hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Na dłuższą metę liczy się przede wszystkim odpowiedzialność za przyszłość świata oparta na zrozumieniu, że szanse mamy tylko wtedy, kiedy zaczniemy myśleć holistycznie, czyli z uwzględnieniem możliwości naszej planety i potrzeb współmieszkańców. O kierunku, w jakim ewoluował będzie świat biznesu, oraz o własnej drodze do zrozumienia znaczenia wartości i relacji mówi biznesmen Piotr Voelkel.

Wywiad został przeprowadzony przez Iwonę Zabielską-Stadnik, redaktor naczelną „Newsweek Psychologia”.

Dokąd zmierza biznes?

Jesteśmy świadkami, jak biznes w dzisiejszej formule zaczyna zjadać własny ogon. Wydaje się, że na tym kapitalizmie, który znamy, więcej już zbudować się nie da. A jednak, poza pojedynczymi osobami, które podnoszą ten temat, jak na razie nie udało się stworzyć realnej alternatywy. To może nie jest jeszcze tak źle?

Piotr Voelkel: Rzeczywiście kapitalizm w tej klasycznej formule wyczerpał swoje możliwości rozwoju. Po pierwsze, w Stanach widać wyraźnie, że powstało wiele branż, w których już nie ma konkurencji. Są one całkowicie zmonopolizowane przez jeden koncern, a bywa, że przez jednego człowieka. A jak nie ma konkurencji, to tracimy główny motor napędowy kapitalizmu. Druga rzecz - kapitalizm polega na przepływie kapitału. Jeśli dzisiaj 80 proc. pieniędzy jest w rękach 3 proc. Amerykanów, to jaki przepływ jeszcze może nastąpić? Do zera? My nic nie będziemy mieli, a oni wszystko?

Amerykański mit, w którym Rockefellerem może zostać czyścibut, też okazał się propagandową bajką. Ameryka za próbę utrzymania tego mitu płaci wysoką cenę, produkując ciągle tanie hamburgery, żeby za dolara można było zjeść bułę z mięsem. I pod to jest ustawiona masowa produkcja wołowiny w fatalnych, dramatycznych wręcz warunkach. Dlatego rację mają ci, którzy mówią, że intelektualiści zawiedli, bo nic wymyślili niczego, co będzie po kapitalizmie.

Firma-idea

W Polsce nowy koncept propaguje prof. Jerzy Hausner. Firma-idea oparta na relacyjności i prawdziwej, a nie PR-owskiej, odpowiedzialności biznesu, wydaje się marzeniem o wyspie Utopii. Pan również się angażuje - na Uniwersytecie SWPS powstaje wydział, który ma kształcić w tym duchu nowych liderów. Widzi pan w tej propozycji szansę dla biznesu? Że odrodzi się w lepszej postaci?

- Bardzo cenię wysiłki prof. Hausnera i osób mu podobnych na świecie, szukających nowej drogi. Rzecz bowiem nie w tym, żeby się rozstać z własnością, żeby w biznesie zostały same spółdzielnie czy jakieś kooperatywy. Dziś, kiedy człowiek ma nieograniczone możliwości konsumpcji i zachłannie zarządza zasobami świata, zmierzając do ich wyczerpania, w sytuacji kiedy ośmiu najbogatszych ludzi ma majątek większy od biedniejszej połowy ludzkości, zbliża się ostatni moment na poważną refleksję i zmianę. W koncepcji firma-idea chodzi o to, żeby u podstaw biznesu była świadomość i odpowiedzialność za otoczenie, a w jej DNA wartości, idee, które jednoczą właściciela, współpracowników, kooperantów i klientów. Odchodzimy od myślenia, że zyskać można tylko kosztem innych: pracowników, dostawców, odbiorców, a krótkodystansowy nacisk na zysk to jedyny cel firmy. Na dłuższą metę liczy się przede wszystkim odpowiedzialność za przyszłość świata oparta na zrozumieniu, że szansę mamy tylko wtedy, kiedy zaczniemy myśleć holistycznie, czyli z uwzględnieniem możliwości naszej planety i potrzeb współmieszkańców.

Koncept niby nowy, ale właściwie jego elementy już dawno intuicyjnie zaimplementował pan w swojej firmie. W czym widzi pan siłę tej koncepcji?

- Jest kilka poziomów tego sposobu myślenia i działania. W relacjach ze współpracownikami to próba wdrożenia do firmy modelu przypominającego mrowisko, w którym mrówki nie muszą godzinami negocjować lub dostać rozkaz z góry, żeby wspólnie działać i przeciągnąć do spiżarni znalezionego chrząszcza. Ta wspólna decyzja o podjęciu trudu jest tak oczywista i naturalna, że wskakują w tę rolę, bo celem jest mrowisko, a nie to, że ja sam znajdę innego większego owada. Wierzę, że w tym kierunku będzie ewoluował świat. Może ten sam internet, który bardzo pomógł nam zepsuć różne obszary, np. media czy kampanię wyborczą, bo powstała postprawda, pomoże nam zbudować mrowiska. Jest też fascynujący obszar poznawania potrzeb i marzeń klienta oraz projektowania produktów, które mogą temu sprostać.

W przypadku naszych firm mam poczucie, że synergia pomiędzy wszystkimi strukturami nie jest jeszcze w pełni wykorzystana. Chcemy współpracować z humanistami, używać ich wiedzy do procesów badawczych, wsłuchiwać się w potrzeby ludzi, a z drugiej strony w oparciu o humanistyczne wartości budować relacje między nami a pracownikami i otoczeniem. Rozwijamy projekty, w które angażujemy wiele osób z różnych działów i pozostawiamy im wiele swobody.

Tak powstają nasze najlepsze produkty i tak wprowadzamy kluczowe zmiany. Odchodzimy od autorytarnych form zarządzania. To pierwsze minimrowiska.

Wartości humanistyczne w biznesie i nowoczesne zarządzanie

O których wartościach humanistycznych pan mówi? Proszę podać trzy najważniejsze.

- Wolność, szczerość, szacunek. Wolność jako cel, szczerość i prawdomówność jako metoda i szacunek jako drugie ogniwo tej metody. Żeby ten szacunek wypracować, trzeba być ze sobą do bólu szczerym.

Szacunek to podstawa relacji. A te są integralnie związane z emocjami, z tym, co czujemy jako ludzie w różnych układach i sytuacjach, i bez względu na to, jaką funkcję pełnimy. Takiego myślenia chce pan uczyć przyszłych liderów?

- Najważniejsze jest to, żeby pomóc młodym, przyszłym liderom odkryć własne atuty i zasoby, aby wiedzieli, na czym mogą budować poczucie wartości, oprzeć pomysł na swoje życie. Chcemy ich uczyć kilku kluczowych kompetencji. Po pierwsze, dać im szansę, żeby byli „dwupółkulowi" - mieli kompetencje miękkie i twarde. Umieli myśleć abstrakcyjnie, zajmowali się troszkę sztuką, humanistyką, rozumieli ludzi. Dostaną dużą dawkę wiedzy z obszarów psychologii, antropologii, kulturoznawstwa i filozofii. Z drugiej strony chcemy dać im to wszystko, co potrzebne od strony zarządzania - ekonomię, wiedzę o procesach, umiejętność posługiwania się narzędziami IT.

Po drugie, chcemy nauczyć ich pracy w zespole. Złamać zasadę, że to jest wyścig szczurów i jeden ma być lepszy od drugiego. Chcemy, żeby się uczyli osiągania celu wspólnie i mieli satysfakcję bez względu na to, kto w danym zespole jest liderem. Zespołowe zadania będziemy realizowali z praktykami, rozwiązującymi wspólnie ze studentami własne aktualne problemy. Ważnym partnerem w tym projekcie poza prof. Jerzym Hausnerem i jego zespołem jest Jacek Santorski ze swoją ekipą i ogromnym doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem i przy realizacji między innymi Akademii Psychologii Przywództwa. To, że chcemy przedstawić firmę-ideę jako jeden z pomysłów na życie, nie oznacza, że wszyscy wybiorą taką drogę. Mogą zdecydować, że chcą pracować dla firmy, która jest oparta na innych wartościach albo stawia sobie za cel zadania tylko biznesowe. Umiem sobie wyobrazić, że wyposażymy w te narzędzia młodych liderów, którzy będą je stosować, aby innych wykorzystać, zmanipulować.

Wybierz studia
na Uniwersytecie SWPS

Jaki powinien być lider? Walka z osobistymi przekonaniami

Bierzemy takie ryzyko pod uwagę. Każdy człowiek musi sam zdecydować, czy chce być dobry, czy zły. Każdy lider, choćby najlepszy, w trakcie najpierw edukacji, a potem praktyki, nabiera pewnych przekonań. Kiedy życie każe je weryfikować, nie wszyscy potrafią się z tym zmierzyć. Z jakimi przekonaniami pan jako lider musiał się po drodze rozstać?

Miałem dobre warunki do rozstania się ze szkodliwym przekonaniem. Zgłosiłem się jako ochotnik do warsztatu Joanny Zapały, psycholog z Poznania, która chciała pokazać na moim przykładzie, jak się pracuje z przekonaniami i na oczach wielu ludzi przeprowadziła tę „operację". Zastosowała prostą regułę: przekonanie trzeba usunąć, jeżeli na kilka kluczowych pytań, np.: Czy to przekonanie jest prawdziwe? Czy poprawia moje życie? Czy pomaga mi ono budować pozytywne relacje z otoczeniem? - pada odpowiedź negatywna. Wziąłem na warsztat przekonanie, które moim zdaniem najbardziej utrudniało mi życie, czyli że wszystko wiem i zrobię najlepiej.

Przekonanie dość częste w biznesie, prawda?

- Powszechne.

Odpowiedział pan uczciwie na pytania?

- Tak. Okazało się, że to przekonanie tak naprawdę dewastuje moje relacje z innymi ludźmi, bo jestem apodyktyczny, nie pozwalam się nikomu wypowiedzieć do końca, przerywam. W efekcie niszczy mi ono radość życia, bo przyjmując, że wszystko wiem najlepiej, pracuję za innych.

Czy zrozumienie tego coś zmieniło?

- Mam już świadomość, jak bardzo wyeliminowanie złego przekonania może w życiu pomóc. Na pewno nie osiągnąłem ideału w zwalczaniu swojego - że wszystko wiem najlepiej - ale naprawdę dużo udało mi się osiągnąć. Bardziej odpuszczać pomogła mi też praca na warsztatach w ramach „design thinking" i „design management" przy projektach, których siła tkwi w pracy zespołowej i wymianie zdań. Kiedy okazuje się, że osoby pozornie nieprzydatne wnoszą do projektu jakieś unikalne spojrzenie, które może doprowadzić do radykalnej zmiany i w konsekwencji - do lepszego rozwiązania.

Miary sukcesu

Czy to przełożyło się na lepsze funkcjonowanie pańskiego biznesu, na cel, na sukces?

- Cel jest zawsze taki sam - żeby firma odnosiła sukces. Przy czym można go mierzyć na różne sposoby. Ja satysfakcję z biznesu mierzyłem dwojako: czy robię coś, co nas znacząco i pozytywnie wyróżnia, co odpowiada moim i naszym ambicjom, i po drugie, czy firma generuje zyski, czy ma płynność finansową, jaką ma pozycję w bankach, czy sprzedaż rośnie, czy maleje itd. Bywało, że dla tych pierwszych ambicji rezygnowałem z wyśrubowanych zysków, bo ambicje, jak mówiła moja główna księgowa, są najkosztowniejsze. Uznanie, jakiego szukałem, szczęśliwie łączyłem z potrzebą bycia pożytecznym. Dzisiaj, z perspektywy, widzę, że ta gotowość do rezygnacji z maksymalizowania zysków, a jednak bycia kimś z pozytywnymi ambicjami spowodowała, że tak naprawdę, po pierwsze - rozmawiamy, bo nie sądzę, żeby mnie pani wypatrzyła, gdybym był jednym ze stolarzy w Swarzędzu...

Mogłoby to być rzeczywiście trudne...

- Po drugie, nie miałbym przyjemności poznania wielu niezwykłych ludzi, których interesowały nie moje dochody, ale wspólne projekty w sferze kultury, edukacji i non profit. To ciekawość świata i ambicje robienia rzeczy wyjątkowych zaprowadziły mnie w te rejony, a ponieważ podobnie myślący przyciągają się wzajemnie, w moich firmach pojawiło się wielu fajnych ludzi. Dotyczy to projektów błahych i bardzo poważnych. Jeżeli robi się coś pożytecznego, coś, o czym można mówić z entuzjazmem i z pasją, to to inspiruje innych. Chęć sprostania marzeniom klienta, zbudowania bliskich z nim relacji jest możliwa tylko wtedy, gdy w firmie powstanie zespół pasjonatów. Cieszę się, że tą drogą idą moje dzieci, które przejęły znaczną część biznesu.

Wolność wyboru

A co dla pana jest najważniejsze w relacji z drugim człowiekiem?

- W sumie to jestem dość egoistyczny pod tym względem, szukam ludzi, którzy mogą mi coś dać, wtedy nie szkoda mi energii i pracy dla nich. Za duży sukces w moim życiu uważam fakt, że wciąż udaje mi się być wolnym człowiekiem. Moja wolność polega na tym, że robię, co chcę i z kim chcę. Czyli mogę, ale nie muszę. I to jest piękne.

Zawsze tak było? Czy luksus wyboru nie wiąże się z poziomem materialnym?

- Gdy mieszkałem na wsi pod Krotoszynem, nie było wielkiego wyboru. Byłem obcy, inny. Mimo wszystko zbudowałem z miejscowymi relacje. Alternatywą było to, że będę w opozycji do nich i będą mnie tłuc. Zostałem liderem tej grupy, ale przy okazji nauczyłem się kląć jak szewc.

