logo uswps nazwa 3

Inauguracja roku akademickiego 2020/21

 

 

2 października 2020 r.
online
reaserch centers

 

Droga Społeczności Uniwersytetu SWPS,

25. rok akademicki rozpoczęliśmy w sposób wyjątkowy, łącząc tradycję akademicką z nowoczesnością. W trudnym czasie pandemii chcemy w sposób rzeczywisty i symboliczny budować i wzmacniać naszą wspólnotę. Dlatego po raz pierwszy w historii uczelni uroczystości inauguracyjne w Warszawie i naszych filiach (w Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu) odbyły się tego samego dnia, o tej samej godzinie, w tej samej wirtualnej przestrzeni.

Rozpoczęliśmy rok akademicki razem, aby poczuć siłę wspólnoty i różnorodności.


prof. dr hab. Roman Cieślak
Rektor

Program uroczystości

  1. Hymn państwowy
  2. Wystąpienie Rektora
  3. Ogłoszenie nagród Rektora i Dyrektor Generalnej
  4. Immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku
  5. Gaudeamus Igitur
  6. Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów
  7. Wykład inauguracyjny
  8. Gaude Mater Polonia

Uroczystość rozpoczęliśmy hymnem państwowym i wystąpieniem rektora Uniwersytetu SWPS prof. Romana Cieślaka. Po przemówieniu, prorektor ds. nauki prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik odczytała nadawców listów gratulacyjnych. Następnie rektor i dr Ewa Ger, dyrektor generalna, wymienili osoby, które otrzymały nagrody w uznaniu osiągnięć naukowych i artystycznych, dydaktycznych oraz organizacyjnych w minionym roku akademickim. Kolejnym punktem programu była, prowadzona przez prorektor ds. dydaktyki prof. Ewę Gruszczyńską, uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku. Po przemówieniach przedstawicieli studentów i doktorantów, rektor symbolicznie otworzył rok akademicki.

Pierwszy wykład roku akademickiego 2020/2021 pt. „Podróż w nieznane? Globalne i krajowe skutki pandemii dla praw człowieka” wygłosił prof. Adam Bodnar – rzecznik praw obywatelskich w latach 2015-2020, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru Uniwersytetu SWPS pod dyrekcją mgr Ewy Mackiewicz.

Listy gratulacyjne

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
insp. dr Rafał Kochańczyk, komendant Szkoły Policji w Katowicach
insp. dr Iwona Klonowska, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
dr inż. Krzysztof Nowakowski, rektor Collegium Da Vinci
prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy
Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP
Marek Rutka, poseł na Sejm RP

Wykład inauguracyjny

Podróż w nieznane?
Globalne i krajowe skutki pandemii dla praw człowieka

Pandemia koronawirusa to jedno z najważniejszych wydarzeń od czasów II wojny światowej. Nigdy wcześniej państwa demokratyczne nie przechodziły kryzysu, który byłby tak dotkliwy dla więzi społecznych, gospodarczych i politycznych.

Nadzwyczajność sytuacji stanowiła uzasadnienie dla wprowadzenia wyjątkowych regulacji ograniczających prawa i wolności osobiste. W poszczególnych państwach spotykały się one ze zróżnicowanym poziomem społecznej akceptacji. Czy praktykowany sposób stanowienia prawa stanie się stałym sposobem na kształtowanie relacji z obywatelem oraz czy nie umocni tendencji autorytarnych?

Warunki tzw. nowej normalności skłaniają do korzystania z nowych rozwiązań technologicznych. Oszczędności w sferze budżetowej oraz globalny kryzys gospodarczy mogą skutkować znaczącym obniżeniem jakości usług publicznych oraz zakwestionowaniem prawa do równego dostępu do zdrowia i edukacji. Czy dotychczasowe międzynarodowe normy praw człowieka będą wystarczające do globalnego zmierzenia się ze skutkami pandemii?

reaserch centers

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – rzecznik praw obywatelskich w latach 2015-2020, wcześniej wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prawnik i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. W 2018 r. otrzymał norweską Nagrodę Rafto przyznawaną obrońcom praw człowieka na świecie. W 2019 r. został uhonorowany Nagrodą Praworządności (Rule of Law Award) przyznawaną przez World Justice Project za odważne działania na rzecz obrony niezależności sądów i praw podstawowych.


Zobacz film z uroczystości


Zdjęcia z uroczystości

 

myFlickr

flickr icon 0 Więcej zdjęć na Flickr »

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia