Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak działamy

Nauka
i badania


Należymy do grona najaktywniejszych jednostek badawczych w kraju. Od początku istnienia inwestujemy w rozwój nauki i dbamy o wysoką jakość prowadzonych badań. Badaniami i edukacją w inspirującym środowisku wspieramy ludzi w spełnianiu marzeń oraz osiąganiu celów indywidualnych i wspólnotowych.

Nasze projekty odpowiadają na potrzeby zmieniającego się świata, a ich wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Silna jednostka
naukowo-badawcza

Blisko 400 naukowców, ponad 20 centrów badawczych, średnio 250 projektów rocznie, ponad 2400 publikacji w bazie Scopus, z czego 20% w zagranicznych czasopismach naukowych – jesteśmy w grupie elitarnych ośrodków naukowych wyróżnionych przez MEiN kategorią A+ jako najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. Zapewniamy doskonałe warunki do pracy badawczej i rozwoju kariery zawodowej, czego dowodem jest certyfikat HR Excellence in Research.

Instytuty
naukowe

Prowadzimy badania w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych, w takich obszarach jak: psychologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, socjologia, politologia, komunikacja społeczna, zarządzanie czy prawo. Aktywnie partycypujemy w międzynarodowej wymianie idei. Organizacją i koordynacją działalności naukowej naszych badaczy zajmują się poszczególne instytuty.

Uprawnienia
akademickie

Uprawnienia
doktorskie i habilitacyjne

 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o polityce
  i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • psychologia
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Dotychczas na Uniwersytecie SWPS nadano 381 stopni naukowych doktora oraz 94 stopnie naukowe doktora habilitowanego. Zakończono 11 postępowań o nadanie tytułu profesora (stan na styczeń 2022 r.).

Dowiedz się więcej na temat postępowań awansowych na naszej uczelni
uprawnienia akademickie uprawnienia akademickie

Prestiżowa
kategoria A+

Należymy do ścisłej elity polskiej nauki. W ramach ewaluacji jakości działalności naukowej obejmującej okres 2017–2021 spośród 7 poddanych ocenie dyscyplin naukowych otrzymaliśmy dwie kategorie A+, cztery kategorie A i jedną B+.

Zostaliśmy wyróżnieni przez MEiN prestiżową kategorią A+ w dyscyplinie psychologia. Jesteśmy również jedną z dwóch polskich uczelni, które otrzymały kategorię A+ w obszarze nauk o polityce i administracji. Przynależność do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce potwierdza także kategoria A, którą przyznano Uniwersytetowi SWPS w dyscyplinach: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Dowiedz się więcej na temat oceny parametrycznej

Profesjonalny
zespół

Na Uniwersytecie SWPS pracują czołowi przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, laureaci programu MISTRZ dla znamienitych uczonych, członkowie Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, zdobywcy prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej polskim Noblem.

Do grona naszych wykładowców należą także praktycy z wieloletnim doświadczeniem: menedżerowie, przedsiębiorcy, radcy prawni, dziennikarze, analitycy, tłumacze, artyści i projektanci. Tworzymy społeczność ludzi poszukujących wiedzy i rozwoju, dla których nauka jest kluczem do zmiany świata na lepsze.

Poznaj naszych naukowców

Skuteczność
w pozyskiwaniu grantów

Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, co potwierdzają coroczne zestawienia grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. W latach 2011–2021 zdobyliśmy ponad 92,5 mln zł dofinansowania z NCN i zajęliśmy 5. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych otrzymaliśmy dofinansowanie MNiSW w wysokości 12 mln zł na realizację strategii badawczej Uniwersytetu SWPS w latach 2019–2022.

Nasi badacze mogą liczyć na wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów, który udziela kompleksowej pomocy na każdym etapie przygotowania i realizacji programu badawczego.

Dowiedz się więcej na temat rankingu grantobiorców NCN

Ponad 200 projektów
badawczych rocznie

Nasi dydaktycy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

W 2021 r. prowadziliśmy 228 projektów badawczych o łącznej wartości prawie 100 mln zł. Rozpoczęliśmy też 62 nowe projekty na kwotę niespełna 18 mln zł. Środki na realizację badań pozyskujemy z Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz funduszy strukturalnych.

Zobacz, jakie projekty realizują nasi naukowcy
 • narodowe centrum nauki
 • narodowe centrum badan i rozwoju
 • fundacja narzecz nauki polskiej
 • ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego
 • fundusze europejskie

Publikacje
na światowym poziomie

Prace naszych badaczy są publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Dwa razy z rzędu otrzymaliśmy nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award w kategorii Humanities, przyznawaną instytucjom, które mają największy wpływ na jakość i umiędzynarodowienie krajowych badań naukowych.

