Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Listy rankingowe na wybranych kierunkach

Nowe zasady rekrutacji
studia psychologiczne

O przyjęciu na studia psychologiczne decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc.

Listy rankingowe

Lista rankingowa obowiązuje na studiach I stopnia na kierunku Psychologia (forma stacjonarna i niestacjonarna) oraz 5-letnich studiach jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (forma stacjonarna i niestacjonarna) w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach.

Lista rankingowa nie obowiązuje na kierunku Psychologia w indywidualnej organizacji studiów (3,5-letnia tzw. Psychologia dla magistrów i licencjatów).

Konkurs świadectw dojrzałości

Liczą się wyniki z części pisemnej z 2 najlepiej zdanych przedmiotów. Wyniki przeliczane są na punkty kwalifikacyjne. W przypadku osób z jednakową liczbą punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki z trzeciego pisemnego egzaminu maturalnego.

Próg punktowy

Aby przystąpić do rekrutacji, kandydaci muszą mieć określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych. Poniższa tebela przedstawia obowiązujący próg punktowy.

wydziałdwa najwyższe wyniki z części pisemnej matury
nowa maturastara matura
Wydział Psychologii w Warszawie 120 pkt. 120 pkt.
Wydział Psychologii we Wrocławiu 120 pkt. 80 pkt.
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu 120 pkt. 100 pkt.
Wydział Psychologii w Sopocie 120 pkt. 80 pkt.
Wydział Psychologii w Katowicach 120 pkt. 80 pkt.

Jak przebiega rekrutacja
kalendarium naborów

Rekrutacja jest podzielona na trzy nabory, czyli określone terminy składania dokumentów i ogłaszania wyników kwalifikacji.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do listy rankingowej w danym naborze, umieszczani są na liście rezerwowej i jeśli wyrażą zgodę, biorą udział w kolejnym naborze.

Najważniejsze
terminy

Zwróć uwagę na daty:

  • otwarcia i zamknięcia naboru
  • ogłoszenia wyników kwalifikacji na listę rankingową
  • dokończenia rekrutacji dla osób zawkalifikowanych na listę rankingową
  • dokończenia rekrutacji dla osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej.

15 kwietnia

początek pierwszego
naboru

Czas start

I NABÓR

Spóźniłeś się w zeszłym roku? Masz ochotę zmienić studia? Ten termin jest dla Ciebie.

Jesteś tegorocznym maturzystą? Już dziś załóż konto w formularzu rekrutacyjnym.


Start
15 kwietnia, godz. 12.00

Koniec
16 czerwca, godz. 12.00

Wyniki
21 czerwca, godz. 12.00

16 czerwca

początek drugiego
naboru

5 lipca
wyniki matury !!!

Maturzysto, to Twój moment

II NABÓR

Jesteś tegorocznym maturzystą?

Chcesz studiować na naszej uczelni?.

Ten nabór jest dla Ciebie.


Start
16 czerwca, godz. 12.01

Koniec
20 lipca, godz. 12.00

Wyniki
23 lipca, godz. 12.00

20 lipca

początek trzeciego
naboru

16 września

koniec rekrutacji

Ostatni dzwonek

III NABÓR

Nie zarejestrowałeś się jeszcze w formularzu rekrutacyjnym?

Wciąż szukasz wymarzonego kierunku?

To ostatnia szansa, aby rozpocząć studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS.


Start
20 lipca, godz. 12.01

Koniec
16 września, godz. 12.00

Wyniki
20 września, godz. 12.00

Najczęściej zadawane pytania

Do listy rankingowej brane są pod uwagę dwa najlepiej zdane przedmioty w części pisemnej egzaminu. Przedmioty te są dowolne. W przypadku osób z jednakową liczbą punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki z trzeciego pisemnego egzaminu maturalnego.

Wyniki z matury przeliczane są na punkty kwalifikacyjne. Szczegółowe przeliczniki dla matury polskiej, matury międzynarodowej IB i EB opisane są w Uchwale Rekrutacyjnej. Przeliczniki dla matur zagranicznych zostały udostępnione w Szczegółowych zasadach rekrutacji.

Nie, dla każdego kierunku i formy studiów tworzone są odrębne listy rankingowe.

W każdym naborze przyjmujemy określoną liczbę kandydatów. Na liście rankingowej znajduje się maksymalnie tylu kandydatów, ile miejsc przewidzianych jest dla danego naboru (opisane jako % wszystkich miejsc w ramach określonego limitu na rok akademicki 2021/2022).

 

MiastoForma studiówNabór INabór IINabór III
Warszawa stacjonarne 10% 75% 15%
niestacjonarne 20% 40% 40%
Wrocław stacjonarne 10% 65% 25%
niestacjonarne 10% 40% 50%
Poznań stacjonarne 10% 60% 30%
niestacjonarne 15% 30% 55%
Sopot stacjonarne 10% 65% 25%
niestacjonarne 15% 30% 55%
Katowice stacjonarne 10% 60% 30%
niestacjonarne 20% 30% 50%

Wyniki kwalifikacji należy sprawdzać w formularzu rekrutacyjnym, na indywidualnym koncie kandydata.

Kandydat zostanie poinformowany w formularzu rekrutacyjnym o wpisaniu na listę rezerwową. Należy śledzić komunikaty z formularza rekrutacyjnego o możliwym zwolnieniu się miejsca na liście głównej. W przypadku braku kwalifikacji kandydat powinien wyrazić zgodę na uczestnictwo w kolejnym naborze.

Kwalifikacja na listę rankingową NIE OZNACZA wpisu na listę studentów. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura rekrutacji w terminach wskazanych przy naborach - decyduje data nadania dokumentów. Warunek ten dotyczy wyłącznie obywateli polskich. Obcokrajowcy mogą dostarczyć oryginały dokumentów do 29 października 2021.

Kierunki z listą rankingową

Psychologia

Warszawa

Psychologia

I stopnia

Psychologia

Warszawa

Psychologia

Jednolite magisterskie

Psychologia

Wrocław

Psychologia

I stopnia

Psychologia

Wrocław

Psychologia

Jednolite magisterskie

Psychologia

Poznań

Psychologia

I stopnia

Psychologia

Poznań

Psychologia

Jednolite magisterskie

Psychologia

Katowice

Psychologia

Jednolite magisterskie

Psychologia

Sopot

Psychologia

I stopnia

Psychologia

Sopot

Psychologia

Jednolite magisterskie