Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis specjalności
Czego uczymy

Psycholog w biznesie i organizacjach wspiera swoją wiedzą i umiejętnościami proces zarządzania ludźmi, budowania marki i wizerunku organizacji oraz relacji z klientami, beneficjentami i partnerami. Na studiach kształcimy praktyczne umiejętności analizy sytuacji, projektowania narzędzi i działań mających na celu wsparcie instytucji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności, a także kreowania kultury organizacji.

Studenci dowiadują się, jak pomagać pracownikom w rozwoju, jakie czynniki motywują do działania, a jakie mają negatywny wpływ i powodują, że ludzie nie radzą sobie z trudnościami. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii organizacji, ekonomicznej, marketingu, reklamy, zachowań konsumenckich i PR, zarządzania zasobami ludzkimi i własnym potencjałem, psychopatologii pracy oraz komunikacji międzykulturowej.

Poznają także podstawy doradztwa zawodowego i udzielania pomocy w planowaniu lub zmianie kariery zawodowej. Dowiadują się, jak zapobiegać stresowi w pracy i wypaleniu zawodowemu.

Adresaci specjalności

Zapraszamy kandydatów, którzy w przyszłości chcą udzielać ludziom profesjonalnego wsparcia w podejmowaniu skutecznych działań w świecie biznesu, pieniądza i konsumpcji, a także aktywizować osoby, które nie potrafią stawić czoła przeciwnościom i nie radzą sobie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

Wybór specjalności
Kiedy podejmujesz decyzję

Psychologia w biznesie i organizacjach to jedna z dwóch specjalności oferowanych na studiach II studia na kierunku psychologia. Specjalność wybierasz już na etapie rekrutacji i realizujesz od pierwszego semestru studiów.

Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc na danej specjalności. Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Sprawdź specjalność psychologia uzależnień

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

Budynek Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Najlepsza psychologia w Polsce

Psychologia na Uniwersytecie SWPS zajęła pierwsze miejsce wśród studiów psychologicznych w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024. To nie tylko duże wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na naszej uczelni.

Więcej informacji »

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Studenci uczą się od najlepszych specjalistów w zakresie human resources, ekspertów z agencji reklamowych, PR i działów marketingu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz profesjonalnych trenerów i coachów.

Praktyczne zastosowanie psychologii

Studia pokazują praktyczne zastosowania psychologii w zakresie komunikacji w biznesie, mechanizmów zachodzących wewnątrz organizacji, rekrutacji, motywowania i oceny pracowników oraz szkoleń i rozwoju osobistego.

Unikalny program specjalności

Program specjalności pokazuje, jak stosować wiedzę psychologiczną opartą na dowodach w różnego rodzaju organizacjach – tak dużych korporacjach, jak i małych firmach, instytucjach rządowych lub samorządowych oraz NGO-sach.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w działach personalnych, agencjach pracy, firmach szkoleniowych i doradczych, agencjach PR i marketingowych, centrach badania opinii społecznej i badań marketingowych, mediach, organizacjach sektora publicznego (urzędy, jednostki samorządowe) i pozarządowego (organizacje non-profit, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnych). Absolwenci zyskują też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy jako freelancerzy.

Przejdź do Biura Karier

Zespół
Z kim będziesz
współpracować

 
 • Chrupała-Pniak, Małgorzata
  Specjalizacja
  psycholog, prawnik, trener i konsultant w projektach szkoleniowo-doradczych dla biznesu, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Małgorzata Chrupała-Pniak
  dr Małgorzata Chrupała-Pniak
 • Chudzicka-Czupała, Agata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Agata Chudzicka-Czupała
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL"}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupała
 • Deditius, Sabina
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Specjalizacja
  Hispanista, językoznawca, psycholog
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Sabina Deditius
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr Sabina Deditius
 • Gorzołka, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Gorzołka
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  psycholog
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL ","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Anna Gorzołka
 • Grabowski, Damian
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Damian Grabowski
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Psychologii
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Damian Grabowski
 • Grzyb, Tomasz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Tomasz Grzyb
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzyb
 • Kozak, Beata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Beata Kozak
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog, coach, trener biznesu
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Beata Kozak
 • Lisowska, Elżbieta
  Specjalizacja
  ekspert w zakresie problematyki związanej ze stresem organizacyjnym i wypaleniem
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Elżbieta Lisowska
  dr Elżbieta Lisowska
 • Popiołek, Katarzyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Katarzyna Popiołek
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog społeczny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji"}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek
 • Porembska, Katarzyna
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog, pedagog, coach
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Katarzyna Porembska
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  mgr Katarzyna Porembska
 • Stasiła-Sieradzka, Marta
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Marta Stasiła-Sieradzka
  Miasto
  sopot
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr Marta Stasiła-Sieradzka
 • Stremska, Aneta
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Aneta Stremska
  Specjalizacja
  Psycholog, socjolog, pedagog
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr Aneta Stremska
 • Szostok-Nowacka, Patrycja
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab.
  Imię i nazwisko
  Patrycja Szostok-Nowacka
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka

