Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Studia wyższe

lub zobacz wszystkie studia z tego obszaru

Kierunek

Computer Science

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

niestacjonarne
Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne, niestacjonarne
Specjalność

Branding – reklama – public relations


Specjalność

Digital i Social Media


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Digital i Social Media
Kierunek

Filologia angielska

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Filologia angielska
Kierunek

Filologia angielska

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Filologia angielska
Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem chińskim

stacjonarne
Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem hiszpańskim

stacjonarne
Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem japońskim

stacjonarne
Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem koreańskim

stacjonarne
Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem niemieckim

stacjonarne
Kierunek

Filologia norweska

stacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Filologia norweska
Kierunek

Filologia norweska

z rozszerzonym językiem angielskim

stacjonarne
Kierunek

Filologia szwedzka

stacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Filologia szwedzka
Kierunek

Filologia szwedzka

z rozszerzonym językiem angielskim

stacjonarne
Kierunek

Game Design

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Kraków Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Game Design
Kierunek

Grafika

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Grafika
Kierunek

Grafika reklamowa i multimedia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Kraków Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Grafika reklamowa i multimedia
Kierunek

Iberystyka

studia 3-letnie

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Iberystyka studia 3-letnie
Kierunek

Iberystyka

z rozszerzonym językiem angielskim

stacjonarne
Kierunek

Informatyka

stacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Informatyka
Kierunek

Italianistyka

niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Italianistyka
Kierunek

Komunikacja i media

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Komunikacja i media
Specjalność

Komunikacja wizualna


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Komunikacja wizualna
Specjalność

Kreowanie mediów


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Kreowanie mediów
Kierunek

Kultura współczesna

stacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Kultura współczesna
Kierunek

Kulturoznawstwo

niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Kulturoznawstwo
Specjalność

Media i kultura cyfrowa


Specjalność

Menedżer, agent, producent


Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Prawo
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Poznań Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Prawo
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Prawo
Kierunek

Prawo nowych technologii

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Prawo nowych technologii
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Prawo w biznesie
Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna


Specjalność

Społeczna psychologia organizacji


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Neurokognitywistyka


Specjalność

Praktyczna psychologia społeczna


Specjalność

Psychologia biznesu


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Psychologia biznesu
Specjalność

Psychologia edukacyjna


Specjalność

Psychologia kliniczna i zdrowia


Specjalność

Psychologia międzykulturowa


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Kraków Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna i zdrowia


Specjalność

Psychologia pracy i organizacji


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Katowice Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Neurokognitywistyka


Specjalność

Praktyczna psychologia społeczna


Specjalność

Psychologia biznesu


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Psychologia biznesu
Specjalność

Psychologia edukacyjna


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Psychologia edukacyjna
Specjalność

Psychologia kliniczna i zdrowia


Specjalność

Psychologia międzykulturowa


Specjalność

Stosowana i kliniczna analiza zachowania


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Psychologia kliniczna
Specjalność

Społeczna psychologia organizacji


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Poznań Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych


Specjalność

Psychologia pracy i organizacji


Specjalność

Psychologia wspierania rozwoju


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Katowice Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego


Specjalność

Psychologia sądowa i kryminalna


Specjalność

Psychologia w biznesie i organizacjach


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Sopot Poziom: jednolite magisterskie poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia biznesu


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Psychologia biznesu
Specjalność

Psychologia kliniczna


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Psychologia kliniczna
Specjalność

Psychologia wspomagania rozwoju


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Sopot Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Poznań Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Katowice Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego


Specjalność

Psychologia w biznesie i organizacjach


Kierunek

Psychologia i informatyka

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia i informatyka
Specjalność

Badania doświadczeń użytkownika

UX research


Specjalność

E-zdrowie: interwencje internetowe

E-health: Internet Interventions


Specjalność

Sztuczna inteligencja

Artificial Intelligence


Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Lokalizacja: Kraków Poziom: jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna i zdrowia


Specjalność

Psychologia pracy i organizacji


Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Praktyczna psychologia społeczna


Specjalność

Psychologia edukacyjna


Specjalność

Psychologia kliniczna i zdrowia


Specjalność

Stosowana i kliniczna analiza zachowania


Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna


Specjalność

Społeczna psychologia organizacji


Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Lokalizacja: Poznań Poziom: jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych


Specjalność

Psychologia pracy i organizacji


Specjalność

Psychologia wspierania rozwoju


Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Lokalizacja: Katowice Poziom: jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego


Specjalność

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży


Specjalność

Psychologia sądowa i kryminalna


Specjalność

Psychologia w biznesie i organizacjach


Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Lokalizacja: Sopot Poziom: jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia biznesu


Specjalność

Psychologia kliniczna


Specjalność

Psychologia wspomagania rozwoju


Kierunek

Psychology

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

Psychology

studia w języku angielskim

stacjonarne
Specjalność

Clinical Psychology

studia w języku angielskim


Specjalność

Global-MINDS: Psychology of Global Mobility

studia w języku angielskim


Specjalność

Psychology in Organization and Technology

studia w języku angielskim


Kierunek

Psychology

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

Psychology

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

Psychology

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

School of Form

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

School of Form

kierunek wzornictwo

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów School of Form kierunek wzornictwo
Kierunek

School of Ideas: projektowanie innowacji

kulturoznawstwo

stacjonarne
Kierunek

Skandynawistyka

ścieżki szwedzka i norweska

niestacjonarne
Kierunek

Skandynawistyka

ścieżki szwedzka i norweska

stacjonarne
Kierunek

Studia azjatyckie. Chiny i Azja Wschodnia

z językiem chińskim, koreańskim lub japońskim

stacjonarne
Kierunek

Sztuka cyfrowa

stacjonarne
Lokalizacja: Kraków Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Sztuka cyfrowa
Kierunek

Zarządzanie

Management

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Kraków Poziom: I stopnia poznaj szczegóły studiów Zarządzanie Management
Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

niestacjonarne
Kierunek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowoczesne studia Human Resources

niestacjonarne
Kierunek

Życie publiczne

psychologia i socjologia w działaniu

stacjonarne