Jakąś cenę zawsze trzeba zapłacić

- No, to może do tej wolności wyboru doszedłem trochę krętą drogą.

Sukcesja w biznesie

A dzisiaj pozwala pan innym ludziom decydować?

- Dzisiaj mam nową sytuację, bo grupą Vox zarządza syn, robi to bardzo dobrze i samodzielnie. Zaufanie do syna demonstruję, nie dopytując nerwowo, jak mu idzie. On coraz częściej ma się czym pochwalić, więc przybywa okazji do rozmów o planach.

l jak pan się czuje po przekazaniu sukcesji?

- Pewnie byłoby to trudne, gdybym nie zostawił sobie bardzo dużego obszaru, który mnie interesuje, czyli edukacji. Rozstanie z władzą i z tym całym ceremoniałem, wygodami nie było takie bolesne.

Całe szczęście rower można samemu prowadzić.

- Właśnie. Wszystko ułożyło się lepiej niż w przypadku wielu moich kolegów, którzy ewidentnie cierpią, rywalizują z synami, dochodzi między nimi do strasznych napięć albo sami wpadają w depresję. To jest trudna opowieść o tym, że jak się od założenia firmy oddało jej kawał życia, często kosztem rodziny, a potem trzeba oddać tę firmę rodzinie, to jest duże salto mortale. Nie każdy zdąży złapać drążek. My z synem nie mamy takich doświadczeń. Nasze relacje są coraz lepsze między innymi dlatego, że on ma coraz więcej własnych sukcesów.

Czuje pan dumę jako ojciec?

- Ogromną. Mam trójkę dzieci, każde kompletnie inne. Każde bliskie mi bardzo. Mimo tej różnorodności widzę masę zalet każdego z nich, a teraz pojawiają się nowe relacje z wnukami, bo jest ich dziewiątka i układa się nam naprawdę nieźle.

Przekazanie dorobku życia dziecku to trudna emocjonalnie sytuacja. Dlaczego podjął pan taką decyzję, skoro mógłby pan dalej przewodzić?

- Były dwie przesłanki, kompletnie różne. Z jednej strony naprawdę miałem dosyć zarządzania firmą. Już mnie to nudziło. Nie mogłem znaleźć dobrego szefa. Z drugiej strony pomyślałem: syn kończy 30 lat, jeżeli nie teraz, to kiedy? Pomogło mi spotkanie z niemieckim kolegą, który przyjechał pogadać o interesach. Był starszy ode mnie o siedem lat i przyjechał ze swoim synem, który miał blisko pięćdziesiątkę i ciągle nosił teczkę za ojcem. Pomyślałem: „Czy mam synowi zrobić coś takiego?". Było jasne, że nie mogę dłużej czekać.

Czy wejście na „szczyt” zmienia perspektywę?

Co się czuje, będąc na szczycie? Abstrahując od tego, że przed panem są nowe drogi i nowe krainy do odkrycia, to już na tym szczycie pan jest. Jakie to są emocje, kiedy patrzy się na świat z góry?

- Jednym z uczuć, które na szczęście nie doskwiera mi permanentnie, ale w różnych momentach się pojawia, jest jednak samotność. Bo problemy, z którymi chcę się jakoś zmierzyć, albo decyzje, które chcę podjąć, pytania, które chcę zadać, najczęściej przerastają ludzi, do których mam największe zaufanie. Światełkiem w tunelu są moje dzieci, które wchodzą w zawodowe życie i mogę z nimi rozmawiać o poważnych sprawach. Często mają skrajnie inne zdania i bywa, że się nie zgadzamy. Lubię te dyskusje. Samotność staje się mniej dotkliwa, choć i tak często muszę zdecydować sam, bo na szczycie jest miejsce tylko na jedną nogę. Z drugiej strony mam bardzo głębokie przekonanie (i są to też fakty), że jestem na bardzo niewysokim szczycie.

Ale szczyt to szczyt

- No tak, ale są dużo wyższe, czasami nawet w chmurach. Mój szczyt to jest kopiec, usypany na skraju Europy. Biznesowo jestem małym graczem.

Ma pan duży dystans do swojego sukcesu

- Czuję, że tak naprawdę moim dość unikalnym osiągnięciem jest multidyscyplinarność i łatwość nawiązywania relacji z osobami z różnych, odległych światów. Jeżeli mówimy o sukcesie, to nie mierzę tego własną zamożnością, liczbą firm, ich wyceną. Dla mnie osiągnięciem, z którego jestem dumny, jest unikalna wielopokoleniowa rodzina: żyją jeszcze rodzice, są dzieci i wnuki oraz przyjaciele i znajomi ze szczytów naszego świata. Szczycę się tym, że znam Krystynę Jandę, Wojtka Eichelbergera, Wiktora Osiatyńskiego, Jerzego Hausnera, Krzysztofa Meissnera, Ryszarda Horowitza, Marka Kamińskiego i jeszcze wielu wybitnych wspaniałych ludzi sztuki, nauki, kultury.

Lider Voelkel i metoda klepsydry

Możemy umówić się, że pański szczyt to kopiec kreta, ale trzeba mieć określone cechy temperamentalne i charakterologiczne, żeby taki kopiec usypać. Niby każdy może, ale nie każdy to robi. Może inni w sensie biznesowym są na wyższym szczycie, a jednak nie mają w sobie tego czegoś, co sprawia, że inni wstają i idą za nim. A mówią, że pan to ma.

- Wie pani, ja naprawdę lubię ludzi, poznawać ich i z nimi być. Generalnie jestem tak zaprogramowany, że ludzie są fajni. Czasami mnie to przekonanie kosztuje parę groszy albo jakąś krzywdę, ale większość ludzi jest OK. Myślę też, że jestem odważny. Nie boję się ryzyka, wchodzę w rzeczy, których nikt nie próbował. Może ludzie czują, że ja ich zaprowadzę w jakieś ciekawe miejsce, gdzie nie będzie nudno, i dlatego lubią ze mną pracować, bo dostarczam im emocji. Mam taką ulubioną metodę - klepsydrę. Proponuję, żeby na każdy ważniejszy problem spojrzeć do góry nogami. I to czasami przynosi niezwykłe efekty, odkrycia, że robimy wszystko na opak. Lubię odrobinę szaleństwa, teatr, przewrotność, poczucie humoru, szukam najprostszych rozwiązań. W prosty sposób mogę mówić o rzeczach skomplikowanych i ludzie rozumieją, gdzie chcę pójść. Szukam przygody, pełni życia.

Ludzie się pana nie boją?

- Boi się mnie wiele osób. Nie wiem czemu. Nie mam złych zamiarów. Nigdy tego nie rozumiałem. Miałem zastępców, którzy nim weszli do mnie do gabinetu, wezwani przez sekretarkę, łykali proszki, żeby się jakoś uspokoić. Może bali się tego, że coś powiedzą, a ja właśnie, jak klepsydrę, obrócę wszystko do góry nogami i stracą grunt pod nogami.

