Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marta Stasila-Sieradzka

dr

Marta Stasiła-Sieradzka

Wydział Psychologii w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą obszarów kreowania ścieżek karier na współczesnym rynku pracy oraz doradztwa dotyczącego aktywizacji zawodowej. Interesuje się także aspektami kreowania kultury bezpieczeństwa pracy w organizacjach oraz problematyką pracy w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących dobrostanu człowieka w środowisku pracy oraz popularno-naukowych poruszających problemy bliskie współczesnej psychologii. Współautorka narzędzi diagnostycznych w obszarze doradztwa zawodowego. Realizatorka wdrożeń organizacyjnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • ...

Informacje prasowe