Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Jak działamy

Zaangażowanie
społeczne


Łączymy świat nauki z otoczeniem społecznym i kulturowym. W tym celu współpracujemy z lokalnymi samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami kultury i sztuki, fundacjami i organizacjami non-profit. Promujemy ideę społecznego zaangażowania i szukamy praktycznych rozwiązań dla ważnych problemów i wyzwań współczesności.

Poprzez działania podejmowane na uczelni oraz inicjatywy realizowane wraz z naszymi partnerami zewnętrznymi nieustannie staramy się poprawiać jakość życia i zaspokajać potrzeby ludzi.

Badania
i wdrożenia

Prowadzimy społecznie użyteczne badania

Projektujemy badania o wysokim potencjale wdrożeniowym. Wiedza, którą zdobywamy, znajduje zastosowanie w różnych obszarach gospodarki, od edukacji, przez zdrowie i bezpieczeństwo, kulturę i sztukę, aż po biznes i rozwój przedsiębiorstw. Zależy nam na tym, aby uzyskane wyniki można było wykorzystać do tworzenia nowatorskich rozwiązań dla konkretnych problemów społecznych: program BLIŻEJ przeciwdziała wykluczeniu w rówieśniczym szkole, projekt TEMPEST wspiera profilaktykę nadwagi u dzieci i młodzieży, z kolei wyniki badania I-TREND pomagają w walce z nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych badaniach?
Zobacz projekty, jakie realizujemy

Tworzymy innowacje społeczne

Nasze innowacje społeczne to nie nowinki technologiczne, ale rozwiązania, które odpowiadają na rzeczywiste problemy ludzi, a tym samym mają realny wpływ na jakość naszego życia. System BEVIADO umożliwia prowadzenie interwencji psychologicznych przez internet. Robot edukacyjny PHOTON rozwija zdolności poznawcze u dzieci i uczy je programowania. Aplikacja JASNOPIS sprawdza zrozumiałość tekstów urzędowych, a multimedialne narzędzie MEMO wspomaga pamięć osób starszych. System RESQL do zwalczania przemocy równieśniczej w szkołach zajął II miejsce w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii „Innowacyjna Firma”.

RESQL Innowatorem Mazowsza 2021
Krzysztof Rzeńca i Piotr Ciszek, Uniwersytet SWPS

Wdrażamy nowoczesne
i użyteczne rozwiązania

 
beviadophoton

Dydaktyka
i studenci

Kształcimy liderów zmian społecznych

Świat potrzebuje ludzi zaangażowanych, którzy potrafią zidentyfikować problem, zaproponować rozwiązanie i wprowadzić je w życie. Rozwijamy w studentach poczucie sprawstwa i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na otoczenie. Uwrażliwiamy ich na problemy społeczne, uczymy otwartości na ludzi, odwagi w działaniu i pracy zespołowej. Dajemy narzędzia i zachęcamy do podejmowania inicjatyw prowadzących do pozytywnej zmiany w otaczającym ich świecie.

Nasze programy studiów na kierunku Zarządzanie i przywództwo otrzymały certyfikat „Journey to Changemaker Certificate”, przyznawany przez międzynarodową fundację Ashoka instytucjom, które kształcą liderów zmian społecznych.

Poznaj naszą ofertę dydaktyczną
studenci sof

Angażujemy studentów w problemy lokalne

Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która przyłączyła się do kampanii #MillionsofChangemakers organizacji Ashoka, której celem jest promowanie pozytywnych zmian społecznych na całym świecie. Pokazujemy studentom, jak zastosować zdobywaną wiedzę w praktyce. Wspólnie szukamy rozwiązań dla konkretnych problemów społecznych i realizujemy projekty, które służą poprawie życia lokalnej społeczności.

Studenci grafiki udowadniają, że zapisy prawa mogą być zrozumiałe dla wszystkich (Legal Design). Studenci prawa udzielają porad osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na zasięgnięcie odpłatnej pomocy (Studencka Poradnia Prawna). Z kolei przyszli psychologowie zrzeszeni w międzynarodowej organizacji Enactus wspierają rodzime przedsiębiorstwa przed upadkiem (Kamionek Milowy).

