Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Zarząd uczelni

Uczelnia dużo zawdzięcza determinacji i wytrwałości swoich założycieli, ale nie osiągnęłaby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie wielu niezwykłych ludzi, wybitnych naukowców, znakomitych specjalistów i praktyków – to oni współtworzą Uniwersytet SWPS, dzieląc się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

uniwersytet swps

Zarząd
Uniwersytetu SWPS

Celem działania członków zarządu jest integrowanie spraw wynikających z działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni.

 

Cieślak, Roman rektor
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Roman Cieślak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
rektor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Roman Cieślakpsycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych
Ger, Ewa dyrektor generalna
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Menedżer
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Ger
Miasto
warszawa
Funkcja na uczelni
dyrektor generalna
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Ewa Gerpsycholog, menedżer z wieloletnim doświadczeniem
Gruszczyńska, Ewa prorektorka ds. dydaktyki
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ewa Gruszczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
prorektor ds. dydaktyki
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsycholog, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem
Gędziorowski, Marcin dyrektor ds. finansów i projektów
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Marcin Gędziorowski
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Marcin Gędziorowskipsycholog, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem
Cisłak-Wójcik, Aleksandra prorektorka ds. nauki
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Aleksandra Cisłak-Wójcik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
Prorektor ds. nauki
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcikpsycholożka społeczna i polityczna
Nowacka, Kinga dyrektor ds. marketingu i rekrutacji
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Kinga Nowacka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Kinga Nowackapsycholożka społeczna i polityczna
Jaworowski, Jan dyrektor ds. studiów podyplomowych i szkoleń
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Jan Jaworowski
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jan Jaworowskipsycholożka społeczna i polityczna

Pełnomocnicy
rektora

 

Doliński, Dariusz koordynator ds. rozwoju uczelni
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Smoczyński, Wawrzyniec pełnomocnik rektora ds. nauk społecznych
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Menedżer, strateg, analityk
Imię i nazwisko
Wawrzyniec Smoczyński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja na uczelni
pełnomocnik rektora ds. programu nauk społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
prof. dr hab. Wawrzyniec SmoczyńskiDyrektor Programu Nauk Społecznych
Ziółkowska, Justyna pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
Specjalizacja
Specjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Justyna Ziółkowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Justyna Ziółkowskaspecjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej

Senat
Uniwersytetu SWPS

Senat Uniwersytetu SWPS uchwala strategię uczelni i przyjmuje sprawozdanie z jej realizacji. Uchwala kluczowe regulacje w obszarze działalności dydaktycznej, w tym: regulamin studiów, warunki prowadzenia rekrutacji na studia, programy studiów wyższych i podyplomowych oraz programy kształcenia w szkołach doktorskich. Opiniuje tworzenie nowych kierunków studiów w uczelni. Uchwala wybrane akty wewnątrzuczelniane, w szczególności dotyczące: zarządzania prawami autorskimi, zasad komercjalizacji oraz korzystania z infrastruktury badawczej. Do kompetencji senatu należą również: nadawanie tytułu doktora honoris causa, ustalanie procedur nadawania stopni naukowych w uczelni oraz prowadzenie czynności związanych z postępowaniami o nadanie tytułu profesora.

Kadencja 2020–2024

Rektor

 • prof. dr hab. Roman Cieślak – przewodniczący senatu

Prorektorzy

 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektor ds. nauki
 • dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektor ds. dydaktyki

Dziekani

 • dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa w Warszawie
 • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – dziekan Wydziału Projektowania w Warszawie
 • dr hab. Jolanta Życińska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach

Dyrektorzy Instytutów

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – dyrektor Instytutu Psychologii
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS – dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych
 • dr Karol Murlak – dyrektor Instytutu Projektowania
 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektora Instytutu Prawa

Dyrektor generalna

 • dr Ewa Ger

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Warszawie
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – przedstawiciel Wydziału Prawa w Warszawie
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk - przedstawicielka Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr hab. inż. Grzegorz Borowik, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawiciel Wydziału Projektowania w Warszawie
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawiciel Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawicielka Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawicielka Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawiciel Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Katowicach

Przedstawiciele nauczycieli akademickich innych niż zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni, profesora emerytowanego, profesora wizytującego i adiunkta wizytującego

 • dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr Adam Sobolewski – przedstawiciel Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr Paweł Kowalski – przedstawiciel Wydziału Prawa w Warszawie
 • dr Agnieszka Gadomska – przedstawicielka Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr Anna Warso – przedstawicielka Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr Justyna Sarnowska - przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr Marta Szastok - przedstawicielka Wydziału Psychologii w Katowicach
 • dr Dorota Kalka – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr Krzysztof Moszczyński – przedstawiciel Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr Jakub Kuś – przedstawiciel Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr Anna Ziółkowska – przedstawicielka Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr Monika Rosińska – przedstawicielka Wydziału Projektowania w Warszawie

Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytutach w grupie pracowników badawczych

 • dr hab. Katarzyna Zawadzka, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Aleksandra Gutkowska-Maciejuk

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr Jowita Radzińska – przedstawicielka doktorantów reprezentująca dyscyplinę naukową kulturoznawstwo
 • mgr Jolanta Czarnecka – przedstawicielka doktorantów reprezentująca dyscyplinę naukową psychologia

Przedstawiciele studentów

 • Julia Bahłaj – przedstawicielka studentów w Warszawie
 • Aleksandra Dawgiert – przedstawicielka studentów w Katowicach
 • Kinga Jałkiewicz - przedstawicielka studentów w Poznaniu
 • Aleksandra Ziemkiewicz - przedstawicielka studentów we Wrocławiu
 • Anna Kuźmińska - przedstawicielka studentów w Sopocie

Honorowi członkowie senatu

 • prof. Hermann Brandstätter
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Małgorzacie Szwejkowskiej tytułu naukowego profesora nauk społecznych