Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak działamy

Współpraca
międzynarodowa


Uniwersytet SWPS to społeczność ludzi reprezentujących wiele nacji i kultur, a co za tym idzie różnorodnych doświadczeń i przekonań. W tym zróżnicowaniu widzimy naszą siłę i unikalną tożsamość. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala naszym studentom i naukowcom realizować marzenia i w pełni rozwijać ich potencjał.

Wierzymy, że współpraca międzynarodowa pomiędzy uczelniami, badaczami i studentami z krajów całego świata jest podstawą nowoczesnego kształcenia i rzetelnej nauki.

Międzynarodowa strategia naszego uniwersytetu odzwierciedla te przekonania.

Współpracujemy
z ośrodkami na całym świecie

Kontakt w placówkami zagranicznymi sprzyja wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych. Nasze umowy obejmują wymianę akademicką studentów i wykładowców, prowadzenie wspólnych programów nauczania i projektów badawczych, a także organizację międzynarodowych konferencji.

Podpisaliśmy porozumienia z ponad 90 uczelniami zagranicznymi.
Do naszych partnerów należą:

 • Sapienza – Università di Roma

  największy uniwersytet w Europie

 • Humboldt-Universität

  najstarsza uczelnia w Berlinie

 • KU Leuven

  jedna z najstarszych uczelni w Belgii

 • Renmin University Pekin

  czołowy uniwersytet humanistyczny w Chinach

 • Tilburg University

  wiodący holenderski ośrodek nauk społecznych

 • Universidad Autónoma de Madrid

  najlepsza szkoła psychologiczna w Hiszpanii

Angażujemy się
w projekty wspierające umiędzynarodowienie

Prowadzimy społecznie użyteczne badania

Uczestniczymy w programach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), takich jak „Międzynarodowi Absolwenci”, „Mistrzowie dydaktyki” czy „Akredytacje zagraniczne”.

Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która w ramach programu akredytacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) otrzymała certyfikat Journey to Changemaker Certificate (J2CC), przyznawany przez międzynarodową organizację Ashoka za inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych.

Zapewniamy
międzynarodową wymianę akademicką

Wiemy, jak ważne jest zdobycie doświadczenia w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, dlatego pomagamy naszym studentom, wykładowcom i pracownikom administracyjnym w podnoszeniu kwalifikacji za granicą. Nasze programy wymiany międzynarodowej umożliwiają realizację części studiów na uczelni partnerskiej, odbycie stażu naukowo-dydaktycznego, a także realizację szkoleń i praktyk zawodowych.

Podpisaliśmy umowy z uczelniami na całym świecie, dzięki czemu nasi studenci i pracownicy wyjeżdżają na stypendia do takich krajów, jak: Francja, Belgia, Hiszpania, Norwegia, a także Chiny, Kanada, Stany Zjednoczone, Południowa Korea, Izrael czy Indonezja.

Weź udział w wymianie międzynarodowej

Prowadzimy wspólne studia
z podwójnym dyplomem

Nasze porozumienia z uczelniami zagranicznymi umożliwiają studentom wybranych kierunków zdobycie podwójnego dyplomu. Przystąpiliśmy do międzynarodowego konsorcjum Erasmus Mundus Global-MINDS, realizującego wspólne studia psychologiczne. Oferujemy program Management we współpracy z KEDGE Business School we Francji. Z kolei na filologii angielskiej oraz wzornictwie w School of Form prowadzimy programy umożliwiające studentom chińskim otrzymanie dyplomu naszej uczelni.

Zobacz, jakie studia oferujemy

Stwarzamy optymalne warunki
dla studentów z zagranicy

Międzynarodowa społeczność

Corocznie przyjeżdża do nas coraz większa liczba słuchaczy i wykładowców z całego świata. Obecnie studiuje tu ponad 1200 obcokrajowców z blisko 70 krajów, takich jak Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Chiny czy Turcja, co stanowi 10% wszystkich studentów. Niektórzy decydują się na zrealizowanie pełnych studiów, inni przyjeżdżają na semestr w ramach wymiany międzynarodowej.

Centrum Spraw Studenckich

Naszym studentom z zagranicy oferujemy kompleksową opiekę i wsparcie we wszystkich formalnościach związanych ze studiowaniem i organizacją życia w Polsce. Przeprowadzamy przez proces legalizacji pobytu, podpowiadamy w kwestiach zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego, pomagamy w uzyskaniu odpowiednich dokumentów i nawiązaniu pierwszych kontaktów.

Skontaktuj się z Centrum Spraw Studenckich

ponad 1200 obcokrajowców

blisko 70 krajów

Oferujemy
atrakcyjne programy nauczania

Studia w języku
angielskim

Sięgamy do najlepszych wzorców zagranicznych i opracowujemy nowoczesne programy nauczania dostosowane do wyzwań współczesnego świata. Sukcesywnie rozwijamy ofertę dydaktyczną w języku angielskim. Kandydatom anglojęzycznym oferujemy studia na następujących kierunkach: Psychology, English Studies, English Studies with a second language, Management, Industrial Design.

Sprawdź naszą ofertę w języku
angielskim

Szkoły
letnie

Z myślą o obcokrajowcach przyjeżdżających na studia do Polski organizujemy tematyczne szkoły letnie. Uczestniczą w nich zarówno cudzoziemcy, którzy chcą poznać naszą kulturę, jak i polscy studenci Uniwersytetu SWPS, którzy w ten sposób poszerzają swoją wiedzę i kompetencje międzykulturowe.

Zobacz, co przygotowaliśmy
na ten rok

Przygotowawcze kursy
językowe

Prowadzimy kursy przygotowawcze umożliwiające obcokrajowcom osiągnięcie kompetencji językowych niezbędnych do podjęcia nauki w naszym kraju. Uczestnicy zdobywają przy tym ogólne kompetencje akademickie, a w przypadku warsztatów School of Form – praktyczne umiejętności ułatwiające rozpoczęcie studiów projektowych. Kursy letnie to również doskonała okazja do poznania ludzi z całego świata i treningu międzykulturowego.

Wybierz kurs dla siebie