Sprawdź inne
studia II stopnia na kierunku psychologia

  Najlepsza psychologia
  na Śląsku

  Katowicki wydział jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorią A+ w ostatniej ocenie parametrycznej dokonywanej przez MEiN. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na wydziale.

  Materiały
  audio-wideo

  Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektujest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

  Zobacz pozostałe wideo
   

  Rekrutacja
  krok po kroku

  Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

  Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
  1. Wypełnij internetowy
   formularz rekrutacyjny
  2. Wgraj skan dokumentów
   i poczekaj na ich weryfikację
  3. Jeśli to konieczne, podejdź do egzaminu
   pisemnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej
  4. Zawrzyj umowę
   elektroniczną
  5. Dostarcz dokumenty
   do Biura Rekrutacji
  6. Sprawdź decyzję
   o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

  Lista
  rankingowa

  Proces rekrutacji zależy od dotychczasowego wykształcenia kandydata. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie kierunku ukończonych studiów, oceny na dyplomie oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i/lub egzaminu pisemnego.

  Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc dla danej specjalności.

  Mam dyplom
  z psychologii

  profil akademicki

  Wstęp wolny

  Ukończenie studiów z psychologii o profilu akademickim daje ci możliwość przyjęcia na nasze studia bez dodatkowych egzaminów kwalifikacyjnych.

  Mam dyplom
  z psychologii

  profil praktyczny

  lub inny kierunek
  w dyscyplinie wiodącej psychologia

  20 pkt

  Dyplom

  Za ukończenie studiów psychologicznych I stopnia o profilu praktycznym lub innego kierunku w dyscyplinie wiodącej psychologia dostajesz 20 pkt.

   

  0–10 pkt

  Ocena na dyplomie

  Liczy się także ocena na dyplomie, która zostanie przeliczona na punkty:
  5 i 6 – 10 pkt
  4,5 – 7 pkt
  4 – 5 pkt
  3,5 – 3 pkt
  3 – 0 pkt

   

  0–70 pkt

  Egzamin kwalifikacyjny

  Podczas egzaminu pisemnego sprawdzamy twoją wiedzę i umiejętności psychologiczne na poziomie studiów I stopnia. Punktem wyjścia będzie przesłana wcześniej lista zagadnień i lektur z zakresu psychologii.

  Egzamin w formie online odbędzie się w lipcu 2024 r. O dokładnym terminie poinformujemy cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

  Mam dyplom
  z innego kierunku

   

  0–10 pkt

  Ocena na dyplomie

  Liczy się także ocena na dyplomie, która zostanie przeliczona na punkty:
  5 i 6 – 10 pkt
  4,5 – 7 pkt
  4 – 5 pkt
  3,5 – 3 pkt
  3 – 0 pkt

   

  0–70 pkt

  Egzamin kwalifikacyjny

  Podczas egzaminu pisemnego sprawdzamy twoją wiedzę i umiejętności psychologiczne na poziomie studiów I stopnia. Punktem wyjścia będzie przesłana wcześniej lista zagadnień i lektur z zakresu psychologii.

  Egzamin w formie online odbędzie się w lipcu 2024 r. O dokładnym terminie poinformujemy cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

  Opłaty
  i stypendia

  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

  Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

  Sprawdź, jak obniżyć czesne
   

  Czesne za pierwszy rok

  rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
  Zapłać w 10 ratach 1 545 PLN
  Zapłać w 2 ratach 7 595 PLN
  Zapłać całość 14 600 PLN

  Zostańmy w kontakcie

  Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

  Umów się na konsultację

  Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w Biurze Rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

  Zarezerwuj konsultację

   

  Zadzwoń do nas

  Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

  + 48 22 103 26 30