logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Nazwa projektuInstytucja pośredniczącaBeneficjent projektuStatus
Akcja InkubacjaMinisterstwo Infrastruktury i RozwojuUniwersytet SWPSzakończony
Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowychNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSrealizowany
Inkubator Innowacyjności 2.0Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet SWPSrealizowany
Program rozwoju kompetencji dla studentów i studentek psychologii z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z Wydziału Zamiejscowego we WrocławiuNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Program rozwoju kompetencji studentów i studentek SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przygotowywanych do pracy w branży kreatywnejNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorekNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSrealizowany
Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach SWPS Uniwersytetu HumanistycznospołecznegoNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu HumanistycznospołecznegoNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie Uniwersytetu HumanistycznospołecznegoNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uniwersytetu HumanistycznospołecznegoNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Rozwój potencjału Biura Karier SWPS Uniwersytetu HumanistycznegoNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSrealizowany
Rozwój u studentów i studentek kierunku psychologia oraz filologia angielska kompetencji oczekiwanych przez pracodawcówNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Rozwój u studentów i studentek kierunku wzornictwo oraz grafika kompetencji oczekiwanych przez pracodawcówNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Wdrożenie systemu staży dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich "Psychologia" realizowanych w SWPS Uniwersytecie HumanistycznospołecznymNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSzakończony
Zintegrowany Program Rozwoju IINarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSrealizowany
Zintegrowany Program Rozwoju SWPS Uniwersytetu HumanistycznospołecznegoNarodowe Centrum Badań i Rozwoju w WarszawieUniwersytet SWPSrealizowany