Zobacz działalność naszych studentów
Zespół dr. Konrada Maja nagrodzony w konkursie
Enactus Poland National Competition

Współpraca
z otoczeniem

Realizujemy projekty z partnerami zewnętrznymi

Wierzymy, że kluczem do zmian społecznych jest współpraca oparta na dialogu i wymianie doświadczeń. W ramach porozumień z fundacją Beetween. Pomiędzy oraz Centrum Naukowym Kopernik realizujemy wspólne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne.

Nasze Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych Humantech jest miejscem, gdzie przedstawiciele biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych mogą spotkać się z naukowcami i studentami, by wspólnie pracować nad projektami dotyczącymi społecznie istotnych problemów.

Szukasz partnerów do interdyscyplinarnego projektu?
Zapraszamy do współpracy

Współpracujemy z samorządami

Jesteśmy w stałym kontakcie z lokalnymi władzami. Dzięki wiedzy eksperckiej i interdyscyplinarnemu podejściu oferujemy rozwiązania w zakresie działalności gospodarczej, edukacji, opieki zdrowotnej czy pracy na rzecz społeczności, bazujace na najnowszych osiągnięciach naukowych.

Realizujemy projekty na na zlecenie samorządów. Stworzyliśmy strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Poznania oraz Sopotu. Opracowaliśmy unikatowy program edukacyjny dla administracji publicznej Gov_LAB, mający na celu wypracowanie skutecznych instrumentów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i inwestorów. Przeprowadziliśmy badanie liczebności środowiska artystycznego w Polsce „Policzone i policzeni!”, które pozwoli na wprowadzenie systemowych rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji tej grupy zawodowej.

Zobacz nasze projekty

Wsparcie
dzieci i młodzieży

Pomagamy dzieciom i młodzieży
w trudnej sytuacji

W ramach społecznej inicjatywy naszych pracowników i studentów powstało Stowarzyszenie Wspólne Podwórko - dziś organizacja non-profit wspierająca dzieci i młodzież, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach Stowarzyszenia działa specjalistyczna poradnia rodzinna oraz świetlica socjoterapeutyczna dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

Oferujemy wsparcie
psychiatryczno-psychologiczne

Nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poznaniu organizuje zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej lub zaburzeń zachowania. To także jedno z niewielu miejsc w Polsce świadczących usługi coachingowe dla młodzieży. Prowadzimy też Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego oferujące bezpłatną dla opiekę psychiatryczno-psychologiczną dla dzieci i młodzieży mieszkających w Poznaniu.

Popularyzacja
wiedzy

Dzielimy się wiedzą zarówno w murach naszej uczelni, jak i za pośrednictwem Internetu i nowych technologii. Tworzymy własne media, które kolejno dołączają do liderów opinii w poszczególnych kategoriach tematycznych. Realizujemy spotkania online, przygotowujemy materiały wideo oraz podcasty, prowadzimy blogi popularno-naukowe dla wszystkich zainteresowanych wiedzą o człowieku i społeczeństwie, psychologią, prawem i zarządzaniem, informatyką, a także najnowszymi trendami w kulturze i designie. Stale rozbudowujemy społeczności skupione wokół dziedzin, którymi zajmują się nasi badacze.

Jesteśmy pierwszą uczelnią na świecie, która rozpoczęła popularyzację nauki w formie podcastów w międzynarodowym serwisie Spotify. Obecnie znajdujemy się w ścisłej czołówce najpopularniejszych twórców w kraju publikujących na tej platformie. Podobnie w Audiotece – najchętniej odwiedzanej polskiej aplikacji z treściami audio – niezmiennie od kilku lat jesteśmy w gronie TOP 3 autorów treści, które cieszą się największym zainteresowaniem. O jakości i wartości naszych materiałów świadczy nie tylko stale rosnące grono ich odbiorców, lecz także nagrody branżowe, które otrzymujemy w uznaniu skuteczności w budowaniu naszych własnych mediów.

Posłuchaj naszych podcastów