Przecież to jest wyprowadzenie ze strefy komfortu, ludzie tego raczej nie lubią. A pan chyba za tym przepada...

- Inaczej - nuda.

newsweek psychologia logoArtykuł był publikowany w kwietniowym wydaniu „Newsweek Psychologia Extra 2/17”.

258 piotr voelkel new photo

O autorze

Piotr Voelkel – biznesmen, który całe życie zajmuje się zarządzaniem w praktyce - od przemysłu, poprzez naukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej oraz Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Pełni funkcję założyciela Uniwersytetu SWPS.

Blog popularnonaukowy

Blog popularnonaukowy 14-07-2018

Reportaż. Jak wino

Reportaż dziennikarski jest dobry, jeśli jest dobry. Od pewnego czasu doświadczamy jednak, ci, którzy reportaże lubią i czytają, bardzo ciekawego zjawiska: reportaż jest lepszy. Z wiekiem dojrzewa, jak wino z...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 11-04-2018

Otwarte i zamknięte umysły – dla kogo przywódca, a dla kogo wódz?

Zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. W XXI wieku trzeba konkurować relacjami i innowacjami, odpowiadać na ciągłe zmiany, utrzymywać morale zespołu. Odeszliśmy...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 04-04-2018

Jaki Pan, taki kram

Organizacje, podobnie jak ludzie mogą przejawiać różne cechy osobowości. W wielu przypadkach powodem kłopotów firmy jest osobowość lidera, której negatywny wpływ może rozprzestrzeniać się na niższe szczeble organizacji – tłumaczy dr...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 28-03-2018

Po co grupie lider?

Jak zostać liderem i czy każdy zespół musi go mieć? Co łączy przywódców? Jaka jest różnica między menedżerem sprawnie zarządzającym zespołem, a liderem? Jak władza zmienia ludzi: szefów i podwładnych?...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 26-03-2018

Prawne rozważania o eutanazji

Eutanazja, z greckiego dobra śmierć, jest zarówno problemem prawnym, jak i etycznym. Może mieć ona formę czynną, która polega na wykonaniu określonego działania prowadzącego do uśmiercenia człowieka oraz bierną, polegająca...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-03-2018

Państwo i artyści kontra smog

Na przełomie lat 2016/17 Polska stała się światowym liderem w zanieczyszczeniu powietrza. Głównym powodem zdobycia przez nas tego niechlubnego tytułu jest ogrzewanie domów piecami na węgiel i drewno oraz stosowanie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 19-03-2018

Manipulacja prawem wyborczym

Czy wyniki wyborów zawsze są odzwierciedleniem woli wyborców? W jaki sposób politycy mogą manipulować prawem wyborczym? Czy istnieją skuteczne mechanizmy, które przed nimi chronią? Temat podjął dr Mateusz Radajewski ze Szkoły...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 15-03-2018

Zero waste - jak nie marnować żywności?

Europejczycy każdego roku wyrzucają aż 100 milionów ton żywności, wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najwięcej jedzenia marnuje się w domach. Wyrzucamy, bo kupujemy za dużo i zapominamy o dacie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 14-03-2018

Motyl, który wywoła huragan

Skupienie się na zmianie nawyków i zachowań w jednym obszarze powoduje nieproporcjonalnie duży efekt obejmujący także inne obszary. Tak działa mikrokorekta prowadzi do makrozmiany i przynosi rzeczywistą korzyść dla wszystkich...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 12-03-2018

Czy można oszukać Sąd?

Nieujawnianie znanych spadkobierców czy przedkładanie fałszywej umowy lub faktury na poparcie nieprawdziwych zeznań to tylko niektóre przykłady prób potencjalnych „oszustw sądowych”. Czym jest przestępstwo oszustwa w kodeksie karnym oraz czym...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 12-03-2018

MatchBeta – sztuczna inteligencja w planowaniu kariery

Zaczęło się od akcji zbierania danych od polskich profesjonalistów w 2016 roku. Miała ona charakter dobrowolnego wypełnienia anonimowego testu dostępnego online, przygotowanego przez naukowców z Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS. Wszystko...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-03-2018

Czy Prezydent RP może ułaskawić osobę nieskazaną prawomocnym wyrokiem sądu?

16 listopada 2015 r. Prezydent RP zastosował prawo łaski wobec czterech byłych wysokich rangą funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa ta miała charakter precedensowy, ponieważ po raz pierwszy w historii Polski...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 26-02-2018

Konstytucja RP a prawa osób niepełnosprawnych

W polskiej Konstytucji znajdują się przepisy, które władzom publicznym nakazują szczególnie troszczyć się o niektóre grupy społeczne, w tym osoby z niepełnosprawnością. Regulacje te nie konkretyzują, ani zadań organów publicznych...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-02-2018

Zmierzch bogów czyli o końcu świata autorytetów

Dzisiaj każdy może wyrazić swoje zdanie i każdy jest narażony na komentarze. Wokół dawnych autorytetów i nowych bohaterów pojawiają się opinie podważające ich status. Sami więc działamy na rzecz tego...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-02-2018

Dziadkowie bez ograniczeń

Stereotypowy obraz starości jako kresu ludzkiej egzystencji, silnie zakotwiczony w naszych umysłach, bardzo się… zestarzał. Dziadkowie mają nam dzisiaj przypominać, że starość jest integralną częścią naszego świata i że powiązane...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 21-02-2018

Mózg lidera - autopercepcja stylu przywództwa

Co jest największym wrogiem lidera? Jakie cechy pozwoliły Steve'owi Jobsowi na osiągniecie sukcesu z firmą Apple? Czy lider powinien być lubiany? Kiedy silne strony lidera stają się przeszkodą? o autopercepcji...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 19-02-2018

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Przyszłość i rozwój przedsiębiorstw zależy między innymi od zatrudnianych przez nie pracowników, którzy mogą zdecydować o osiągnięciu przewagi nad konkurencją. Rywalizacja o pracowników, w szczególności specjalistów, nasila się w związku...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 15-02-2018

Zaklęta w mit

Seriale ilustrują dość niepewny status współczesnej Polki tkwiącej w okowach stereotypu. Zanikanie różnic społecznych związanych z płcią nie ma w polskim serialu najmniejszych szans na jakąkolwiek reprezentację – mówi filmoznawca i...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 12-02-2018

Odpowiedzialność karna lekarzy

Lekarze mierzą się nie tylko z bezwzględnością wyroków sił natury, ale także z rozgoryczeniem i roszczeniami pacjentów, ich rodzin, a w efekcie i z prokuratorskimi zarzutami. W konsekwencji często są...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-02-2018

Portret pamięciowy – relikt przeszłości czy przyszłość organów ścigania?

