Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Poznaj nasz potencjał

Jakość kształcenia
na Uniwersytecie SWPS


Oferujemy interdyscyplinarne programy studiów odpowiadające na wyzwania współczesności i dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Nasi dydaktycy nie tylko przekazują najnowszą wiedzę, lecz także odkrywają ją wspólnie ze studentami. W atmosferze zaufania i partnerstwa motywują ich do odkrywania swoich zdolności i precyzowania przyszłych planów zawodowych.

Jednocześnie zachęcają studentów do urzeczywistniania naukowych ambicji i wspierają w ubieganiu się o granty na własne projekty badawcze. Wśród dotychczasowych laureatów ministerialnego programu Diamentowe Granty znalazło się wielu wybitnych studentów z naszej uczelni.

Oferujemy nowoczesne kierunki studiów
Programy z wielu dyscyplin

Nasza bogata oferta dydaktyczna obejmuje studia z takich obszarów, jak: psychologia, kulturoznawstwo, filologia, dziennikarstwo, prawo, zarządzanie, projektowanie, a także informatyka i nowe technologie. Psychologia, od której zaczęła się historia naszej uczelni, stanowi dla nas bardzo ważny element kształcenia. Wierzymy bowiem, że poznanie człowieka i zrozumienie mechanizmów jego zachowań jest niezwykle ważne w każdym zawodzie. Aby nowe technologie mogły służyć człowiekowi, muszą uwzględniać dorobek nauk humanistycznych i społecznych, i odwrotnie. Dlatego sukcesywnie rozbudowujemy ofertę dydaktyczną o kolejne interdyscyplinarne kierunki, które łączą wiedzę z różnych dyscyplin.

Przygotowujemy do wejścia na rynek pracy
Zawody przyszłości

Zapewniamy studentom wszechstronne wykształcenie, które przygotowuje do płynnego wejścia na rynek pracy i dalszego rozwoju zawodowego. Systematycznie modyfikujemy programy studiów, tak aby nasi studenci byli przygotowani do zmieniających się wymagań przyszłych pracodawców i umieli wykorzystać zdobytą wiedzę i kompetencje w nowopowstałych profesjach. Uczymy pracy projektowej, która wymaga umiejętności budowania zespołów, strategicznego planowania, myślenia kompleksowego i sprawnej kooperacji.

Poznaj naszą ofertę studiów wyższych

Współpracujemy ze środowiskiem biznesowym
Partnerzy kierunków

Współtworzymy i stale konsultujemy programy studiów z przedstawicielami środowiska biznesowego. Dzięki porozumieniom z firmami, które cieszą się dobrą pozycją na rynku, studenci uczestniczą w zajęciach warsztatowych z doświadczonymi ekspertami z branży i mają możliwość odbycia praktyk oraz staży w renomowanych placówkach.

Dbamy o rozwój zawodowy studentów
Wsparcie Biura Karier

Wspieramy studentów naszej uczelni w rozwoju zawodowym na każdym etapie – od planowania ścieżki rozwoju, aż po aplikowanie na konkretne stanowiska i rozwijanie kompetencji istotnych na rynku pracy. Nasze Biuro Karier oferuje kompleksową pomoc w tym zakresie: pośredniczy w realizacji praktyk i staży, organizuje konsultacje zawodowe, sesje typu Development Center oraz warsztaty z pracodawcami.

Sprawdź ofertę Biura Karier

Mamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
Światowej sławy naukowcy

Zajęcia prowadzą znamienici profesorowie, uczestnicy międzynarodowych projektów badawczych, autorzy podręczników, opiniotwórczy eksperci, którzy cieszą się uznaniem w kraju i za granicą, m.in.: dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015–2021, obecny Minister Sprawiedliwości, prof. Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998–2010, prof. Dariusz Doliński – jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce, prof. Michael Fleischer – wybitny znawca komunikacji społecznej, prof. Hanna Komorowska-Janowska – ekspertka w zakresie dydaktyki języków obcych, prof. Adam Szpaderski – przewodniczący Rady Konsorcjum Liga Pamięci Jenieckiej oraz główny konsultant Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Poznaj naszych naukowców

Zapewniamy studentom kontakt z praktykami
Przedstawiciele różnych branż i zawodów

Kadra dydaktyczna naszej uczelni to prawie 2000 wykładowców, z których znaczną część stanowią doświadczeni praktycy, w tym adwokaci i radcowie prawni z największych kancelarii w kraju, dziennikarze i publicyści czołowych mediów, przedsiębiorcy i menedżerowie wyższego szczebla, trenerzy i certyfikowani psychoterapeuci, a także architekci i projektanci. Podczas zajęć z przedstawicielami wybranych branż studenci poznają tajniki zawodu, pracują na rzeczywistych przykładach i doskonalą umiejętności przydatne na rynku pracy.