W bazie danych Scopus znajduje się prawie 2400 publikacji autorstwa 600 badaczy z Uniwersytetu SWPS, z czego 20% ukazało się w najlepszych czasopismach, a 10% zaliczane jest do najczęściej cytowanych publikacji na świecie. Według SciVal 46% publikacji naszych naukowców powstało we współpracy z zagranicznymi autorami, a wskaźnik cytowań tych prac naukowych wynosi 7,8% na publikację.

Zobacz nasze publikacje

Centra
naukowo-badawcze

Na uczelni działa kilkadziesiąt ośrodków badawczych realizujących zaawansowane projekty o interdyscyplinarnym charakterze i międzynarodowym zasięgu. Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci bada prawidłowości powstawania i funkcjonowania miejsc pamięci na świecie. Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi łączy wiedzę z psychologii społecznej z praktyką rynków finansowych. W Laboratorium Neuronauki Emocji prowadzone są eksperymentalne badania neuropoznawcze. Z kolei Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją zajmuje się klinicznymi skutkami urazów psychicznych i diagnostyką zaburzeń związanych z ciężkimi przeżyciami.

Zobacz, w jakich centrach pracują nasi badacze
centra naukowo badawcze centra naukowo badawcze 2

Transfer
wiedzy

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju i realizacji ich celów. Prowadzimy działalność konsultingową, badawczą i szkoleniową na rzecz biznesu i sektora publicznego. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i wiedzy popartej wynikami badań naukowych przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych partnerów.

W Centrum HumanTech – wspólnie z inżynierami, informatykami, ludźmi biznesu i lokalnymi władzami – pracujemy nad innowacjami społecznymi i technologicznymi. Z kolei w Centrum Transferu Wiedzy pomagamy naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem gospodarczym i w komercjalizacji wyników badań.

transfer wiedzy

Zaangażowanie
społeczne

Łączymy świat nauki z otoczeniem społecznym i kulturowym. W interdyscyplinarnych zespołach realizujemy ważne projekty badawcze, których wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Szukamy praktycznych rozwiązań dla ważnych problemów i wyzwań współczesności.

Prowadzimy projekty, które odpowiadają na rzeczywiste problemy ludzi, takie jak: program BLIŻEJ, mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu w szkole, projekt TEMPEST, wspierający profilaktykę nadwagi u dzieci i młodzieży, system BEVIADO do interwencji psychologicznych przez Internet, robot edukacyjny PHOTON, który rozwija zdolności poznawcze u dzieci i uczy je programowania, multimedialne narzędzie MEMO, wspomagające pamięć osób starszych czy aplikacja JASNOPIS, sprawdzająca zrozumiałość tekstu.

HR Excellence
in Research

Należymy do grona instytucji, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy badawczej, czego potwierdzeniem jest certyfikat HR Excellence in Research. Podpisaliśmy deklarację poparcia dla założeń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Gwarantujemy przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy realizacji projektów badawczych.

Dołącz do nas

Nowoczesna
infrastruktura

Dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS systematycznie rozbudowujemy profesjonalne laboratoria do przeprowadzania zaawansowanych badań. Nasze pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do analizy danych badawczych, takie jak panel SONA czy system Qualtrics. Naukowcy i studenci mają do dyspozycji m.in. sale fokusowe, pomieszczenia z lustrem fenickim, systemy do rejestracji audio-wideo oraz aparaturę do badań psychofizjologicznych (elektroencefalografy EEG, galwanometry GSR, stymulatory tDCS), okulograficznych (eye-trackery), elektromiograficznych (aparat EMG) i behawioralnych (Cedrus Response Pad, akcelerometry).

Sprawdź, jakie wyposażenie zapewniamy naszym naukowcom
nowoczesna infrastruktura 1

Popularyzacja
nauki

Dzielimy się wiedzą zarówno w murach naszej uczelni, jak i za pośrednictwem Internetu i nowych technologii. Tworzymy własne media, które kolejno dołączają do liderów opinii w poszczególnych kategoriach tematycznych. Realizujemy spotkania online, przygotowujemy materiały wideo oraz podcasty, prowadzimy blogi popularno-naukowe dla wszystkich zainteresowanych wiedzą o człowieku i społeczeństwie, psychologią, prawem i zarządzaniem, a także najnowszymi trendami w kulturze i designie. Stale rozbudowujemy społeczności skupione wokół dziedzin, którymi zajmują się nasi badacze.

Jesteśmy pierwszą uczelnią na świecie, która rozpoczęła popularyzację nauki w formie podcastów w międzynarodowym serwisie Spotify. Obecnie znajdujemy się w ścisłej czołówce najpopularniejszych twórców w kraju publikujących na tej platformie. Podobnie w Audiotece – najchętniej odwiedzanej polskiej aplikacji z treściami audio – niezmiennie od kilku lat jesteśmy w gronie TOP 3 autorów treści, które cieszą się największym zainteresowaniem. O jakości i wartości naszych materiałów świadczy nie tylko stale rosnące grono ich odbiorców, lecz także nagrody branżowe, które otrzymujemy w uznaniu skuteczności w budowaniu naszych własnych mediów.

Posłuchaj naszych podcastów