Kilka, czasem kilkanaście sekund – tyle ma świadek, żeby zapamiętać twarz przestępcy. Na tej podstawie powstaje portret pamięciowy, który w arsenale środków wykrywczych znajduje się już od ponad 100 lat...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-02-2018

Nie każdy szef jest liderem

Dlaczego niektórzy menedżerowie nie są uznawani przez podwładnych za liderów? Zapewne ich zachowania nie są odbierane jako przywódcze (ang. Acts of Leadership). Lider nadaje sens działaniom, kultywuje wartości ważne dla...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 02-02-2018

Bitcoin - czy stanie się prawnym środkiem płatniczym?

Kurs bitcoina pod koniec roku 2017 wzrósł o ponad 150 proc. Na początku roku 2017 jeden bitcoin kosztował tylko około 970 dolarów. Tym samym najpopularniejsza waluta wirtualna urosła w ubiegłym...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-01-2018

O pewnym przypadku terapii filmem

Film jest elementem aktywnym i działającym, który może pobudzić do zmiany sposobu myślenia oraz do działania zarówno w procesie jego tworzenia, jak i odbioru. Sam proces kreacji dzieła filmowego może...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 15-01-2018

Charytatywna aktywność Polaków

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce wzrosło zainteresowanie działalnością charytatywną. Mamy wiele możliwości do podejmowania tego rodzaju działań: od pojedynczych aktów pomocy, po zorganizowaną aktywność na forum organizacji społecznych...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 21-12-2017

Co wpływa na koncentrację u dziecka?

Jest niezbędna w domu i szkole, w trakcie odrabiania lekcji i zabawy. Podczas oglądania filmu i rozmowy. Co to? To koncentracja uwagi. Problemy z jej utrzymaniem ma coraz więcej dzieci...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-12-2017

Dlaczego niewinni przyznają się do przestępstwa?

Wydaje się mało prawdopodobne, aby podczas przesłuchania ktoś przyznał się do przestępstwa, którego nie popełnił. A jednak. Fundacja Innocence Project w trakcie 25 lat działalności zwolniła z amerykańskich więzień 351...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-11-2017

Seriale kryminalne okiem kryminalistyka. O efekcie CSI

„Myślałem, że będzie jak w filmie”, „Jak to: ekspertyzy DNA nie da się zrobić w godzinę?!”, „No proszę państwa, przecież w serialu opinia biegłych była wydana natychmiast!”. Czy to monolog...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-11-2017

Różnice w komunikacji kobiet i mężczyzn

W jakim celu rozmawiają kobiety, a w jakim mężczyźni? Kto jest lepszym słuchaczem? Czy to prawda, że kobiety mówią więcej? Czy istnieje coś takiego jak męski i kobiecy model komunikacji?...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-11-2017

Kultura, głupcze, jest najważniejsza!

Gdybyśmy zrozumieli, że talent to największy skarb, jaki może wydać z siebie wspólnota, gdybyśmy doinwestowali mechanizmy wyławiania go i promowania, to nasze społeczne IQ wzrosłoby bardzo szybko, a marka narodowa...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 03-10-2017

Nielegalne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Czy należy odpowiadać na wszystkie pytania pracodawcy? Co zrobić, gdy otrzymane pytanie jest niezgodne z prawem? Na kim spoczywa obowiązek udowodnienia dyskryminacji? O błędach i naruszeniach prawa przez pracodawców podczas...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 28-09-2017

Władza technologii – panoptyzm i rządomyślność

Czy Google wie o nas więcej niż nasi najbliżsi? Skąd ten brak oporów, aby w mediach społecznościowych dzielić się nawet najbardziej intymnymi szczegółami ze swojego życia? A może nowoczesne technologie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 27-09-2017

Jakie będą miasta przyszłości?

Wzrost zanieczyszczeń, wyższe koszty życia czy starzenie się społeczeństwa stanowią tylko część wyzwań, przed którymi stoją aglomeracje na całym świecie. O tym, jak będą rozwijać się i funkcjonować miasta na...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 14-09-2017

Toksyny niszczą nawet najlepsze organizacje

Brak zaangażowania w pracę to jeden z poważniejszych problemów z jakim mierzą się organizacje. Niedługo każda firma będzie rywalizować o pracownika i będzie musiała zapewnić mu dobrą atmosferę i podtrzymywać...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 12-09-2017

Lider zorientowany na ludzi

„Menedżer musi być skuteczny w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Osiągać wyniki i budować społeczność, w której wszyscy działają w oparciu o wartości”. O humanistycznym wymiarze roli lidera w organizacji mówi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-09-2017

Lifestyle znaczy strategia na życie

Styl życia stał się strategią życiową i ramą dla wyborów konsumenckich. Nie wystarczy już jedynie żyć. Trzeba demonstrować jakość tego życia w postaci autowizerunków i oznak przynależności - wyjaśnia prof. dr hab...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-08-2017

Co oznacza Brexit dla seniorów z Polski?

Czy wymagający opieki seniorzy będą mogli dołączyć do swoich rodzin mieszkających w Wielkiej Brytanii? Na co mogą liczyć dziadkowie odwiedzający wnuki w ich angielskich domach? Zmiany dotyczące sprowadzania do Wielkiej...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 27-07-2017

Czy brak snu może zabić?

11 dni i 24 minuty – tyle wynosi najdłuższy udokumentowany okres bez snu. Rekordu należącego do Randy’ego Gardnera jak dotychczas nikt nie pobił, choć wielu nieświadomie próbuje – notorycznie rezygnując...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 11-07-2017

Wakacje a prawa zwierząt

Kiedy temperatury powietrza są coraz wyższe, pozostawienie psa w samochodzie już po kilkunastu minutach może skończyć się dla niego tragicznie. W okresie letnim podobnych przypadków jest niestety więcej. Jak reguluje...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-07-2017

Wyrwani ze snu

Oddanie nerki to moment, który jak każda ważna życiowa zmiana może skierować nas w dwie alternatywne strony: utrudnić lub ułatwić nasz naturalny rozwój psychospołeczny. O tym ważnym momencie psychologicznym z...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-06-2017

Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych

Obowiązujące przepisy nie przystają do obecnego stanu nowych technologii, które w coraz szybszym tempie generują luki w systemach ochrony danych firm. Przedsiębiorcy mierzą się z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 19-06-2017

Przyszłość indywidualnych relacji z klientem

Codziennie pozostawiamy za sobą cyfrowe ślady w rzeczywistości fizycznej czy wirtualnej. Nasze listy znajomych, historia aktywności w mediach społecznościowych, ciasteczka (HTTP cookies), które przechowuje przeglądarka naszego komputera czy dane geolokalizacyjne...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 06-06-2017

Chodzi o to, aby język giętki...

