Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Januszkiewicz

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
kierownik Katedry Zarządzania


Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowania organizacyjne, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych). W swojej pracy stosuje podejście interdyscyplinarne, wykorzystując nie tylko wiedzę z innych dyscyplin nauki, ale również adaptując i rozwijając ich metody na gruncie zarządzania.

Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym między innymi monografii: „Elastycznosć zachowań organizacyjnych. Koncepcja i metodyka badań oraz Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia”. Brała udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych (m.in. FOLSPEC FPT.People-20 1-I.RSES; HELPcare – Health and Social Care Workers: Employability Learning and Professionalisation; Empowering VET – Teachares). W latach 2014–2016 kierowała zespołem realizującym projekt pt. „Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru" (konkurs OPUS, Narodowe Centrum Nauki), którego efektem jest opracowanie autorskiej koncepcji analizy relacji między rozwiązaniami organizacyjnymi, a zachowaniami pracowników.

Po uzyskaniu stopnia doktora odbyła trzy staże naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Novosibirsk State University, Nowosybirsk) oraz zrealizowała wyjazdy naukowo-badawcze i wizyty studyjne w ośrodkach zagranicznych (m.in. University of Oxford, Universidad de Barcelona, Universidad Autonoma de Madrid, Universität Wien). Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową oraz prace na rzecz rozwoju uczelni i dydaktyki. Wyróżniona również Medalem Brązowym za długoletnią służbę, przyznanym w 2014 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W latach 2011–2013 dwukrotnie powołana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rady Młodych Naukowców MNiSW.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia organizational behaviour, cultural differences in business context, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni