logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na cztery stanowiska profesorów zwyczajnych lub nadzwyczajnych prowadzących działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanych rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami społecznymi i humanistycznymi. Miejsce pracy: Warszawa. Termin składania dokumentów upływa 25 maja 2018 r.

Od kandydatów oczekujemy

 • Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego (dyscyplina: informatyka);
 • Dorobku naukowego w zakresie informatyki udokumentowanego: 
  1. publikacjami indeksowanymi w międzynarodowych bazach, w tym ukazującymi się w czasopismach posiadających impact factor, 
  2. udziałem w wiodących konferencjach (A, A* wg rankingu Core),
  3. doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy na działalność badawczą i rozwojową oraz w realizacji projektów B+R;
 • Doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć z szeroko rozumianej informatyki (np. w obszarach takich jak: algorytmy, bazy danych, sieci komputerowe, języki programowania,  sztuczna inteligencja) ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach interdyscyplinarnych kierunków studiów;
 • Doświadczenia w pracy organizacyjnej (doświadczenie w zakresie organizacji dydaktyki, np. koordynacja modułów, opieka nad specjalnością, wdrażanie nowych programów dydaktycznych będzie dodatkowym atutem);
 • Biegłej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na prowadzenie zajęć w tym języku, z uwzględnieniem seminariów licencjackich i magisterskich;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy;
 • Deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej, wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości oraz w zakresie popularyzacji i komercjalizacji

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • Podanie o przyjęcie do pracy, adresowane do Rektora Uniwersytetu SWPS;
 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • List motywacyjny wraz ze wstępną koncepcją aktywności akademickiej i organizacyjnej w ramach uczelni (do 3000 znaków)
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego.

Pracownikom oferujemy:

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów;
 • Możliwość zbudowania i początkowego finansowania własnego zespołu;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie,Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresunauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenieoferty dydaktycznej i rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzyponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jestatrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych.Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzeczstudentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikamiuczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać poprzez system e-recruiter. Termin składania dokumentów upływa 25 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2018 roku

Wyłonieni kandydaci będą mogli rozpocząć pracę od 1 października 2018 roku.Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem brektora@swps.edu.pl.

PDF icon25px Regulamin konkursu »

Do dokumentów prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Warszawa 25-05-2018

Specjalista ds. administracji

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. administracji. Termin nadsyłania dokumentów mija 25 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Prowadzenie ewidencji środków trwałych Uczelni; Nadzór nad inwentaryzacją sprzętu biurowego i wyposażenia...

Czytaj więcej

Warszawa 25-05-2018

Profesor w obszarze informatyki

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na cztery stanowiska profesorów zwyczajnych lub nadzwyczajnych prowadzących działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanych rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami...

Czytaj więcej

Warszawa 25-05-2018

Księgowa/ Księgowy ds. projektów B+R i europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowa/ Księgowy ds. projektów B+R i europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 25 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Zapewnianie obsługi księgowej projektów dofinansowanych ze środków NCN...

Czytaj więcej

Warszawa 27-05-2018

Administrator Wirtualnej Uczelni

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Administrator Wirtualnej Uczelni. Wirtualna Uczelnia jest ogólnouczelnianym systemem informacji dotyczącej procesu studiowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 27 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Aktualizacja treści...

Czytaj więcej

Warszawa 30-05-2018

Adiunkt (informatyka)

Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta prowadzącego działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanego rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami społecznymi i...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Adiunkt (poziom 1) w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (poziom I) w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r.  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Asystent w Laboratorium Neuronauki

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Laboratorium Neuronauki w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. Do konkursu mogą...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Starszy wykładowca w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy lub wykładowcy w Instytucie Psychologii . Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. Do konkursu mogą...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Adiunkt (poziom 2) w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (poziom II) w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić...

Czytaj więcej

Sopot 03-06-2018

Wykładowca w Zakładzie Psychologii Procesów Afektywnych i Poznawczych

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Psychologii Procesów Afektywnych i Poznawczych. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 3 czerwca 2018 r. Od kandydatów oczekujemy: posiadania...

Czytaj więcej

Warszawa 04-06-2018

Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego (adiunkta) w Katedrze Kulturoznawstwa. Termin składania dokumentów upływa 4 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia...

Czytaj więcej

Warszawa 05-06-2018

Asystent Biura Rektora

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Biura Rektora. Termin nadsyłania dokumentów mija 5 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Wsparcie w wykonywaniu obowiązków Rektora i władz uczelni; Przygotowywanie pism, protokołów...

Czytaj więcej

Warszawa 05-06-2018

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Dziennikarstwa. Termin składania dokumentów upływa 5 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Od kandydatów oczekujemy posiadania stopnia...

Czytaj więcej

Katowice 06-06-2018

Starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko dydaktyczne starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Termin składania dokumentów upływa 6 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Katowice.  Od kandydatów...

Czytaj więcej