Staranne pisanie, ważenie każdego słowa to dziś rzadkość. Potoczna polszczyzna jest uboga, prymitywna składniowo, często też wulgarna. Jednak wbrew dość powszechnym opiniom, średni poziom sprawności językowej Polaków ciągle się podnosi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 01-06-2017

Robot nauczy programowania i pomoże zrozumieć emocje

Kiedy leciałem na Ziemię, niefortunnie zderzyłem się z asteroidą. Części statku rozpadły się po całym świecie, a dzieci pomagają mi je odnaleźć - tak twórcy Photona przybliżają dzieciom jego historię...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 30-05-2017

Idea nie zawsze jest utopią

Na dłuższą metę liczy się przede wszystkim odpowiedzialność za przyszłość świata oparta na zrozumieniu, że szanse mamy tylko wtedy, kiedy zaczniemy myśleć holistycznie, czyli z uwzględnieniem możliwości naszej planety i...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 29-05-2017

Fenomen przedsiębiorczości pokolenia sieci

Co decyduje o tym, że pewne osoby dostrzegają szanse w swoim otoczeniu, a inne nie? Dlaczego niektórzy rozpoznają okazje na biznes, inni zaś, obok tych samych okazji przechodzą obojętnie? Jednym...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-05-2017

Logo - to tylko wierzchołek góry lodowej

Nadgryzione jabłko, syrena na zielonym tle czy złote łuki. Przywykliśmy, że charakterystyczne elementy wizualnie identyfikują większość znanych nam produktów czy usług. Jak zmieniała się rola kompozycji i estetyki znaków w...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-05-2017

Umysł otwarty czy zamknięty?

O modelu „closed and open minds” i jego zastosowaniach w wyjaśnianiu relacji społecznych i biznesowych opowiada Jacek Santorski. Tekst jest fragmentem artykułu, który był publikowany w magazynie Coaching 5/2016 (38)...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 11-05-2017

Prawo dla przyszłych startupowców

Jak pokazują statystyki upada 9 na 10 start-upów. Oprócz rozsądku oraz solidnego przygotowania ekonomicznego, do rozpoczęcia działalności biznesowej niezbędna jest znajomość podstaw prawa handlowego, cywilnego, a nawet autorskiego. Mimo iż...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-05-2017

Czy kariera przedsiębiorcy jest dla ciebie?

Asertywność, pewność siebie i zdolność do rywalizacji - tymi cechami najczęściej określane są osoby postrzegane jako przedsiębiorcze. Czy jednak charakter jest najważniejszy w zarządzaniu swoim biznesem? O znaczeniu osobowości, płci...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 09-05-2017

Umowa o pracę lepsza niż zlecenie?

Przez wiele lat, gdy w Polsce z powodu sytuacji gospodarczej wiele osób borykało się z problemem bezrobocia, forma zatrudnienia była narzucana przez podmioty zatrudniające. Obecnie wraz z  poprawą sytuacji na...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-04-2017

Jak podejmować słuszne decyzje?

Prawie każde nasze działanie wiąże się z podejmowaniem decyzji. Nawet teraz: czy czytać dalej i być może dowiedzieć się czegoś na temat dokonywania wyborów, czy nie? Skoro nadal tu jesteś...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-03-2017

Oswoić architekturę

Jak urbanistyka i architektura kształtują społeczeństwo? W jaki sposób przestrzeń wpływa na ludzi? W niewielu miejscach widać to mocniej niż w Pałacu Kultury i Nauki - mówią Jola Starzak, kierownik...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 13-03-2017

Młodzież dzisiaj dorasta inaczej

Nie konto w banku, praca, prawo jazdy czy małżeństwo a mądrość życiowa i dojrzałość psychiczna są dla młodych oznaką dorosłości. Obok tradycyjnych ról społecznych wyłaniają się nowe kryteria, które zdaniem...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 26-01-2017

Rola kobiety w kulturze wietnamskiej

„Żywe historie” to fotograficzno-podróżniczy projekt Eweliny Klasury i Agnieszki Żywczyńskiej, absolwentek Uniwersytetu SWPS. Właśnie realizują swoje wielkie marzenie o podróży dookoła świata. Ich wojaże to nie tylko fizyczne pokonywanie kolejnych...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-01-2017

Synestetic design - nowy nurt projektowania

Czy lampa może pachnieć miętą? Tak, a nawet kardamonem czy talkiem. Balustrada może grać, komoda może mieć uszy, a termofor być wypełniony gryką - to tak zwane projekty synestetyczne angażujące...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-01-2017

W czym pomaga design thinking?

„Świetne pomysły nie rodzą się nagle w genialnych umysłach. Są wynikiem ciężkiej pracy wspomaganej przez zorientowany na człowieka proces twórczy, po którym następują cykle prototypowania, testowania i poprawiania” - tak...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 01-12-2016

Quo Vadis, Pakistan? Radykałowie i przemoc wobec mniejszości

Zwolennicy radykalnego islamu coraz częściej dochodzą do głosu w targanym wieloma wewnętrznymi konfliktami Pakistanie. Ich narzędziem w walce z przeciwnikami staje się tzw. prawo o bluźnierstwie. Coraz częściej jest ono...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 01-12-2016

Sztuczna inteligencja w rekrutacji i planowaniu kariery

We współczesnym świecie biznesu i ekonomii sukces odnoszą firmy, które potrafią znaleźć, zatrzymać i dobrze wykorzystać potencjał pracowników. Znalezienie ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i potencjałem to duże wyzwanie. Pracodawcy coraz...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 25-11-2016

Quo vadis, Pakistan? Rząd kontra armia

Pakistan jako państwo nuklearne, uwikłane w przewlekły konflikt z Indiami, permanentnie zagrożone bezpośrednim przejęciem steru władzy przez armię, poważnie dotknięte działalnością grup terrorystycznych i oskarżane o wykorzystywanie zbrojnych aktorów pozapaństwowych...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-11-2016

To nie koniec telewizji

Nawet w dobie internetu pozostaje skutecznym medium, ale czy w przyszłości też tak będzie? Telewizja. O perspektywach jej rozwoju mówi prof. Mirosław Filiciak, kierownik School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Nie ma...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-11-2016

Czy sukcesy i porażki mają wpływ na nasze kolejne osiągnięcia?

Charles R. Snyder wykazał, że przywołanie w pamięci niepowodzenia lub sukcesu z przeszłości ma wpływ na poziom nadziei na sukces jako stan, czyli przekonania o możliwości poradzenia sobie z aktualnymi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 26-10-2016

Święta, popkultura i marketing

Według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2013 roku aż 72 proc. Polaków sprzeciwia się komercjalizacji świąt. Mimo to wielu z nas celebruje je w popkulturowym klimacie. Co rządzi naszymi rytuałami...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-10-2016

Ortoreksja – czy można jeść (za) zdrowo?

Dbanie o odpowiednią dietę jest pozytywnym zjawiskiem. Dzięki zdrowym posiłkom czujemy się lepiej, mniej chorujemy, dłużej cieszymy się dobrym samopoczuciem. Czasem bywa jednak tak, że troska o zdrową dietę zamienia...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 22-09-2016

Jak przeciwdziałać krótkowzroczności?

Czy Twoje dziecko czyta wieczorem przy złym świetle? Czy siada zbyt blisko telewizora? Na pewno spotkaliście się z opiniami o wpływie tych czynników na rozwój krótkowzroczności (miopii). Ale kolejne badania...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-09-2016

Czy na co dzień się boimy?

