Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Programy wymiany międzynarodowej

Wymiana studencka

W ramach programów Erasmus+, a także innych porozumień międzynarodowych, co roku ponad 100 studentów Uniwersytetu SWPS realizuje semestr studiów na wybranej uczelni partnerskiej w Europie, Kanadzie, Chinach, Turcji czy Korei Południowej. W ramach wymiany akademickiej porównywalna liczba studentów z zagranicy przyjeżdża na Uniwersytet SWPS. Obecnie studiuje tu ponad 1200 obcokrajowców.

Ponad 100 programów wymiany

Podpisaliśmy ponad 100 umów z uczelniami zagranicznymi w Unii Europejskiej oraz w wielu krajach pozaunijnych. Są wśród nich: Sapienza – Università di Roma – największy uniwersytet w Europie, Humboldt-Universität – najstarsza uczelnia w Berlinie, Universidad Autónoma de Madrid – najlepsza szkoła psychologiczna w Hiszpanii, Tilburg University – wiodący holenderski ośrodek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, KU Leuven – jedna z najstarszych i najlepszych uczelni w Belgii, oraz University of Zagreb – najstarszy uniwersytet w południowo-wschodniej części Europy.

Zawarliśmy porozumienia o współpracy z Kwantlen Polytechnic University w Kanadzie, Renmin University w Pekinie – jeden z czołowych chińskich uniwersytetów humanistycznych, Konkuk University i Sungshin University – międzynarodowe uczelnie w Seulu w Rep. Korei, Academic College of Tel Aviv-Yaffo oraz Neri Bloomfield School of Design and Education w Izraelu czy Arizona State University w Stanach Zjednoczonych.

Nie tylko Erasmus+

Choć większość studentów korzysta z programu Erasmus+, istnieje możliwość studiowania w krajach, których nie obejmuje ten program studenckich mobilności. Osoby korzystające z takich bilateralnych programów wymiany nie otrzymują stypendium, ale są zwolnione z czesnego na zagranicznej uczelni. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie na uczelniach w Chinach, Republice Korei, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. W niektórych z tych państw dostępne są czasem inne stypendia, oferowane przez lokalne uczelnie, które pozwalają na zmniejszenie kosztów takich wyjazdów.

Studia w Europie

Program Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia studentom, kadrze akademickiej oraz administracji zdobycie wiedzy i doświadczenia, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych w uczelniach na całym świecie, głównie w Europie. Studentom daje szansę na realizację części studiów na zagranicznej uczelni. Z kolei pracownikom uczelni oferuje wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w partnerskich placówkach edukacyjnych, w tym wizyty specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni oraz wyjazdy w celach szkoleniowych, podnoszące umiejętności i kompetencje właściwe dla stanowiska pracy.

Jeden program, wiele możliwości

  • studia na uczelni partnerskiej
  • praktyki w firmach za granicą
  • wymiana kadry akademickiej
  • job-shadowing dla pionu organizacyjnego

Sprawdź, jak wziąć udział w programie

Studia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Studenci Uniwersytetu SWPS mogą zrealizować część studiów w naszych uczelniach partnerskich w USA (University of Detroit Mercy oraz Arkansas State University) i Kanadzie (Kwantlen Polytechnic University). Dzięki umowom o współpracy między Uniwersytetem SWPS a tymi uczelniami studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.

Osoby, które chcą odbyć część studiów w Ameryce Północnej, muszą biegle posługiwać się językiem angielskim. Studenci, którzy nie znają tego języka w stopniu wystarczającym do podjęcia nauki, mogą skorzystać z kursów językowych prowadzonych przez Uniwersytet SWPS. O wyjazd do USA i Kanady może ubiegać się każdy student spełniający kryteria Uniwersytetu SWPS (takie same jak przy wyjazdach Erasmus+) oraz dodatkowe kryteria ustalone przez uczelnię przyjmującą:

  • University of Detroit Mercy - program umożliwiający studentom studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Przywództwo zrealizowanie jednego lub dwóch semestrów studiów w College of Business Administration, University of Detroit Mercy w mieście Detroit
  • Arkansas State University - program umożliwiający studentom zrealizowanie jednego lub dwóch semestrów studiów w Arkansas State University w mieście Jonesboro
  • Kwantlen Polytechnic University (KPU) - program umożliwiający studentom studiów pierwszego stopnia zrealizowanie jednego semestru studiów na KPU.

Studia w Korei Południowej

Nasi studenci mogą również zdecydować się na wyjazd do Republiki Korei i studiować przez semestr na jednej z tamtejszych uczelni. Pobyt za granicą to niezwykła okazja do doskonalenia umiejętności językowych, nawiązania kontaktów w międzynarodowym środowisku, a także do poznania odmiennej kultury. Studenci nie płacą czesnego w uczelni przyjmującej.

Współpracujemy z Sungshin University i Konkuk University w Seulu oraz z Inha University w Inczon. Duży wybór przedmiotów oferowanych przez koreańskie uczelnie pozwala na poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach na Uniwersytecie SWPS o nowe obszary. W zależności od zainteresowań studenci mają do wyboru zajęcia z zakresu psychologii, socjologii, nauczania języka angielskiego, koreanistyki, biznesu oraz wzornictwa przemysłowego.

O wyjazd do Korei może ubiegać się każdy student. Kryteria i termin rekrutacji są takie same jak w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Studenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej.

Studia w Chinach

Uniwersytet SWPS współpracuje na podstawie umów dwustronnych z Uniwersytetem Ludowym (Renmin University of China)Capital Normal University w Pekinie, Tianjin Normal University oraz Chongqing University of Technology.

Oferta wymiany z tymi uczelniami została przygotowana głównie z myślą o studentach Studiów azjatyckich oferowanych w Uniwersytecie SWPS, jednak z możliwości wyjazdu do Chin i nauki języka chińskiego może skorzystać student dowolnego kierunku studiów licencjackich, który ukończył pierwszy rok studiów oraz jest zainteresowany kulturą i językiem tego kraju. Kryteria i termin rekrutacji są takie same jak w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Studenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z czesnego na wyżej wymienionych uczelniach.

Studia w Japonii

W ramach współpracy bilateralnej Uniwersytet SWPS oferuje wymianę studencką z Rikkyo University w Tokio. Oferta skierowana jest głównie do studentów filologii angielskiej, a także do osób zainteresowanych zarówno nauką języka japońskiego, jak i poszerzaniem wiedzy o kulturze Japonii.

Istnieje również możliwość uczestniczenia w kursach, których językiem wykładowym jest język japoński. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest ukończenie przynajmniej jednego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Uniwersytecie SWPS. Osoby uczestniczące w wymianie są zwolnione z płatności czesnego w uczelni przyjmującej. Kryteria oraz termin rekrutacji są takie same jak w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+.