology in English. Termin składania dokumentów upływa 30 września 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Do...

Czytaj więcej