Wysoki odsetek obywateli nie czuje się bezpiecznie w naszym kraju, wynika z ogólnopolskiego badania opinii o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością, przeprowadzonego przez CBOS w kwietniu 2016 roku. Lęk społeczny przed...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 06-09-2016

Młody Werter na Snapchacie

Wolność, sprawiedliwość, patriotyzm, braterstwo, solidarność i tolerancja – między innymi te fundamentalne wartości i pojęcia poznają uczniowie z lektur szkolnych. Czy niezmienny od lat kanon literatury przedstawia je w sposób...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 01-09-2016

Skąd się biorą innowacje?

wywiad z dr Karoliną Charewicz-Jakubowską – Nie uczymy dzieci i młodzieży współpracy i stawiania pytań problemom. Nie pokazujemy im, że warto ryzykować. W zamian zaszczepiamy w nich dużo zwątpienia, lęku przed...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 29-08-2016

Simplicity Designer poszukiwany, czyli o zawodach przyszłości

Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Wśród dzieci do 10 roku życia odpowiedź na to pytanie nie zmieniła się od kilkudziesięciu lat. Sportowiec, strażak, inżynier, astronauta, lekarz i nauczyciel – według...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-08-2016

Eyetracking – czy te oczy mogą kłamać?

wywiad z Mateuszem Zarembą Na której półce w sklepie umieścić produkt, by konsument go nie przeoczył?  Gdzie na stronie internetowej powinno znaleźć się logo, aby było widoczne dla użytkowników? Odpowiedzi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 15-08-2016

Jak chronić prawa autorskie?

Co zrobić gdy ktoś publikuje w sieci zdjęcie naszego autorstwa jako własne? Jakie są prawne konsekwencje popełnienia plagiatu? Kiedy można bezpłatnie korzystać z materiałów znalezionych w internecie? – tłumaczy dr...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 21-07-2016

Nie rób z siebie bohatera!

Masz poczucie winy? Nie dotrzymałeś obietnicy? Postaw się w roli ofiary! Badania Kurta Graya i jego współpracowników pokazują, że inni ludzie oceniają nasze winy jako mniejsze, jeśli widzą w nas...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-07-2016

Czy prawników można zrozumieć?

Każdy ma prawo do sądu. Ma prawo bezpłatnie dowiedzieć się, dlaczego dany organ administracji rozstrzygnął sprawę w taki, a nie inny sposób. Tymczasem większość obywateli nie rozumie treści wyroków i...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 26-06-2016

Po co nam psychodietetyk? Wywiad z Bożeną Borutą-Gojny

Zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze. Możemy jednak zapobiec niekorzystnym zmianom. „Wystarczy” prowadzić odpowiedni styl życia, stosować zasady zdrowego odżywiania i regularnie uprawiać sport. To nie jest jednak...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 20-06-2016

Pierwsza w Polsce diagnoza polskich festiwali filmowych

Każdego roku w Polsce odbywa się około 90 festiwali filmowych. Jak wpływają na branżę i lokalną społeczność? Czy istnieją jakiekolwiek kryteria, pozwalające uznać festiwal za dobry? Między innymi na te...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 20-06-2016

Po co badania w biznesie? Wywiad z dr Ewą Jarczewską-Gerc

Biznes nie może obejść się bez badań. Jednak badania obejmujące wyłącznie deklaracje konsumentów nie mają racji bytu. Nie od dziś wiadomo, że ludzie mówią jedno, by za chwilę zrobić coś...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-06-2016

Przyszłość Europy w rękach Brytyjczyków

23 czerwca obywatele Wielkiej Brytanii będą decydować, czy ich kraj pozostanie w Unii Europejskiej czy z niej wystąpi. Wynik referendum może rozpocząć proces rozłamu wspólnoty albo wręcz przeciwnie – umocnić...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 10-06-2016

Żywa sztuka czy nauka?

Hodowla i zastosowanie kultur tkankowych, metody pracy z DNA i komórkami macierzystymi, komunikacja między bakteriami, koncepcje biowładzy i biopolityki, zwierzęta a biotechnologie – czym jest sztuka biologiczna sprawdziła Joanna Jeśman...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-06-2016

4 pokolenia na rynku pracy

Waszyngtońskie lotnisko im. Ronalda Reagana zaskakuje swoim podejściem do zatrudnienia. W punktach informacyjnych pracują osoby, które 80 lat już mają za sobą, jednak prezentowaną postawą i zaangażowaniem wciąż potwierdzają swoją...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 06-06-2016

Zapomniane karty z historii najnowszych stosunków polsko-chińskich

Choć Polska  leży daleko od Chin nasze związki wzajemne były o wiele bardziej znaczące dla Polski niż można by sądzić. W związku z planowaną wizytą Prezydenta ChRL Xi Jinpinga w...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 05-06-2016

Brexit może być prezentem dla Polski

23 czerwca Brytyjczycy zagłosują za wyjściem lub pozostaniem w Unii Europejskiej. David Cameron prowadzi kampanię mającą zachęcić do pozostania w Unii, ale wynik referendum jest niewiadomą. W przypadku zwycięstwa zwolenników...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 07-05-2016

Zyski z naśladowania

Jeśli kelnerka powtarza słowa klientów to ma szansę na wyższe napiwki, a gdy ekspedientka w drogerii kopiuje gesty kupujących, to zarobi więcej - tak działa „efekt kameleona". Naukowiec z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 13-04-2016

Roboty uczestnikami ruchu drogowego

Ruch drogowy jest jednym z najlepszych przykładów złożoności problemu wykorzystania autonomicznych robotów w przestrzeni komunikacyjnej. Samosterujące samochody działają na podstawie algorytmów powiązanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Czy to może prowadzić...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 13-04-2016

Błąd robota – przesłanki odpowiedzialności

Działania robotów coraz bardziej uniezależniają się od nadzoru człowieka. Rozwój technologiczny będzie to zjawisko jedynie wzmagać. Maszyny stają się autonomicznymi jednostkami, które nie posiadają zdolności sądowej. Prawnicy na całym świecie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 17-03-2016

Transfer moralny

Ściskanie ręki z oszustem lub sam fakt siedzenia na krześle kłamcy sprawia, że ludzie czują się winni. Doktor Kendall Eskine wraz z zespołem na łamach Journal of Experimental Social Psychology...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 14-03-2016

Czy kobiety znają swoje prawa?

Wśród kobiet stopniowo wzrasta świadomość dochodzenia swoich praw. Świadczy o tym liczba  spraw wnoszonych o odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu. W 2015 roku w Sądach Rejonowych toczyło...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 25-02-2016

Co dziś wpada w ucho młodym?

