Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wyniki wyszukiwania
Projekty międzynarodowe

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

22

liczba znalezionych projektów

145,31mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

  SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10516) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-06-17 14:55:08') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-06-17 14:55:08') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

  Kierownik projektu: Cześnik Mikołaj

  Status projektu: realizowany

  ActEU – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Siedlaczek Agata

  Status projektu: realizowany

  Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: realizowany

  Bullying and Parenting. The perception of bullying by the parents/guardians of children with bullying experience

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Stasiuk-Krajewska Karina

  Status projektu: zakończony

  Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

  Status projektu: realizowany

  CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youth

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Murlak Karol

  Status projektu: realizowany

  Demokratyczne projektowanie dla zrównoważonego rozwoju

  Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Stanley Benjamin

  Status projektu: realizowany

  DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Jacoby Marcin

  Status projektu: realizowany

  DWARC. The China Horizons. Dealing with a Resurgent China

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Cieślak Roman

  Status projektu: zakończony

  E-COMPARED: European-COMPARative Effectiveness Research on Online Depression

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Łuszczyńska Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Janicka Monika

  Status projektu: realizowany

  ER-UA. Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: realizowany

  Friends On / Bullying Off

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Bednarek Hanna

  Status projektu: realizowany

  GLOBAL MINDS

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sałustowicz Piotr

  Status projektu: zakończony

  I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New Drugs

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Bielewska Agnieszka

  Status projektu: realizowany

  Integracja Migrantów przez Edukację (MINTE)

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Maciaszczyk Sylvia

  Status projektu: zakończony

  Language Learning and Social Media: 6 Key dialog

  Dyscyplina: językoznawstwo

  Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

  Status projektu: realizowany

  Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej

  Dyscyplina: filozofia, nauki o polityce i administracji, psychologia

  Kierownik projektu: Trąbka Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Januszkiewicz Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Przedsiębiorczość społeczna – kurs podstawowy

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Bachmann Klaus

  Status projektu: zakończony

  Wertewandel In Ostdeutchland und Polen im Lichte von Meinungsumfragen

  Dyscyplina: historia, nauki socjologiczne