Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zarząd uczelni

Uczelnia dużo zawdzięcza determinacji i wytrwałości swoich założycieli, ale nie osiągnęłaby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie wielu niezwykłych ludzi, wybitnych naukowców, znakomitych specjalistów i praktyków – to oni współtworzą Uniwersytet SWPS, dzieląc się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

uniwersytet swps

Zarząd
Uniwersytetu SWPS

Celem działania członków zarządu jest integrowanie spraw wynikających z działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni.

 

Pion akademicki

Roman Cieślak
Cieślak, Roman rektor
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Roman Cieślak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
rektor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Roman Cieślakpsycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych
Kamila Jankowiak-Siuda
Jankowiak-Siuda, Kamila prorektorka ds. dydaktyki
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Kamila Jankowiak-Siuda
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Biolog molekularny, neuropsycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":"Centrum Neuronauki Behawioralnej"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. dydaktycznych
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Kamila Jankowiak-Siudabiolog molekularny, psycholog kliniczny
Aleksandra Cisłak-Wójcik
Cisłak-Wójcik, Aleksandra prorektorka ds. nauki
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Aleksandra Cisłak-Wójcik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. nauki
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Relacjami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcikpsycholożka społeczna i polityczna
Ewa Gruszczyńska
Gruszczyńska, Ewa prorektorka ds. międzynarodowych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ewa Gruszczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. międzynarodowych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsycholożka, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem

Pion organizacyjny

Ewa Ger
Ger, Ewa dyrektor generalna
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Menedżer
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Ger
Miasto
warszawa
Funkcja na uczelni
dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Numer telefonu
1
dr Ewa Gerpsycholog, menedżer z wieloletnim doświadczeniem
Marcin Gędziorowski
Gędziorowski, Marcin dyrektor finansowy, zastępca dyrektor generalnej
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Marcin Gędziorowski
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Numer telefonu
1
dr Marcin Gędziorowskipsycholog, menedżer z wieloletnim doświadczeniem
Kinga Nowacka
Nowacka, Kinga dyrektor marketingu i rekrutacji, zastępca dyrektor generalnej
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Kinga Nowacka
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Numer telefonu
1
dr Kinga Nowackapsycholog, menedżer z wieloletnim doświadczeniem
Jan Jaworowski
Jaworowski, Jan dyrektor studiów podyplomowych i szkoleń, zastępca dyrektor generalnej
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Jan Jaworowski
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Numer telefonu
1
dr Jan Jaworowskipsycholog, menedżer z wieloletnim doświadczeniem

Pełnomocnicy
rektora

 

Doliński, Dariusz koordynator ds. rozwoju uczelni
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Smoczyński, Wawrzyniec pełnomocnik rektora ds. strategii uniwersytetu
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Menedżer, konsultant strategiczny
Imię i nazwisko
Wawrzyniec Smoczyński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja na uczelni
pełnomocnik rektora ds. strategii uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
mgr
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Wawrzyniec SmoczyńskiMenedżer, konsultant strategiczny
Ziółkowska, Justyna pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
Specjalizacja
Specjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Justyna Ziółkowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Justyna Ziółkowskaspecjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej
Paweł Kowalski, zdjęcie portretowe
Kowalski, Paweł pełnomocnik rektora ds. osób studiujących
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paweł Kowalski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Radca prawny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na uczelni
pełnomocnik rektora ds. osób studiujących
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Paweł Kowalskiradca prawny, specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego, specjalista z zakresu prawa sztucznej inteligencji

Senat
Uniwersytetu SWPS

Senat Uniwersytetu SWPS uchwala strategię uczelni i przyjmuje sprawozdanie z jej realizacji. Uchwala kluczowe regulacje w obszarze działalności dydaktycznej, w tym: regulamin studiów, warunki prowadzenia rekrutacji na studia, programy studiów wyższych i podyplomowych oraz programy kształcenia w szkołach doktorskich. Opiniuje tworzenie nowych kierunków studiów w uczelni. Uchwala wybrane akty wewnątrzuczelniane, w szczególności dotyczące: zarządzania prawami autorskimi, zasad komercjalizacji oraz korzystania z infrastruktury badawczej. Do kompetencji senatu należą również: nadawanie tytułu doktora honoris causa, ustalanie procedur nadawania stopni naukowych w uczelni oraz prowadzenie czynności związanych z postępowaniami o nadanie tytułu profesora.

Kadencja 2020–2024

Rektor

 • prof. dr hab. Roman Cieślak – przewodniczący senatu

Prorektorzy

 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektorka ds. nauki
 • dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektorka ds. międzynarodowych
 • dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektorka ds. dydaktyki

Dziekani

 • dr hab. Marcin Asłanowicz, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa w Warszawie
 • dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – dziekan Wydziału Projektowania w Warszawie
 • dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr hab. Jolanta Życińska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach
 • dr hab. Magdalena Pińczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego w Krakowie
 • dr Marlena Banasik – prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Psychologii w Krakowie

Dyrektorzy Instytutów

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – dyrektor Instytutu Psychologii
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS – dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
 • dr hab. Karol Murlak, prof. Uniwersytetu SWPS – dyrektor Instytutu Projektowania
 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektora Instytutu Prawa

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS

 • dr hab.Konrad Piotrowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Dyrektor generalna

 • dr Ewa Ger

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Warszawie
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – przedstawiciel Wydziału Prawa w Warszawie
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk – przedstawicielka Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawiciel Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawicielka Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawicielka Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawiciel Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Katowicach

Przedstawiciele nauczycieli akademickich innych niż zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni, profesora emerytowanego, profesora wizytującego i adiunkta wizytującego

 • dr Agata Zabłocka – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr Adam Sobolewski – przedstawiciel Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr Paweł Kowalski – przedstawiciel Wydziału Prawa w Warszawie
 • dr Agnieszka Gadomska – przedstawicielka Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr Anna Warso – przedstawicielka Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska – przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr Monika Rosińska – przedstawicielka Wydziału Projektowania w Warszawie
 • dr Dorota Kalka – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr Dorota Płuchowska – przedstawicielka Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr Jakub Kuś – przedstawiciel Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr Anna Ziółkowska, prof. Uniwersytetu SWPS – przedstawicielka Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr Marta Szastok – przedstawicielka Wydziału Psychologii w Katowicach

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Aleksandra Gutkowska-Maciejuk

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr Arthur Janik – przedstawiciel doktorantów reprezentujący dyscyplinę naukową literaturoznawstwo
 • mgr Franciszek Ostaszewski – przedstawiciel doktorantów reprezentujący dyscyplinę naukową psychologia

Przedstawiciele studentów

 • Patrycja Grochowska – przedstawicielka studentów w Warszawie
 • Szymon Miążek – przedstawiciel studentów w Katowicach
 • Katarzyna Pawlak – przedstawicielka studentów w Poznaniu
 • Gabriela Sorsa – przedstawicielka studentów we Wrocławiu
 • Filip Warszakowski – przedstawiciel studentów w Sopocie

Honorowi członkowie senatu

 • prof. Hermann Brandstätter
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Małgorzacie Szwejkowskiej tytułu naukowego profesora nauk społecznych