Muzyka to przekaz, który kształtuje styl życia młodzieży. Jakich gatunków muzyki słuchają dzisiaj młodzi ludzie? Czy utożsamiają się z ulubionymi artystami? Badanie przeprowadzone przez socjologa na Uniwersytecie SWPS potwierdza, że...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-02-2016

Oscary jako część amerykańskiej mitologii

Święto kina jest celebrowane w świetle fleszy, na czerwonym dywanie i w towarzystwie gwiazd. Czy złota statuetka to coś więcej niż tylko nagroda filmowa? Profesor Barbara Giza, filmoznawca oraz Kierownik...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 19-01-2016

Pieniądze rządzą nami już od dziecka

Sam widok pieniędzy lub chwilowy kontakt z nimi może wywołać u małych dzieci zachowania samolubne i antyspołeczne, ale jednocześnie zwiększyć ich wytrwałość i skuteczność przy pracy nad trudnymi zadaniami. Takie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 15-12-2015

Presja medialna a akceptacja ciała przez nastolatków

Dziewczęta czują silniejszą presję ze strony mediów do zmiany swojego kształtu ciała oraz bardziej są z niego niezadowolone w porównaniu z chłopcami. A jednak to mężczyźni, silniej niż kobiety, dążą...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 09-12-2015

Kino na duszę

„Spośród wszystkich dziedzin sztuki, kino ma największą moc oddziaływania na emocje. Filmy pozwalają nam nie tylko na spotkanie z własnymi emocjami, ale również zaakceptowanie ich w bezpiecznych warunkach” – mówi...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 03-12-2015

Jasnopis - aplikacja, która ocenia zrozumiałość tekstu

Krótkie zdania, prosty język. Tak powinien być skonstruowany komunikat. Grupa naukowców z Uniwersytetu SWPS i PAN opracowała aplikację Jasnopis, która wskazuje, czy tekst jest zrozumiały dla adresata. Zrozumiałe... jak akt prawny Wiele...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 14-10-2015

Czy „bycie eko” zależy od portfela?

Ekologia nie jest domeną najbogatszych. Proekologiczne postawy częściej prezentują osoby o średnim i niższym statusie materialnym, niż osoby zamożne – dowodzą wyniki badania psychologów z Uniwersytetu SWPS Katowice.  Badania studentów Czy status...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 07-10-2015

Pokolenie dopalaczy

Są czwartą najczęściej stosowaną przez młodzież używką. „Kadzidełka", „artykuły kolekcjonerskie", „Cocolino" – większość osób zażywających nowe substancje psychoaktywne zna tylko ich nazwy marketingowe. Nie wie nic o składzie chemicznym czy...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 08-09-2015

Pamiątki są jak obecność najbliższych osób

Co może pomóc w radzeniu sobie z samotnością? Jak przetrwać bolesną rozłąkę? Pamiątki, fotografie bliskich osób i otrzymane prezenty mogą przywracać poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie – wynika z badań...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 07-09-2015

Własne zasoby wsparciem w chorobie

Na raka płuc według danych WHO umiera rocznie około 1,4 mln ludzi. To jeden z nowotworów o najwyższej śmiertelności wśród mężczyzn, jak również od niedawna wśród kobiet w Polsce. Jak...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 27-08-2015

(Nie) utonąć w konsumpcji

"Kolekcjonuj i konsumuj" to współczesna odpowiedź kultury zachodniej na pytanie o szczęście. Satysfakcjonujące życie utożsamiane jest z szeroko pojętym konsumpcjonizmem, ten zaś stanowi fundament współczesnej "hedonomii" – gospodarki działającej tak...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-06-2015

Proces transplantacji a rola psychologa

Zespół transplantologów ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przeprowadził 23 czerwca 2015 r. przełomowy zabieg pobrania i przeszczepienia nerki pomiędzy trzema obcymi parami. O społecznym znaczeniu tego medycznego przedsięwzięcia...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-03-2015

Reklama psuje nawyki żywieniowe

Kontakt młodych ludzi z reklamą powoduje, że częściej sięgają po słodkie napoje, a rzadziej po warzywa. Europejskie badania potwierdzają, że wiedza o mechanizmach działających w reklamie nie pomaga nastolatkom w...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 24-02-2015

Anoreksja wczoraj i jutro

Niezależnie od siebie w 1873 i 1874 roku Anglik William Whitney Gull i Francuz Ernest Charles Lasègue opisali przypadek anoreksji, jednak ich definicje różniły się. Lasègue opowiadał się za tym...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-02-2015

Ile waży informacja?

Czy informacja o znaczeniu przedmiotu może wpłynąć na oszacowanie jego ciężaru? Okazuje się, że tak. Pytania o ciężar wirtualnych danych zadali naukowcy z międzynarodowego zespołu, a wśród nich polscy psychologowie...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 03-12-2014

Depresja pacjentów onkologicznych

Rozpowszechnienie depresji wśród pacjentów onkologicznych jest zdecydowanie wyższe niż w populacji generalnej. W zależności od umiejscowienia nowotworu oraz typu leczenia depresja dotyka od kilkunastu do nawet 40% pacjentów. Zaburzenia te...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 04-11-2014

Racjonalne decyzje wyborcze Polaków

Osoby, które mają łatwy dostęp do punktu wyborczego, interesują się w jakimś stopniu polityką i mają poczucie, że ich głos ma znaczenie – zdecydowanie chętniej biorą udział w głosowaniach w...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 29-10-2014

Niebezpiecznie zdrowa dieta

Ciągłe dbanie o prowadzenie zdrowego trybu życia i jedzenie właściwych posiłków może doprowadzić do obsesji. Jak upewnić się, czy dokładne sprawdzanie etykiet i staranny wybór artykułów spożywczych kwalifikuje się już...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 16-10-2014

Czy ludzki umysł może odkryć prawdę?

Jeszcze do niedawna fundamentem nowożytnej nauki była teza sformułowana w XVII wieku przez Kartezjusza, że przedmiotem badań naukowych jest przyroda, a narzędziem tego badania ludzki umysł, zdolny do poznawania prawdy...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 23-09-2014

Z ręką na sercu jesteś bardziej wiarygodny

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy z sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS opublikowali wyniki badań nad psychologicznymi konsekwencjami ucieleśnienia myślenia.

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 12-08-2014

Homo faber. Pracoholizm a efektywność i zdrowie pracowników

Przyczyny niskiej efektywności lub przerywania pracy z powodów zdrowotnych mogą wynikać z wielu czynników. Najczęściej wskazuje się na nadmierne obciążenie pracą, brak zdolności do radzenia sobie ze stresem, natomiast rzadziej...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 03-06-2014

Dlaczego pies szczeka, czyli psychologia zwierząt

Psychologia zwierząt jest dziedziną nauki, która kształtuje w sposób prawidłowy relacje człowieka ze zwierzęciem. Podnosi jakość tych kontaktów dając zrozumienie wzajemnych potrzeb i zasad komunikacji. Obejmuje także polepszanie funkcjonowania między...

Czytaj więcej

Blog popularnonaukowy 20-11-2013

Warszawa da się lubić

Jaką osobowość ma Warszawa? Czy stolica jest kobietą? Jak stosunek do symboli miasta wpływa na chęć przebywania w nim? Grupa studentów psychologii ekonomicznej z SWPS, pod opieką prof. Andrzeja Falkowskiego...

Czytaj więcej