Jakość kształcenia przede wszystkim
Wewnętrzny System Zrządzania Jakością Kształcenia

Dbamy o wysokie standardy nauczania, czemu służy Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) opracowany przez specjalistów z naszej uczelni. WSZJK to nie tylko procedury umożliwiające monitorowanie i usprawnianie procesu dydaktycznego, lecz przede wszystkim wspólnie wypracowane dobre praktyki i rozwiązania będące wsparciem dla naszych wykładowców.

Nasz system odpowiada na pytanie, czego potrzebujemy, aby jak najlepiej przygotować studentów do dalszej drogi zawodowej.

Dowiedz się więcej o WSZJK 

Jesteśmy doceniani przez Polską Komisję Akredytacyjną
Wyróżnienia PKA

Polska Komisja Akredytacyjna, nadzorująca proces kształcenia w naszym kraju, niejednokrotnie doceniła nasze programy kształcenia, poziom kadry naukowo-dydaktycznej, infrastrukturę oraz system wsparcia, jaki oferujemy studentom na każdym etapie nauki.

Studia na kierunku kulturoznawstwo, a także psychologia w Warszawie i psychologia we Wrocławiu otrzymały ocenę wyróżniającą. Komisja potwierdziła również wysoki poziom nauczania na filologii w Warszawie, psychologii w Sopocie, psychologii w Katowicach, psychologii w Poznaniu oraz wzornictwie.

PKA

Otrzymujemy wysokie oceny zewnętrzne
Krajowe rankingi

O jakości naszych studiów świadczą też wysokie pozycje w ogólnopolskich zestawieniach. Według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” jesteśmy jedną z wiodących uczelni niepublicznych w Polsce, a także najlepszą uczelnią prowadzącą studia na kierunku psychologia. Wraz z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie należymy do najlepiej ocenianych ośrodków kształcących prawników w kraju. Jesteśmy też w ścisłej czołówce uczelni prowadzących studia na kierunkach filologia angielskadziennikarstwo.

ranking perspektywy 2024

Cieszymy się coraz większym
uznaniem za granicą

Międzynarodowe zestawienia

Po raz kolejny pojawiliśmy się w Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, światowym rankingu uczelni przedstawiającym osiągnięcia w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych. W psychologii nasz uniwersytet znajduje się w trzeciej setce i jest najwyżej ocenianą jednostką z Polski.

Już po raz czwarty nasza uczelnia pojawiła się w prestiżowym międzynarodowym rankingu młodych uniwersytetów – Times Higher Education Young University Rankings. Na 673 ocenianych uczelni, które działają nie dłużej niż od 50 lat, znaleźliśmy się między 301. a 350. miejscem, co dało nam drugą lokatę w Polsce. Warto podkreślić, że jesteśmy pierwszą polską uczelnią, która pojawiła się w tym zestawieniu. 

W najnowszym rankingu Times Higher Education Impact Rankings Uniwersytet SWPS zajął 74. miejsce na świecie w kategorii działań na rzecz równości płci. Twórcy zestawienia oceniają wkład uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wysokie oceny otrzymaliśmy także za promowanie zdrowego stylu życia oraz zapewnianie równych szans i budowanie inkluzywności.

Nasza uczelnia znajduje się również wśród liderów w kategorii Psychiatria/Psychologia w rankingu U.S. News Global Universities Ranking. Uniwersytet SWPS znalazł się na 229. pozycji – to drugie miejsce wśród wszystkich uniwersytetów z Polski.

  • Shanghai ranking
  • The World University Rankings

Zapewniamy optymalne warunki do nauki i rozwoju
Bogata infrastruktura

Wiemy, że do zrównoważonego rozwoju potrzebne są także odpowiednie warunki. Systematycznie unowocześniamy naszą infrastrukturę. Nasi studenci mają do dyspozycji komfortowe aule i sale dydaktyczne, laboratoria badawcze z profesjonalnym sprzętem do prowadzenia badań psychologicznych, pracownie komputerowe z najnowszym oprogramowaniem oraz specjalistyczne pracownie, takie jak: ceramiczna, stolarska, ślusarska, foto-wideo czy sitodruku.

Zobacz, jak wyglądają nasze kampusy

Odpowiadamy na potrzeby osób z niepełno­sprawnościami
Niwelowanie barier

Sukcesywnie dostosowujemy nasze lokalizacje do potrzeb studentów z różnymi ograniczeniami sprawności. W budynkach znajdują się windy, podjazdy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w bibliotekach są stanowiska komputerowe wyposażone w program udźwiękawiający i powiększający, syntezatory mowy oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Sprawdź, jakie udogodnienia oferujemy
studentka na wozku