Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkajmy się razem online

Inauguracja
Roku Akademickiego
2023/2024


28 września 2023 r.
14.00
online

Wspólne święto
wszystkich kampusów Uniwersytetu SWPS

To już 28. inauguracja roku akademickiego w naszej uczelni. Była to zarazem pierwsza inauguracja dla naszej najmłodszej filii – w Krakowie, już 14. w filiach w Poznaniu i Katowicach, 20. dla filii wrocławskiej i 21. dla sopockiej. Dane te ilustrują, jak rozwijaliśmy się jako uczelnia na przestrzeni lat. Pokazują, jak postępowała nie rewolucyjna, a ewolucyjna zmiana, która doprowadziła nas do tegorocznej uroczystości inauguracyjnej – po raz ostatni pod nazwą SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
Symboliczną wymianą sztandaru zaznaczyliśmy kolejny ważny moment w naszej historii. Oto z uniwersytetu przymiotnikowego stajemy się pełnym, klasycznym, wielodziedzinowym uniwesytetem pod nazwą Uniwersytet SWPS.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 po raz kolejny celebrowaliśmy wspólnie jako społeczność akademicka Uniwersytetu SWPS we wszystkich kampusach uczelni dzięki transmisji na żywo. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych studentów, studentek, pracowników, pracowniczek i gości, transmisja była tłumaczona na język angielski i migowy.

Program
uroczystości

  1. Hymn państwowy
  2. Wystąpienie Rektora
  3. Ogłoszenie nagród Rektora i Dyrektor Generalnej
  4. Immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku
  5. Gaudeamus Igitur
  6. Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów
  7. Wykład inauguracyjny
  8. Gaude Mater Polonia
Rektor Uniwersytetu SWPS

Przemówienie Rektora Uniwersytetu SWPS prof. Romana Cieślaka

Na naszych oczach i dzięki naszej pracy spełnia się wizja pierwszych założycieli – prof. Andrzeja Eliasza, prof. Janusza Reykowskiego, prof. Zbigniewa Pietrasińskiego – i wielu innych, w tym niezapomnianego prof. Jana Strelaua, o stworzeniu nowoczesnej niepublicznej uczelni akademickiej o statusie uniwersyteckim.

Jako uniwersytet nie koncentrujemy się na sobie, chcemy być uczelnią pożyteczną. Uniwersytet nie istnieje dla siebie. Jesteśmy dla tych, których kształcimy, dla tych, którzy korzystają z wyników naszych badań, dla tych, z którymi współpracujemy realizując misję społeczną. Jesteśmy dla otaczającego nas świata, na który chcemy mieć wpływ i który chcemy transformować i który nas zmienia. Tak widzimy swoją przyszłość – hasło „uniwersytet bez murów” jest naszym wspólnym celem – nie tylko naszej uczelni, ale innych europejskich uniwersytetów.

prof. dr hab. Roman Cieślak
Rektor Uniwersytetu SWPS

Pobierz całe inauguracyjne przemówienie Rektora Uniwersytetu SWPS

Wykład inauguracyjny
Odporni na wiedzę... czyli o zaufaniu, autorytetach i polityce

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Profesor psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej oraz Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Kossowska

Jej zainteresowania obejmują poznawcze i motywacyjne podstawy złożonych zjawisk społecznych (m.in. ideologii politycznej, uprzedzeń, nierówności społecznych w kontekście kulturowym), zjawiska odporności na wiedzę, sztywności poznawczej oraz jej związków z rozwiązywaniem problemów społecznych i podejmowaniem decyzji społeczno-politycznych. Pełni rolę lidera międzynarodowego konsorcjum DigiPatch oraz Behaviour in Crisis Lab.

Autorka ponad 150 publikacji opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych, autorka i współautorka 11 książek traktujących o poznaniu społecznym, zamkniętości umysłowej, stereotypach, uprzedzeniach i tolerancji. Pełniła funkcję redaktora związanej z European Journal of Social Psychology, European Review of Social Psychology, Personality and Social Psychology Sciences oraz Journal of Social and Political Psychology. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, Social Psychology Bulletin oraz Motivational Science.

Prodziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012–2020), były dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008–2012); członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012–2020) i przewodnicząca Rady NCN (2018-2020, członek Polskiej Akademii Nauk (od 2016 roku), w latach 2008–2014 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2017-2023). W latach 2020–2023 była członkiem Komitetu Doradczego ds. Covid-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz transmisję
z Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24


Zobacz zdjęcia z Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024