Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Filip Cyunczyk Uniwersytet SWPS

 

 

 

Profil naukowy

Prawnik, socjolog prawa, historyk prawa. Doktorat uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu Socjologii Prawa w Oñati (International Institute for the Sociology of Law) w Kraju Basków. Naukowo zajmuje się socjologią prawa, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad konstytucjonalizmem, relacjami między prawem i tożsamością grupy, prawną polityką rozwiązywania konfliktów, prawną regulacją społecznych pamięci zbiorowych i studiami nad edukacją prawniczą.

Wykładowca wizytujący w Riga Graduate School of Law (constitutional law, research methods) i OSCE Border Managment Staff College jako International Trainer in Human Rights and Conflict Policies. Badacz Stowarzyszony w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej „CLEST” na Uniwersytecie Wrocławskim. Brał udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej „CLEST” UWr.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z etyki prawniczej i wartości uniwersalnych w prawie.

Obszary tematyczne

  • konstytucjonalizm
  • prawna regulacja pamięci
  • edukacja prawnicza w Polsce
  • prawna regulacja tożsamości zbiorowych

Informacje prasowe